Miljoenen kinderen wereldwijd leven dagelijks in een crisissituatie waarbij noodhulp geboden moet worden. Beroofd van hun rechten op veiligheid, bescherming, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en het simpele recht om kind te zijn. In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen zijn kinderen het meest kwetsbaar en hebben zij de bescherming en zorg van een familie het hardst nodig. Wij bieden hen noodhulp. Met onze infrastructuur, samenwerking met lokale partners en jarenlange ervaring kunnen we op effectieve wijze noodhulp programma’s opzetten om snel en efficiënt noodhulp te bieden aan kinderen en families in nood.


 • In 2023 hebben we vanuit Nederland bijgedragen aan 8 noodhulp programma’s, waarmee we 228.320 kinderen, jongeren en ouders hebben gesteund.
 • Wereldwijd is SOS Children’s Villages in 2023 actief geweest in 93 noodhulp programma’s, waarmee in totaal 1.385.800 mensen zijn gesteund.

Onze noodhulp richt zich op de zorg en bescherming van kinderen. Dit doen we op verschillende manieren en in samenwerking met (lokale) organisaties en betreffende overheden.

Omdat we noodhulp bieden in de landen waar we al actief zijn, is en blijft SOS ook na de crisissituatie actief in getroffen gebieden. We dragen bij aan de wederopbouw en structurele oplossingen, en steunen families om weer op eigen benen te staan en zo in hun levensonderhoud te voorzien.

Om noodhulp te kunnen bieden is jouw steun hard nodig. Bijvoorbeeld bij het huidige Palestijns-Israëlische conflict. Israëlische en Palestijnse families in grote angst. Kinderen aan beide kanten raken hun familie en thuis kwijt en blijven diep getraumatiseerd achter. Zij hebben nu jouw hulp nodig! Doneer vandaag nog aan ons noodfonds.

Zorg en bescherming van kinderen en families in nood

In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen hebben kinderen de bescherming en zorg van een familie het hardst nodig. Daarom staan tijdens een noodsituatie kinderen en hun families centraal in onze noodhulp. Onze focus ligt altijd op:

 • Voedsel, schoon drinkwater en hygiëneartikelen;
 • Onmiddellijke psychologische hulp om kinderen te helpen hun trauma’s te verwerken;
 • Familiehereniging;
 • Noodopvang van kinderen die zijn gescheiden van hun ouders;
 • Financiële steun voor gezinnen die de hulp het hardst nodig hebben.

Onze tijdelijke zorgcentra bieden volledige zorg voor kinderen die van hun familie zijn gescheiden. We doen er alles aan om deze kinderen met hun families te herenigen tenzij dit niet in het belang is van het kind. Onze kindvriendelijke ruimtes bieden kinderen een veilige plek om te spelen, leren en mee te doen aan leuke activiteiten; om kind te zijn. Zij en hun ouders hebben toegang tot psychologen, sociaal werkers en andere specialistische steun om hun trauma’s te verwerken. 

Daarnaast proberen we met onze  aanwezigheid in crisisgebieden een brug te slaan tussen de lokale gemeenschappen en de gevluchte mensen. We hebben de kennis en de partners om kinderen direct te beschermen en hun noodhulp te bieden, die ze zo hard nodig hebben. Tegelijkertijd helpen we kinderen te integreren en ondersteunen we families en de lokale gemeenschap. Dit doen we om ervoor te zorgen dat het gedwongen samenleven goed verloopt.

Deze kinderen, die niemand hebben, lijden het meest tijdens en na de conflicten – Dr. Wordofa, President SOS Kinderdorpen Internationaal

Meisje staat voor tent bij opvangplek voor noodhulp

Ons werk in Ethiopië

Dutch Relief Alliance

SOS Kinderdorpen is aangesloten bij de Dutch Relief Alliance (DRA). Dit is een alliantie van 15 Nederlandse hulporganisaties, in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De DRA heeft als doel om sneller, efficiënter en effectiever te reageren met noodhulp op grote internationale rampen en crises. Meer informatie over de Dutch Relief Alliance.

We zijn of waren actief in de volgende noodhulpprogramma’s:

Noodhulp: SOS Kinderdorpen Dutch Relief Alliance

Veelgestelde vragen

Wat is noodhulp?

