SOS kinderdorp N’Djamena

Project periode: 1 januari 2005 - 31 december 2100
Familiezorg, Kinderdorpen

Projectsamenvatting

Kinderdorp Tsjaad SOS moeder en dochter

Het kinderdorp N’Djamena opende in maart 2005 zijn deuren. In de 12 familiehuizen, waarvan er twee in de gemeenschap staan, groeien 120 kinderen op in de liefdevolle zorg van hun SOS moeder en altijd samen met hun eventuele biologische broertjes en zusjes.

In en rond het kinderdorp zijn verder:

 • een jongerenhuis waar 56 jongeren en 3 begeleiders wonen – het huis bevindt zich sinds dit jaar buiten het kinderdorp, zodat de jongeren beter kunnen integreren in de gemeenschap;
 • een SOS kleuterschool waar 83 kinderen naar school gaan – 8 uit kinderdorp en de overige kinderen komen uit de omgeving;
 • een Hermann Gmeiner basisschool waar 287 kinderen les krijgen. 62 van de kinderen komen uit het kinderdorp;
 • het SOS medisch centrum, waar dagelijks gemiddeld 35 mensen geholpen worden;
 • een sociaal centrum van waaruit het familieversterkende programma wordt gecoördineerd.

Doelgroep

Kinderen (0-18 jaar) die de ouderlijke zorg verloren zijn of in een onveilige situatie opgroeien en (tijdelijke) liefdevolle familiegerichte zorg nodig hebben.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

Elk kind in kinderdorp N’Djamena moet zich veilig, beschermd en geliefd voelen, en groeit altijd samen met zijn eventuele broertjes en/of zusjes op in een familiehuis. Ze kunnen naar school, krijgen de noodzakelijke medische zorg en psychosociale steun. De zorg is persoonlijk en afgestemd op de behoeften van het kind, zodat ze alle kans krijgen om zich zowel intellectueel als fysiek te ontwikkelen tot een evenwichtige en verantwoordelijke volwassene.

Er wonen 120 kinderen in de 12 familiehuizen, waarvan er 2 in de gemeenschap staan. In de komende jaren zal het aantal kinderen per familie van tien naar zeven worden terug gebracht om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Om zoveel mogelijk kinderen die er alleen voor staan op te kunnen vangen, kijken we naar uitbreiding van het aantal familiehuizen in de gemeenschap. De duur van het verblijf van elk kind in het kinderdorp hang daarnaast af van de specifieke omstandigheden waarin het kind opgroeide en of hereniging met de biologische familie tot de mogelijkheden behoort.

Een aantal van de activiteiten van het afgelopen jaar:

 • SOS moeders, tantes en jeugdcoaches hebben trainingen gevolgd op het gebied van kostwinning, conflictmanagement, verantwoordelijk ouderschap en positieve discipline om de kwaliteit van de zorg voor de kinderen en het begeleiden van de jongeren verder te verbeteren.
 • Drie keer per week komen er twee voetbaltrainers om de jongens- én meisjesteams te trainen. Daarnaast komt er elke dag een trainer van de basketbalfederatie om met kinderen uit de verschillende SOS programma’s te spelen.
 • De kinderen die naar de middelbare school gaan, krijgen wekelijks extra Engelse les.

Resultaten

Tsjaad_N'Djamena op school

Doelen

Het bieden van geschikte familiegerichte zorg voor kinderen zonder ouderlijke zorg of die opgroeien in een onveilige situatie, waarbij de zorg is afgestemd op hun persoonlijke situatie en behoeften. Kinderen worden altijd samen geplaatst met hun broertjes of zusjes. Ze worden aangemoedigd om contact te houden met hun biologische familie, en als het mogelijk én in het belang van het kind is; om terug te keren naar hun (brede) biologische familie.

Resultaten

Afgelopen jaar zijn onder meer de volgende resultaten behaald:

 • In totaal 130 kinderen (66 meiden en 64 jongens) hebben een liefdevol en veilig thuis gevonden in kinderdorp N’Djamena. Gedurende het jaar zijn 11 nieuwe kinderen verwelkomd, zijn 4 kinderen herenigd met hun biologische familie, hebben 5 jongens van 14 jaar de overstap naar het jongeren huis gemaakt.
 • 8 familiehuizen zijn volledig gerenoveerd, de andere twee gedeeltelijk.
 • Er zijn twee familiehuizen in de gemeenschap gekomen en de komende jaren wordt dit aantal uitgebreid.

SOS Kinderdorpen is één van de weinige organisaties die (sinds 2002) permanent aanwezig is Tsjaad en de medewerkers behoren tot de weinig ervaren en gekwalificeerde zorgverleners in het land. Het kinderdorp, het familieversterkende programma en de verschillende faciliteiten vormen een baken voor de kinderen en hun families in de gemeenschap.

Probleemstelling

(update geplaatst april 2022)

In Tsjaad groeien ruim 670.000 kinderen op zonder de ouderlijke zorg. Het overlijden van één of beide ouders is één van de redenen, maar vaker nog heeft de reden van verlating te maken met complexe factoren als armoede, chronische ziekte, discriminatie, werk gerelateerde migratie, scheiding van de ouders of andere (gewelds) incidenten binnen de familie. Een deel van de kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren, worden opgevoed door hun grootouder(s) of iemand anders uit de brede familie; een oom of tante, neef of nicht. Maar voor het grootste deel van de alleenstaande kinderen is opvang binnen de brede familie niet mogelijk. Het gevolg is dat vele kinderen er alleen voor staan; ze leven op straat, worden uitgebuit als huishoudster of zijn ‘mohajirin’- veelal jonge jongens die geld moet ophalen voor hun Islamitische leermeester. Sommige kinderen worden opgevangen in woonfaciliteiten waar de kwaliteit van zorg discutabel is. In deze settings wordt weinig aandacht besteed aan het herstellen van het contact met eventuele biologische familie, laat staan met hereniging.

Kinderen die zonder ouderlijke zorg of in ontoereikende alternatieve zorg opgroeien, wordt de kans ontnomen om hun fysieke, mentale en emotionele capaciteiten goed te ontwikkelen. De schade die ze oplopen heeft grote lange termijn consequenties en schaadt vaak hun volwassen leven, waarbij er een vergroot risico is op verwaarlozing van hun eigen kinderen.

Onze strategie

(TOC aangepast januari 2021)

Partners

Tsjaad N'Djamena blij jongetje

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
SOS Villages D’Enfants Tchad is onze uitvoerende partner

Financierende partners
Het kinderdorp wordt mede gefinancierd door onze Nederlandse donateurs

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. Soms kan het voorkomen dat een minimaal gedeelte van de fondsen besteed wordt in Nederland, bijvoorbeeld voor onderzoek of de inzet van een consultant.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.