Kinderdorp Meru

Project periode: 1 januari 2018 -
Familiezorg, Kinderdorpen

Projectsamenvatting

SOS familie in kinderdorp Meru

In Kenia heeft SOS Kinderdorpen twee kinderdorpen: Meru en Kisumu. Het SOS kinderdorp in Meru bestaat sinds 2005.

Wereldwijd groeien veel kinderen niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun ouders verloren hebben, hun ouders of andere familieleden niet in staat zijn goed voor ze te zorgen of omdat de situatie waarin ze leven (tijdelijk) te onveilig is.

De Keniaanse regering wil het aantal kinderen dat noodgedwongen in kindertehuizen opgroeit, beperken en zet vooral in op preventie. De rechter bepaalt daarom of het in het belang van het kind is om op te groeien binnen een SOS familie. In een SOS familie zorgt een liefdevolle SOS moeder voor de kinderen. Broertjes en zusjes worden samen geplaatst als dat in ieders belang is. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat kinderen weer in of dichtbij hun eigen familie of gemeenschap kunnen opgroeien.

Informatie over het kinderdorp in Meru:

 • Aantal kinderen: 155 (70 kinderen in de basisschoolleeftijd, 85 jongeren die naar de middelbare school/universiteit gaan, of beroepsonderwijs volgen) (cijfers uit 2022).
 • Aantal familiehuizen: 14 (cijfers uit 2022).

De kinderen in de basisschoolleeftijd wonen permanent in het kinderdorp in Meru, middelbare scholieren zitten op een kostschool (boarding school) en studenten wonen vaak op kamers onder toezicht van SOS Kinderdorpen.

Doelgroep

Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar, die de ouderlijke zorg hebben verloren of niet meer veilig bij hun eigen familie kunnen opgroeien en (tijdelijk) familiegerichte zorg nodig hebben.

Activiteiten

SOS Meru koken
 • Essentiële zorg: onderdak, liefde, voedsel, onderwijs, gezondheidszorg, bescherming en psychosociale ondersteuning.
 • Pedagogische activiteiten: ontwikkelingsplannen voor alle kinderen in het kinderdorp.
 • Recreatieve activiteiten: sport en spel, kinderbijeenkomsten en waar mogelijk bezoek aan de biologische familie.
 • Opleiding van personeel: training op het gebied van kinderbescherming en familiegerichte zorg.
 • Support bij re-integratie: training van basislevensvaardigheden voor jongeren die re-integreren in hun gemeenschap en op de lokale arbeidsmarkt.
 • Begeleiding: ondersteuning bij de re-integratie in de biologische familie.

Resultaten

SOS moeder Meru

Doelen

 • Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar die de ouderlijke zorg zijn verloren of niet meer veilig bij hun eigen familie kunnen opgroeien, (tijdelijk) adequate zorg en bescherming bieden.
 • Jongeren die de ouderlijke zorg hebben verloren, ondersteunen op hun pad naar een zelfstandig leven.
 • Het SOS familiezorg programma afstemmen op het Keniaanse zorgbeleid, en daarbij duurzaamheid en impact naleven.

Probleemstelling

 • 1 op de 10 kinderen in Kenia heeft zijn of haar ouders verloren.
 • 1 op de 20 kinderen in Kenia heeft ouders die niet (voldoende) voor hem of haar zorgen.
 • 45,9% van de meisjes en 56,1% van de Keniaanse jongens heeft weleens te maken gehad met geweld.
 • 1 op de 6 Keniaanse meisjes heeft in haar jeugd seksueel geweld meegemaakt.
 • 75% van de bevolking is onder 35, de werkloosheid onder jongeren wordt geschat op 16%.

Onze strategie

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een liefdevolle familie en veilige omgeving. De beste plek daarvoor is de biologische familie, uitzonderingen daargelaten. Om die reden richt SOS zich steeds meer op preventie. Ons familieversterkend programma in Meru wil voorkomen dat kinderen worden verlaten of verwaarloosd. Helaas lukt dat niet in alle gevallen.

Voor deze kinderen biedt SOS Kinderdorpen een liefdevolle en veilige SOS familie, zoals in een pleegfamilie of kinderdorp Meru. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop. Contact of hereniging met de biologische familie blijft het doel, als dit mogelijk is en in het belang van het kind.

 

Partners

Uitvoerende partners: samen met Plan International, Child Fund, UNICEF en World Vision lobbyt SOS Kenia bij de Keniaanse overheid voor adequate bescherming en zorg voor kwetsbare kinderen en hun families.

Financiën

Het kinderdorp wordt gefinancierd uit sponsorgelden, gedeeltelijk uit Nederland. Het budget is 680.000 euro per jaar.

 

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.