De noodzaak van ons werk

Eén op de tien kinderen wereldwijd groeit op zonder zorg, bescherming en begeleiding. Zonder iemand die ze bijstaat en in ze gelooft. Dit laat diepe sporen na bij kinderen, waardoor niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel staat.

Onze missie

Onze ambitie

Zorgen dat elk kind en elke jongere opgroeit in een sterke familie en veilige omgeving, en zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.

Onze visie

De kracht van familie

Wij geloven in de kracht van familie. Elk kind, waar dan ook ter wereld, ongeacht geloof, cultuur of achtergrond, moet kunnen opgroeien in een liefdevolle, sterke familie en een veilige omgeving. Het is de kracht en de continuïteit van het dagelijkse familieleven en de onvoorwaardelijke liefde, bescherming en zorg, die de basis vormen voor de gezonde ontwikkeling van een kind en een kansrijke toekomst. Want wat een kind leert, geeft het door.

Zonder liefde kan een kind niet groeien

Kinderen die hun leven starten met één of meerdere trauma’s, krijgen te maken met grote gevolgen voor hun toekomst. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze kinderen een fysieke en cognitieve groeiachterstand hebben. Hun hersenen blijven klein en zijn minder ontwikkeld. Met als gevolg dat zij een grotere kans hebben om in aanraking te komen met drugs en geweld, vaker gezondheidsproblemen krijgen en eerder werkloos raken of financieel afhankelijk zijn van anderen. Bovendien is de kans op verwaarlozing van hun eigen kinderen aanzienlijk.

Lees meer over dit wetenschappelijk onderzoek
Over SOS Missie en Visie Familieversterkend programma

Geen kind mag alleen opgroeien

Elk kind waar dan ook ter wereld, ongeacht achtergrond, geloof en cultuur, moet kunnen opgroeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving. Maar één op de tien kinderen wereldwijd heeft dit geluk niet: zij worden niet beschermd, voorzien in hun basisbehoeften en krijgen niet de aandacht die een kind zo nodig heeft. Sommigen worden zelfs buitengesloten door hun gemeenschap en proberen te overleven. Dit laat diepe sporen na, waardoor niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel staat.

Wij zetten ons structureel in voor kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen en kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren. Met familiegerichte zorg, familieversterkende zorg, onderwijs en jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s en (toegang tot) gezondheidszorg en psychosociale hulp. Hierbij luisteren we naar de behoeften van het kind en bieden we de zorg die past bij de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving.

Lees meer over onze programma’s
Elk kind een familie - liefdevolle familie

Geef kinderen een veilig thuis

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.