Miljoenen kinderen wereldwijd leven dagelijks in een crisissituatie. Beroofd van hun rechten op veiligheid, bescherming, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en het simpele recht om kind te zijn. In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen zijn kinderen het meest kwetsbaar en hebben zij de bescherming en zorg van een familie het hardst nodig. Met onze infrastructuur, samenwerking met lokale partners en jarenlange ervaring kunnen wij op effectieve wijze noodhulpprogramma’s opzetten om snel en efficiënt hulp te bieden aan kinderen en families in nood.


 • In 2022 hebben we vanuit Nederland bijgedragen aan 9 noodhulpprogramma’s, waarmee we 194.900 kinderen, jongeren en ouders hebben gesteund.
 • Wereldwijd is SOS Children’s Villages in 2022 actief geweest in 61 noodhulpprogramma’s, waarmee in totaal 1.386.400 mensen zijn gesteund.

Onze noodhulpprogramma’s richten zich op de zorg en bescherming van kinderen. Dit doen we op verschillende manieren en in samenwerking met (lokale) organisaties en betreffende overheden.

Omdat we noodhulp bieden in de landen waar we al actief zijn, is en blijft SOS ook na de crisissituatie actief in getroffen gebieden. We dragen bij aan de wederopbouw en structurele oplossingen, en steunen families om weer op eigen benen te staan en zo in hun levensonderhoud te voorzien.

Dutch Relief Alliance

Sinds eind 2017 is SOS Kinderdorpen aangesloten bij de Dutch Relief Alliance (DRA). Dit is een alliantie van 15 Nederlandse hulporganisaties, in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De DRA heeft als doel om sneller, efficiënter en effectiever te reageren op grote internationale rampen en crises. Meer informatie over de Dutch Relief Alliance.

We zijn of waren actief in de volgende noodhulpprogramma’s:

Noodhulp: SOS Kinderdorpen Dutch Relief Alliance

Zorg en bescherming van kinderen

SOS Kinderdorpen richt zich binnen noodhulpprogramma’s vooral op de zorg en bescherming van kinderen.

 • Onze tijdelijke zorgcentra bieden volledige zorg voor onbegeleide, en van hun familie gescheiden kinderen. We doen er alles aan om deze kinderen met hun families te herenigen.
 • Onze kindvriendelijke ruimtes bieden kinderen een veilige plek om te spelen, leren en mee te doen aan leuke activiteiten; om kind te zijn. Zij en hun ouders hebben toegang tot psychologen, sociaal werkers en andere specialistische steun om hun trauma’s te boven te komen.

Verbinden van ontheemden met de gemeenschap

Daarnaast proberen we met onze lokale aanwezigheid in crisisgebieden een brug te slaan tussen de gastgemeenschappen en de gevluchte mensen. We hebben de kennis en het partnernetwerk om in de directe bescherming en humanitaire behoeften van kinderen te voorzien, terwijl we tegelijkertijd de integratie van kinderen op scholen, de betrokkenheid van families in de lokale gemeenschap en de gemeenschap zelf ondersteunen. Dit alles om het door omstandigheden ‘gedwongen samen leven’ in goede orde te laten verlopen.

Noodhulp: Zorg en bescherming van kinderen

Hulp in noodsituaties

In crisissituaties zijn kinderen het meest kwetsbaar. In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen hebben zij de bescherming en zorg van een familie het hardst nodig. Daarom kiezen we ervoor om tijdens een noodsituatie kinderen en hun families centraal te stellen in onze hulp.

Van de 25,9 miljoen vluchtelingen wereldwijd is meer dan de helft jonger dan 18 jaar: ruim 13 miljoen kinderen.

Help getroffen kinderen en families direct!
Hulp in noodsituaties

Noodhulp vergroot overlevingskans

Na een ramp telt ieder uur. Omdat SOS Kinderdorpen in 138 landen en gebieden werkt, hebben we in deze landen de ervaring en het netwerk om snel in actie te komen. Vanuit onze bestaande faciliteiten zetten we noodhulpprogramma’s op. Voorbeelden van onze hulp in noodsituaties:

Welke directe noodhulp biedt SOS Kinderdorpen?

 • Zorgen voor (psychische) begeleiding van kinderen en hun families.
 • Realiseren van familiehereniging.
 • Verstrekken van drinkwater en voeding.
 • Bieden van medische zorg.
 • Verlenen van onderdak.

Welke hulp biedt SOS Kinderdorpen op lange termijn?

 • We ondersteunen bij het herstel van huizen, scholen en sanitaire voorzieningen.
 • Met onze kostwinningsprogramma’s helpen wij families bij de wederopbouw. Want werk en inkomen is essentieel.
 • Onze focus ligt altijd op het kind: het verzorgen van psychosociale hulp voor traumaverwerking, het bieden van onderwijs, familiehereniging, het zorgen voor kinderen die er alleen voor zijn komen te staan.

Help families in nood!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.