Skip to main content

Onze kinderdorpen

Alleen als een kind geen familie meer heeft, of niet meer bij zijn familie kan leven, krijgt dit kind een nieuw thuis in één van de SOS familiehuizen in de gemeenschap of in een SOS kinderdorp.

kinderdorp-soskinderdorpen.jpg


Wat is een SOS kinderdorp?

Een SOS kinderdorp is een omgeving waar kinderen zonder ouders of veilig thuis kunnen opgroeien in een nieuwe familie. Op dit moment hebben ruim 58.000 kinderen weer een veilig en liefdevol thuis gevonden in onze 571 dorpen. Deze kinderen groeien op met (biologische) broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS moeder in een SOS familiehuis totdat zij op eigen benen kunnen staan. De SOS moeder speelt een hele belangrijke rol. Want zij begeleidt de ontwikkeling van ieder kind.

Waar staan de SOS kinderdorpen?

Van al onze 572 kinderdorpen wereldwijd, financiert SOS Kinderdorpen dankzij Nederlandse donaties de volgende:

Onze SOS kinderdorpen