Vragen over een kind sponsoren

SOS Kinderdorpen kinderdorp

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over het sponsoren van een kind.
Ja, ik wil meteen een kind sponsoren

Wat gebeurt er met mijn bijdrage als ik een kind sponsor?

SOS Kinderdorpen is een internationale organisatie. Alle bijdragen gaan naar International Donorservices, ons hoofdkantoor in Wenen (Oostenrijk). Van daaruit wordt het geld verdeeld en gaat jouw bijdrage naar jouw sponsorkind. Je maandelijkse bijdrage komt ten goede aan drie doelen:

  • De kinderen in een SOS familie: je bijdrage helpt hen structureel te voorzien van alles wat ze nodig hebben om veilig en liefdevol te kunnen opgroeien. Denk aan dagelijkse behoeften als gezonde voeding, onderwijs en medische zorg, maar ook sport en spel.
  • Het SOS kinderdorp: met jouw steun draag je bij aan de onderhoudskosten van het kinderdorp en alle bijbehorende faciliteiten, zoals de school en het medische en sociaal centrum. Dit is het thuis van je sponsorkind.
  • De gemeenschap: je helpt kwetsbare families uit de directe omgeving van het kinderdorp dat je steunt. Zo zorg je ervoor dat nog meer kinderen kunnen opgroeien in een veilige buurt en voorkomen we samen dat er nog meer kinderen alleen voor komen te staan.

Ben ik de enige sponsor van mijn sponsorkind?

Alle kinderen hebben maximaal vijftien sponsors waarvan maximaal twaalf uit Nederland. Deze sponsors bekostigen vaste uitgaven als kleding, eten, onderwijs, medische zorg etc. Hierdoor kunnen wij op lange termijn steun blijven geven aan de SOS families.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

Naast persoonlijk contact met je sponsorkind, ontvang je twee keer per jaar informatie vanuit het kinderdorp: één keer over de ontwikkelingen van uw sponsorkind, inclusief een nieuwe foto, en één keer over de ontwikkelingen in de SOS familie. Vanuit SOS Kinderdorpen Nederland ontvang je jaarlijks informatie over ons wereldwijde werk. Ook sturen we af en toe informatie en tips om je te inspireren als sponsor. Daarnaast kun je ons volgen via soskinderdorpen.nl, Instagram, Facebook, X, YouTube en onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief.

 

Kan ik met mijn sponsorkind corresponderen en krijg ik dan ook post terug?

De kinderen vinden het leuk om post te ontvangen. We krijgen regelmatig enthousiaste verhalen van sponsoren die post van hun sponsorkind hebben ontvangen. Het kan echter zijn dat kinderen niet terugschrijven. Wij laten hen daarin uiteraard vrij (en respecteren daarmee de regels zoals beschreven in het Internationaal Verdrag voor de rechten van het Kind van de Verenigde Naties).

Kan ik een pakketje naar een SOS kinderdorp sturen?

De kinderen vinden het heel leuk om naast post een kleine verrassing te krijgen. Denk aan een kaart, kleurplaat, velletje stickers of potloden. Deze dingen kunnen de kinderen delen met broertjes en zusjes én het past in een (grote) envelop. Dat is belangrijk want grote pakketten raken makkelijk zoek. Bovendien moeten sommige kinderdorpen invoerrechten over pakjes betalen. Wij adviseren om wegens veiligheidsredenen, geen geld op te sturen.

Kan ik via social media in contact komen met mijn sponsorkind?

Dat kan een snel en aantrekkelijk alternatief lijken, toch is dat niet de bedoeling. We leggen graag uit waarom:

Bescherming 

Jouw sponsorkind heeft al veel meegemaakt. Het is daarom heel belangrijk dat hij of zij een beschermd en veilig leven krijgt. Je kunt ons helpen dit te waarborgen door discreet om te gaan met de toegestuurde informatie, o.a. op het gebied van sociale media. Dit betekent ook dat wij geen informatie delen over de leefomstandigheden van sponsorkinderen voordat zij werden opgenomen in de SOS familie.

*dit gebeurt volgens de Nederandse en Europese Wet bescherming persoonsgegevens.

WEL DOEN

  • Binnen familie- en vriendenkring vertellen over je sponsorkind en het met hem/haar gaat.
  • Informatie op social media algemeen houden (bijv. Ik sponsor een kind in Oeganda).
  • De foto van je sponsorkind thuis of op het werk neerzetten zoals je dat ook met familiefoto’s zou doen.

NIET DOEN

  • Foto’s van je sponsorkind delen op social media.
  • Persoonlijke informatie delen zoals naam, informatie over religie, geaardheid of gezondheid van het kind en/of zijn/haar familieleden.

 

Tot welke leeftijd blijven kinderen in een SOS familie?

Er is geen specifieke leeftijdsgrens. Gewoonlijk blijven kinderen in het kinderdorp tot ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dat wil zeggen: totdat ze hun opleiding hebben afgerond en een baan hebben gevonden of in sommige gevallen totdat ze gaan trouwen. Dit is per land en vooral per kind verschillend.

