Directie en toezicht

Directie en toezicht SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen Nederland heeft een onafhankelijke structuur met een eigen bestuur: algemeen directeur Arian Buurman (sinds 2019). Onze organisatie wordt bestuurd volgens de eisen die de Code voor Goed Bestuur, de zogeheten Code Wijffels, stelt aan fondsenwervende organisaties. Dit betekent dat het dagelijkse management van SOS Kinderdorpen en het toezicht hierop van elkaar zijn gescheiden. De toezichthoudende taak ligt bij onze Raad van Toezicht (RvT).

Directeur Arian Buurman

Algemeen directeur 

​Arian Buurman is de algemeen directeur van SOS Kinderdorpen Nederland. De taken en bevoegdheden van onze algemeen directeur zijn vastgelegd in het directiereglement en de statuten. De directeur wordt, voor onbepaalde tijd, aangesteld door de RvT en legt aan hen verantwoording af. Zij is eindverantwoordelijk en werkt nauw samen met het managementteam (MT).

Arian kent de organisatie van binnen en buiten en voelt een sterke verbondenheid met het doel.

Huidige nevenfuncties: Arian Buurman heeft zitting als commissaris bij DetailResultgroep (t/m januari 2021) en Mediahuis NV. 

“Een veilige en hechte familie is een fundamentele, maar niet vanzelfsprekende waarde in het leven van ieder kind, waarvoor ik mij met volle persoonlijke overtuiging inzet. Mijn wens is, in het belang van de toekomst van kwetsbare kinderen, dat we nog meer mensen, organisaties en bedrijven mogen verrijken met het SOS verhaal.”

Arian Buurman

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie, toetst de activiteiten en resultaten aan het beleid en bewaakt de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Leden van de Raad ontvangen geen financiële vergoeding. De taken van de RvT zijn vastgelegd in het RvT-reglement.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, die elk op hun expertisegebied meedenken en toezicht houden. Wij hechten een groot belang aan een open en betrokken samenwerking tussen de algemeen directeur en de RvT. Onze directeur informeert de RvT leden over alle belangrijke ontwikkelingen in de organisatie en houdt hen op de hoogte van de uitvoering van het jaarplan, zodat de RvT de activiteiten en resultaten kan toetsen aan het beleid en de voortgang kan bewaken. 

De RvT kiest haar eigen leden voor een periode van 4 jaar. Zij zetten hun ervaring en kennis belangeloos in.

Leden Raad van Toezicht

 • Menno Antal (voorzitter)
 • Bart Blommers 
 • Maurien Wetselaar – Cosijn
 • Martijn van der Zee
 • Mariëlle Bruning
 • Philip Willem van Verschuer

SOS Expert Netwerk

Het SOS Expert Netwerk (voorheen Raad van Advies) is een club deskundige, creatieve en prominente mensen uit diverse geledingen van de maatschappij. Zij zetten zich actief in met hun tijd, expertise en netwerk om ons te helpen bij het behalen van onze doelstellingen om nog meer kinderen te helpen. De leden zijn gekoppeld aan de verantwoordelijken binnen de organisatie op hun expertisegebied.

Leden van SOS Expert Netwerk

 • Ton Dietz
 • Bart Jan van Genderen
 • Tineke de Groot
 • Tex Gunning
 • Patrick Ruys
 • Michael Koutstaal
 • Teun de Nooijer
 • Aad Ouborg
 • Florentine Ouborg

Help kwetsbare families

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.