Sustainable Development Goals

Aan welke Sustainable Development Goals werken wij?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 zijn door regeringsleiders wereldwijd vastgesteld en eind 2015 ondertekend. SOS Kinderdorpen zet zich actief in om bij te dragen aan een meer welvarende, duurzame en gelijke wereld. Een wereld waarin iedereen meetelt, óók de kinderen die zonder ouderlijke zorg moeten opgroeien. De volgende vijf duurzame Ontwikkelingsdoelen staan centraal binnen onze strategie en we werken elke dag om te zorgen dat we zo veel mogelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken.

SDG 1: Geen armoede

Het creëren van een wereld zonder armoede is één van de belangrijkste doelen van de SDG’s. Armoede kan (op de lange termijn) leiden tot fysieke als mentale schade voor kinderen, instabiele families of zelfs het uiteenvallen van families. SDG, No Poverty

 • SOS helpt kwetsbare families en gemeenschappen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken, zodat ze de zorg voor hun kinderen kunnen blijven dragen;
 • voorziet in educatie, gezondheidszorg, vakopleidingen en het opbouwen van vaardigheden;
 • verbetert de weerstand van kwetsbare families en gemeenschappen;
 • biedt kinderen een ondersteunende omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Elk kind en iedere jongere heeft recht op kwalitatief goed onderwijs, ongeacht hun achtergrond. Wereldwijd gaan echter meer dan 260 miljoen kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar niet naar school (1). Kinderen en jongeren zonder ouderlijke zorg of in noodsituaties worden bovendien vaak met extra uitdagingen geconfronteerd wanneer ze proberen om toegang tot onderwijs te krijgen.

SDG, Quality Education

 • SOS helpt kinderen en jongeren toegang te krijgen tot kwaliteitsonderwijs op alle niveaus, van kleuterschool tot universiteit en vakopleidingen, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen; •
 • biedt in noodsituaties veilige plekken waar kinderen kunnen leren en spelen;
 • brengt vaardigheden en competenties bij met onze Information and Communication Technology for Development (ICT4D) projecten en trainingen voor leraren;
 • versterkt openbaar onderwijs in samenwerking met overheden, lokale autoriteiten en andere dienstverleners.

SDG 8: Goede en gelijke banen en economische groei

Jeugdwerkeloosheid is een wereldwijde uitdaging die miljoenen jongeren wereldwijd raakt. Meer dan 150 miljoen jongeren, voornamelijk uit ontwikkelings- en opkomende landen, leven bovendien in armoede ondanks dat ze werken (2).

SDG, Decent work and economic growth

 • SOS helpt jongeren om hun vaardigheden te vergroten en een waardig, zelfstandig leven te leiden;
 • steunt jongeren om toegang te krijgen tot hoger onderwijs, trainingen, mentorschappen en stages;
 • helpt ouders met beroepstrainingen om zich te kwalificeren voor en toegang te krijgen tot ‘decent jobs’, zodat zij de zorg kunnen dragen voor hun kinderen en kunnen voorkomen dat hun familie uit elkaar valt.

Meer informatie over onze jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s en de projecten die nu lopen

SDG 10: Verminderde ongelijkheid

Niemand mag op basis van ras, geslacht, religie, handicap, cultuur of familieachtergrond gediscrimineerd of buitengesloten worden; iedereen verdient gelijke kansen.

SDG, Reduced inequalities

 • SOS pleit voor wetten en beleid die gelijke kansen en sociale inclusie garanderen en discriminatie van kinderen en jongeren, die hun ouders hebben verloren of uit kwetsbare dan wel achtergestelde families komen, voorkomen;
 • helpt families om de vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting te doorbreken, zodat toekomstige generaties een actief en gelijkwaardig lid van de gemeenschap kunnen zijn.

SDG 16: Vrede en recht

Alle kinderen moeten beschermd worden tegen geweld, misbruik, exploitatie en verwaarlozing. Echter, meer dan 25% van ’s werelds volwassen populatie geeft aan dat zij als kind te maken hebben gehad met fysiek geweld (3). SDG, Vrede en Recht

 • SOS is lid van Global Partnership to End Violence Against Children;
 • zet alles op alles om kinderen te beschermen en de beste zorg in onze programma’s te bieden;
 • pleit voor bewustzijn over de rechten van kinderen en de gevaren van onveiligheid, en voor adequate systemen op het gebied van kinderbescherming;
 • versterkt de kennis en vaardigheden van kinderen en jongeren, zodat zij op kunnen komen voor hun rechten;
 • versterkt de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals om de rechten van het kind in hun werk mee te nemen, misbruik te rapporteren en te voorkomen.

Daarnaast dragen wij met ons werk indirect bij aan de volgende SDG’s: 3. Goede gezondheid 5. Gendergelijkheid 17. Partnerschappen voor de doelstellingen


(1) UNESCO Institute for Statistics Policy Paper 27/Fact Sheet 37 – Leaving no one behind: How far on the way to universal primary and secondary education?
(2) ILO Global Employment Trends for Youth
(3) WHO factsheet 150° Child Maltreatment

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.