Als het kind de SOS familie verlaat, sturen wij je hierover een bericht met toelichting. Ook stellen wij dan een nieuw kind voor om te ondersteunen. Mochten er andere wensen zijn dan kan hierover contact worden opgenomen via info@soskinderdorpen.nl

Ook als kinderen in een SOS familie zijn opgenomen, blijft hereniging met de biologische familie – als dit in het belang van het kind is – het uiteindelijke doel.

Heeft mijn sponsorkind mijn gegevens?

Neen. Jouw gegevens blijven te allen tijde vertrouwelijk. Deze worden ook niet met derden gedeeld.

Kan ik mijn voorkeuren aangeven?

Ja. Je kunt aangeven of je een voorkeur hebt voor een jongen of een meisje. Wij kijken in welk werelddeel het donateurschap het hardst nodig is en zorgen voor een mooie en bijzondere match. Mocht je toch een specifieke voorkeur hebben, dan kijken wij wat we kunnen doen.

Kan ik samen met anderen een kind sponsoren?

Jazeker. Eén persoon is dan onze contactpersoon die alle correspondentie ontvangt. De incasso kan geïncasseerd worden van één rekening.

Hoe weet ik zeker dat mijn gift goed terechtkomt?

Wij vinden het belangrijk dat geworven fondsen zo veel mogelijk aan onze doelstellingen wordt besteed en zo snel mogelijk op de plek van bestemming terechtkomen. In internationaal verband hebben we richtlijnen over de verantwoording van onze bestedingen op het gebied van planning, monitoring, verslaggeving, antifraude en corruptie. Elke SOS organisatie binnen de federatie moet zich hieraan houden. We volgen dit intern nauwlettend. Daarnaast houden zowel interne en externe accountants zorgvuldig toezicht op de financiële huishouding.

Ja, jouw gift komt goed terecht. Van iedere euro die je doneert, gaat ongeveer 80% naar de SOS projecten. De 20% die overblijft wordt besteed aan overhead en het werven van fondsen dat nodig is voor het realiseren van meer inkomsten, waardoor we meer kinderen kunnen helpen. We streven altijd naar een bestedingspercentage van rond die 80%. Dit percentage kan fluctueren: het ene jaar valt het hoger uit dan het andere jaar. Dit heeft met meerdere factoren te maken zoals: de ontwikkeling in onze inkomsten, de ontwikkeling van de kosten van onze programma’s en de omvang van de bestedingen aan nieuwe programma’s.

Alle bestedingen, ingezamelde gelden en andere uitgaven staan in ons jaarverslag. Dit verslag wordt gecontroleerd door een internationaal erkend accountantskantoor.

Kan ik een extra gift geven?

Dat is zeker mogelijk. Deze extra bijdrage wordt speciaal gereserveerd en gebruikt om jouw sponsorkind op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan. Bijvoorbeeld door het bekostigen van een vervolgopleiding, het meubileren van de eerste woning, het aankopen van grond of het opstarten van een eigen bedrijfje.

Het is ook mogelijk een gift over te maken aan het kinderdorp waar jouw sponsorkind woont. Deze bijdrage komt dan ten goede aan alle kinderen in het kinderdorp.

Het is belangrijk om bij de overmaking (rek.nr.  IBAN NL90INGB0000002280), ‘extra gift naam kind/dorp’ en het ID-nummer van het kind te vermelden. Het ID-nummer vind je op alle correspondentie over jouw sponsorkind.

Kan ik doneren met belastingvoordeel?

Jazeker. De sponsorbijdrage is geheel aftrekbaar van de belasting met een schenkingsovereenkomst voor een periode van minimaal vijf jaar.

Zo werkt het: Stel, je betaalt 37% inkomstenbelasting, dan ontvang je 37% van je gift terug. Zo ondersteun je de kinderen en krijg je een deel van je donatie terug. Het mooie is, er zijn geen kosten aan verbonden. Het kan direct geregeld worden, eenvoudig en snel, zonder tussenkomst van een notaris.

Het invullen van een schenkingsovereenkomst kost tien minuten van je tijd en is niet gebonden aan een minimumbedrag.

Meer weten? Liever de formulieren thuis gestuurd krijgen of heb je vragen over deze regeling? Mail naar info@soskinderdorpen.nl. t.a.v. Heleen Eijking.

Kan ik mijn donateurschap wijzigen?

Ga naar: soskinderdorpen.nl/forms/gegevens-wijzigen/. Hier kun je je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, rekeningnummer of incassobedrag wijzigen. Houd er bij het bedrag wijzigen rekening mee dat wij voor het sponsoren van een kind een minimale bijdrage van 30 euro per maand hanteren.

Waarom zoeken jullie sponsors voor een SOS kind?

We willen dat de kinderen in de SOS families, liefdevol opgroeien met een moeder en broertjes en zusjes. Dat ze gezonde voeding krijgen, scholing, medische zorg, sociale begeleiding en dat ze wonen in een veilig en goed onderhouden huis. Door een kind te sponsoren kun je een langetermijnrelatie opbouwen en meer inzicht krijgen in het dagelijkse leven van kinderen, families en hun leefomgeving. Sponsoren maken verschil in het leven van kinderen.

GEEF KINDEREN EEN VEILIG THUIS

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.