SOS kinderdorp Asiakwa

Project periode: 1 januari 1992 - 31 december 2100
Familiezorg, Kinderdorpen

Projectsamenvatting

Ghana_kinderdorp Asiakwa_ SOS moeder met kinderen

SOS kinderdorp Asiakwa biedt een liefdevolle familie en een veilig thuis aan kinderen die om verschillende redenen de ouderlijke zorg hebben verloren. Het kinderdorp is gevestigd in het zuiden van Ghana en bestaat sinds 1992.

In en om het kinderdorp zijn:

 • 12 familiehuizen, waar SOS moeders 105 kinderen de liefdevolle zorg en bescherming geven die ze nodig hebben;
 • een SOS kleuterschool, waar 90 kinderen uit het kinderdorp en de gemeenschap naar toe gaan;
 • twee Hermann Gmeiner basisscholen in de gemeenschap;
 • het SOS medisch centrum;
 • het sociale centrum van waaruit het familieversterkende programma wordt gecoördineerd.

In de komende jaren zal het aantal kinderen per familie verder worden terug gebracht naar zeven kinderen om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Om zoveel mogelijk kinderen die er alleen voor staan op te kunnen vangen, kijken we naar uitbreiding van het aantal familiehuizen in de gemeenschap.

Doelgroep

Kinderen (0-18 jaar) die de ouderlijke zorg hebben verloren of in een onveilige omgeving opgroeien en die (tijdelijke) familiegerichte zorg nodig hebben.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

Elk kind in kinderdorp Asiakwa moet zich veilig, beschermd en geliefd voelen, en groeit altijd samen met zijn eventuele broertjes en/of zusjes op in een familiehuis. Ze kunnen naar school, krijgen de noodzakelijke medische zorg en psychosociale steun. De zorg is persoonlijk en afgestemd op de behoeften van het kind, zodat ze alle kans krijgen om zich zowel intellectueel als fysiek en emotioneel te ontwikkelen tot een evenwichtige en verantwoordelijke volwassene.

Contact met eventuele biologische familie wordt aangemoedigd. De duur van het verblijf van elk kind in het kinderdorp hang daarnaast af van de specifieke omstandigheden waarin het kind opgroeide en of hereniging met de biologische familie tot de mogelijkheden behoort.

Resultaten

Hana Kinderdorp Asiakwa, meisje op school

Doelen

 • Het bieden van passende familiegerichte zorg voor kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of in een onveilige situatie opgroeien.
 • Kinderen worden aangemoedigd om in contact te blijven met hun biologische familie, mits deze er nog is en dit in het belang van het kind is. Periodiek wordt gekeken of de situatie bij de biologische familie zodanig is verbeterd dat een veilige terugkeer mogelijk is. Het adresseren van de grondoorzaak van de scheiding is noodzakelijk voor een succesvolle hereniging en om hernieuwde scheiding te voorkomen.

Resultaten

In het kinderdorp groeiden afgelopen jaar 105 kinderen in 12 SOS familiehuizen op onder de liefdevolle vleugels van hun SOS moeders en tantes.

Afgelopen jaar waren er twee grote evenementen:

 • Twee SOS moeders die de organisatie 19 en 24 jaar hebben gediend, gingen met pensioen en werden geëerd tijdens een emotionele afscheidsceremonie. In de laatste periode werden de moeders al ondersteund door energieke tantes, zodat ze wat meer rust konden nemen en hun afscheid van de familie in goede banen konden leiden.
 • In samenwerking met Radio 1 organiseerde het kinderdorp Asiakwa een sportfestival tijdens de Africa Union Day. Circa 20 bedrijven waren uitgenodigd om in verschillende sportdisciplines de competitie met elkaar aan te gaan. Dit was een mooie kans om vrienden en organisaties die kinderen en familiehuizen ondersteunen bij elkaar te brengen en te danken voor hun steun.

