Missie en visie

Familieliefde moeder en kind

Kindertijd is de basis voor de rest van ons leven

In onze programma’s staat het kind altijd centraal. Wij willen het voor hen mogelijk maken om op te groeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving, want omringd door vertrouwen en respect kunnen kinderen herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Het is de kracht en continuïteit van het dagelijks familieleven en de onvoorwaardelijke liefde en zorg die de basis vormt voor de gezonde ontwikkeling van een kind, voor blijvende positieve verandering, voor een kansrijke toekomst. Want wat een kind leert, geeft het door.

Onze missie

We versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder veilig thuis of familie.

Zodat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Om de impact van ons werk te verankeren, versterken we hun gemeenschappen.

Onze visie

Elk kind een familie, elk kind een toekomst

Familie is de enige effectieve plek voor ontwikkeling en herstel van kinderen. Het is de continuïteit, stabiliteit, onvoorwaardelijke zorg en de liefdevolle omgang die zorgen voor een gezonde ontwikkelingen van een kind.

Zonder liefde kan een kind niet groeien

Kinderen die hun leven starten met één of meerdere trauma’s krijgen te maken met grote gevolgen voor hun toekomst. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze kinderen een fysieke en cognitieve groeiachterstand krijgen. Hun hersenen blijven klein en zijn minder ontwikkeld. Met als gevolg dat zij een grotere kans hebben om in aanraking te komen met drugs en geweld, eerder werkloos raken of afhankelijk zijn van anderen, vaker gezondheidsproblemen krijgen en is bovendien de kans op verwaarlozing van hun eigen kinderen substantieel.

Lees meer over dit wetenschappelijk onderzoek
Over SOS Missie en Visie Familieversterkend programma

Geen kind mag alleen opgroeien

Elk kind waar dan ook ter wereld, ongeacht achtergrond, geloof en/of cultuur moet kunnen opgroeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving. Maar één op de tien kinderen wereldwijd kent dit geluk niet: zij worden niet beschermd, voorzien in hun basisbehoeften en krijgen niet de aandacht die een kind zo nodig heeft. Sommigen worden zelfs buitengesloten door hun gemeenschap en proberen te overleven. Dit laat diepe sporen na, waardoor niet alleen hun kindertijd maar ook hun toekomst op het spel staat.

Wij zetten ons structureel in voor kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen en kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren. Met familiegerichte zorg,  onderwijs en jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s en (toegang tot) gezondheidszorg en psychosociale hulp. Hierbij luisteren we naar hun behoeften en bieden we de zorg die ze nodig hebben en het beste past bij de specifieke situatie van het kind én zijn omgeving.

Lees meer over onze programma’s.
Elk kind een familie - liefdevolle familie

Geef kinderen een veilig thuis

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.