SOS kinderdorp Asiakwa

Project periode: 1 januari 1992 - 31 december 2100
Familiezorg, Kinderdorpen

Projectsamenvatting

Ghana_kinderdorp Asiakwa_ SOS moeder met kinderen

SOS kinderdorp Asiakwa biedt een liefdevolle familie en een veilig thuis aan kinderen die om verschillende redenen de ouderlijke zorg hebben verloren. Het kinderdorp is gevestigd in het zuiden van Ghana en bestaat sinds 1992.

In en om het kinderdorp zijn:

 • 12 familiehuizen, waaronder twee huizen in de gemeenschap, waar SOS moeders 105 kinderen de liefdevolle zorg en bescherming geven die ze nodig hebben;
 • een SOS kleuterschool, waar 90 kinderen uit het kinderdorp en de gemeenschap naar toe gaan;
 • twee Hermann Gmeiner basisscholen in de gemeenschap;
 • het SOS medisch centrum;
 • het sociale centrum van waaruit het familieversterkende programma wordt gecoördineerd.

In de komende jaren zal het aantal kinderen per familie verder worden terug gebracht naar zeven kinderen om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Om zoveel mogelijk kinderen die er alleen voor staan op te kunnen vangen, kijken we naar uitbreiding van het aantal familiehuizen in de gemeenschap.

Doelgroep

Kinderen (0-18 jaar) die de ouderlijke zorg hebben verloren of in een onveilige omgeving opgroeien en die (tijdelijke) familiegerichte zorg nodig hebben.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

Elk kind in kinderdorp Asiakwa moet zich veilig, beschermd en geliefd voelen, en groeit altijd samen met zijn eventuele broertjes en/of zusjes op in een familiehuis. Ze kunnen naar school, krijgen de noodzakelijke medische zorg en psychosociale steun. De zorg is persoonlijk en afgestemd op de behoeften van het kind, zodat ze alle kans krijgen om zich zowel intellectueel als fysiek en emotioneel te ontwikkelen tot een evenwichtige en verantwoordelijke volwassene.

Contact met eventuele biologische familie wordt aangemoedigd. De duur van het verblijf van elk kind in het kinderdorp hang daarnaast af van de specifieke omstandigheden waarin het kind opgroeide en of hereniging met de biologische familie tot de mogelijkheden behoort.

Resultaten

Hana Kinderdorp Asiakwa, meisje op school

Doelen

 • Het bieden van passende familiegerichte zorg voor kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of in een onveilige situatie opgroeien.
 • Kinderen worden aangemoedigd om in contact te blijven met hun biologische familie, mits deze er nog is en dit in het belang van het kind is. Periodiek wordt gekeken of de situatie bij de biologische familie zodanig is verbeterd dat een veilige terugkeer mogelijk is. Het adresseren van de grondoorzaak van de scheiding is noodzakelijk voor een succesvolle hereniging en om hernieuwde scheiding te voorkomen.

Resultaten

Afgelopen jaar:

 • woonden 105 kinderen in ons kinderdorp en groeiden op in de zorg, liefde en bescherming van een familie.
 • zijn 2 SOS families met in totaal 17 kinderen succesvol geïntegreerd in een lokale gemeenschap in Asiakwa.
 • zijn 7 sociale clubs opgericht waar jongeren hun talenten en (sociale) vaardigheden verder kunnen ontwikkelen om meer kans te maken op de arbeidsmarkt en om hun integratie in de gemeenschap te vergemakkelijken.
 • zijn de kinderen en jongeren bewustgemaakt van de noodzaak van hygiëne en afstand houden om corona te voorkomen. De kinderen hebben door corona 10 maanden thuisonderwijs gevolgd. 

Probleemstelling

Asiakwa is een kleine boerengemeenschap dat leeft van de banaan-, mais- en cacao-teelt. Hoewel de armoede niet zo extreem is als in andere Afrikaanse landen, leven nog altijd honderdduizenden Ghanezen in schrijnende condities. Ook de verschillen landelijk-stedelijk en Noord-Zuid is nog altijd zichtbaar. Hoewel de situatie in zuidelijk Ghana over het algemeen beter is dan in het droge noorden, kennen de inwoners in Asiakwa nog altijd vele armoede gerelateerde uitdagingen. Veilig en schoon drinkwater is vaak moeilijk aan te komen, er is een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen en veel families leven in onveilige huizen.

In de continue stroom mensen die op zoek naar kansen vanuit het noorden naar het zuiden trekken, zitten ook veel jonge families uit de regio rondom Asiakwa. Helaas liggen de kansen ook in de hoofdstad niet voor het oprapen. Mensen komen terecht in de sloppenwijken, kunnen de zorg voor hun kinderen niet goed meer dragen. Duizenden kinderen moeten werken en/of zijn op zichzelf aangewezen om te overleven op straat. Ook veel tienermeisjes uit noordelijk Ghana zijn op zoek naar een beter leven in het zuiden, werkend als ‘kayayei’ (dragers) dragen ze tegen betaling andermans goederen. Ze gaan meestal niet naar school en missen zo het basisonderwijs dat hen later in het leven betere kansen op werk biedt.

Om kinderen en jongeren die als gevolg van de urbanisatie zijn verlaten of in een onveilige situatie opgroeien, heeft SOS Kinderdorpen in Asiakwa een kinderdorp opgezet. Hier kunnen we ze kansen bieden in de regio waar zij vandaan komen.

Onze strategie

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een liefdevol en veilig thuis samen met hun broertjes en zusjes, waar ze zich gewenst, gehoord en gewaardeerd voelen. Deze kennis hebben wij kunnen vergaren in de bijna zeven decennia dat wij kinderen steunen die de ouderlijke zorg zijn verloren of het risico lopen deze te verliezen. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie, uitzonderingen daargelaten. Om die reden is de focus van SOS Kinderdorpen, in lijn met de UN Guidelines for the Alternative Care of Children, de laatste jaren verschoven van opvang naar preventie. Onze familieversterkende programma's (FSP's) richten zich op het voorkomen dat kinderen verwaarloosd of verlaten worden, door kwetsbare families te ondersteunen bij de zorg en bescherming van hun kinderen. Op deze manier geven we families de kans om op duurzame wijze zelfstandig te worden en te blijven.

Dit doen we door:

 • te voorzien in basisbehoeften en voorzieningen;
 • ouders kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van opvoeding en zorg;
 • families economisch te versterken;
 • te investeren in de lokale gemeenschap, zodat zij in de toekomst zelf het vangnet kunnen zijn voor de families in hun midden.

In sommige gevallen kan scheiding helaas niet voorkomen worden. Voor deze kinderen biedt SOS Kinderdorpen een liefdevol en veilig thuis in een SOS familie, zoals in kinderdorp Asiakwa, of in een pleegfamilie. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop: een kind moet zich veilig en geliefd voelen en samen met zijn eventuele broertjes en zusjes opgenomen worden in één familie. Contact dan wel hereniging met biologische familie blijft het doel, mits de familie er nog is en dit in het belang is van het kind. Een kind verdient de beste zorg die er is, want een gelukkige kindertijd is het fundament voor een zelfstandige en kansrijke toekomst.

Partners

Uitvoerende partners
SOS Children’s Villages Ghana is onze uitvoerende partner.

Financierende partners
Het kinderdorp wordt mede door Nederlandse donateurs, gefinancierd uit sponsorschappen van zowel kind- dorpssponsors.

Financiën

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. In 2020 bedoegen de lopende kosten voor het kinderdorp € 340.465, welke zijn betaald door sponsorschappen.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.