Probleemstelling

Asiakwa is een kleine boerengemeenschap dat leeft van de banaan-, mais- en cacao-teelt. Hoewel de armoede niet zo extreem is als in andere Afrikaanse landen, leven nog altijd honderdduizenden Ghanezen in schrijnende condities. Ook de verschillen landelijk-stedelijk en Noord-Zuid is nog altijd zichtbaar. Hoewel de situatie in zuidelijk Ghana over het algemeen beter is dan in het droge noorden, kennen de inwoners in Asiakwa nog altijd vele armoede gerelateerde uitdagingen. Veilig en schoon drinkwater is vaak moeilijk aan te komen, er is een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen en veel families leven in onveilige huizen.

In de continue stroom mensen die op zoek naar kansen vanuit het noorden naar het zuiden trekken, zitten ook veel jonge families uit de regio rondom Asiakwa. Helaas liggen de kansen ook in de hoofdstad niet voor het oprapen. Mensen komen terecht in de sloppenwijken, kunnen de zorg voor hun kinderen niet goed meer dragen. Duizenden kinderen moeten werken en/of zijn op zichzelf aangewezen om te overleven op straat. Ook veel tienermeisjes uit noordelijk Ghana zijn op zoek naar een beter leven in het zuiden, werkend als ‘kayayei’ (dragers) dragen ze tegen betaling andermans goederen. Ze gaan meestal niet naar school en missen zo het basisonderwijs dat hen later in het leven betere kansen op werk biedt.

Om kinderen en jongeren die als gevolg van de urbanisatie zijn verlaten of in een onveilige situatie opgroeien, heeft SOS Kinderdorpen in Asiakwa een kinderdorp opgezet. Hier kunnen we ze kansen bieden in de regio waar zij vandaan komen.

Onze strategie

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een liefdevol en veilig thuis samen met hun broertjes en zusjes, waar ze zich gewenst, gehoord en gewaardeerd voelen. Deze kennis hebben wij kunnen vergaren in de bijna zeven decennia dat wij kinderen steunen die de ouderlijke zorg zijn verloren of het risico lopen deze te verliezen. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie, uitzonderingen daargelaten. Om die reden is de focus van SOS Kinderdorpen, in lijn met de UN Guidelines for the Alternative Care of Children, de laatste jaren verschoven van opvang naar preventie. Onze familieversterkende programma's (FSP's) richten zich op het voorkomen dat kinderen verwaarloosd of verlaten worden, door kwetsbare families te ondersteunen bij de zorg en bescherming van hun kinderen. Op deze manier geven we families de kans om op duurzame wijze zelfstandig te worden en te blijven.

Dit doen we door:

 • te voorzien in basisbehoeften en voorzieningen;
 • ouders kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van opvoeding en zorg;
 • families economisch te versterken;
 • te investeren in de lokale gemeenschap, zodat zij in de toekomst zelf het vangnet kunnen zijn voor de families in hun midden.

In sommige gevallen kan scheiding helaas niet voorkomen worden. Voor deze kinderen biedt SOS Kinderdorpen een liefdevol en veilig thuis in een SOS familie, zoals in kinderdorp Asiakwa, of in een pleegfamilie. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop: een kind moet zich veilig en geliefd voelen en samen met zijn eventuele broertjes en zusjes opgenomen worden in één familie. Contact dan wel hereniging met biologische familie blijft het doel, mits de familie er nog is en dit in het belang is van het kind. Een kind verdient de beste zorg die er is, want een gelukkige kindertijd is het fundament voor een zelfstandige en kansrijke toekomst.

Partners

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
SOS Children’s Villages Ghana is onze uitvoerende partner

Financierende partners
Het kinderdorp wordt mede gesteund door onze Nederlandse donateurs

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. Soms kan het voorkomen dat een minimaal gedeelte van de fondsen besteed wordt in Nederland, bijvoorbeeld voor onderzoek of de inzet van een consultant.

Help kinderen als Elvira

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.