Het primaire doel van noodhulp is om zoveel mogelijk levens te redden. Daarnaast zetten we alles op alles om lijden te verminderen en de waardigheid van de kinderen en families die we helpen te beschermen. Noodhulp bestaat hoofdzakelijk uit het verlenen van basisbehoeften zoals: 

 • Voedsel 
 • Schoon drinkwater 
 • Veilig onderdak 
 • Medische zorg 
 • Bescherming 

Naast het verlenen van basisbehoeften, kan noodhulp ook gericht zijn op: 

Noodhulp coördinatie: Dit houdt in dat verschillende organisaties samenwerken om de hulpverlening zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Zo is SOS Kinderdorpen samen met andere goede doelen onderdeel van de Dutch Relief Alience. 

Psychosociale ondersteuning: Onze noodhulpverleners bieden psychosociale ondersteuning aan kinderen die getraumatiseerd zijn door de noodsituatie. 

Onderwijs: Kinderen in noodsituaties krijgen vaak geen onderwijs meer. Hun leven staat stil. Wanneer de levensbedreigende situatie is opgelost blijft SOS Kinderdorpen actief om de kinderen te helpen hun leven weer op te bouwen. We helpen onder andere met onderwijs. 

Wederopbouw: Als alle camera’s en journalisten weg zijn blijven wij. Noodhulp alleen is onvoldoende om getraumatiseerde kinderen en uiteengevallen families in een beschadigd gebied weer hun leven te laten oppakken. We ondersteunen ze onder andere met het verwerken van hun (oorlogs)trauma’s.  

Noodhulp is cruciaal om mensen in nood te helpen overleven en hun leven weer op de rails te krijgen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat noodhulp slechts een tijdelijke oplossing is. Op de lange termijn is het belangrijk om de oorzaken van armoede en conflicten aan te pakken, zodat toekomstige noodsituaties kunnen worden voorkomen. Lees hier bijvoorbeeld hoe SOS Kinderdorpen families in extreme armoede ondersteunt om weer zelfredzaam te laten worden. 

Wat is het verschil tussen noodhulp en humanitaire hulp?

Humanitaire hulp wordt ook wel noodhulp genoemd. Het betreft hulp die wordt geboden aan kinderen en families die getroffen zijn door een ramp. Dit kan gaan om natuurrampen zoals een aardbeving, extreme droogte of overstromingen. Of het bieden van hulp aan kinderen en families in nood als gevolg van conflicten, zoals in Oekraïne of Gaza en Israël.

Hoe wordt onze noodhulp gefinancierd?

Door onze donateurs, partners, foundations en overheidssubsidies. Voor noodsituaties hebben we een speciaal noodfonds. Dankzij dit noodfonds kunnen we direct in actie komen wanneer een ramp zich voordoet. De fondsen worden verdeeld over noodhulpprogramma’s in gebieden waar de nood het hoogst is. Omdat SOS Kinderdorpen in 138 landen en gebieden werkt, hebben we in deze landen de ervaring en het netwerk om snel in actie te komen. Vanuit onze bestaande faciliteiten zetten we noodhulpprogramma’s op. En voor de wederopbouw blijven we nadat een ramp heeft plaatsgevonden actief in de getroffen gebieden. 

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het geven van noodhulp? 

Onze lokale medewerkers doen er alles aan om mensen in noodsituaties de steun te bieden die ze nodig hebben. Soms kan dit gevaarlijk zijn, denk bijvoorbeeld aan gebieden waar conflicten of oorlogen zijn. Of gebieden die moeilijk te bereiken als gevolg van natuurrampen of klimaatverandering. Goede samenwerking met lokale instanties is hierin essentieel. 

Samenwerken bij noodhulp

Om efficiënt en effectief te handelen in noodsituaties, werken we samen met (inter)nationale partners. Bijvoorbeeld bij de crisissituatie in Ethiopië. De bevolking kampt hier dagelijks met vele uitdagingen. Mensen vrezen voor conflicten en door extreme droogte sterft vee en drogen gewassen uit. Als het dan eens regent, is de grond zo droog dat regen hele dorpen onder water zet. Families hebben niets meer om mee te handelen of hun eigen gezin te voeden.  

Daarom biedt SOS Kinderdorpen – als onderdeel van de Dutch Relief Alliance – sinds 2022 acute noodhulp in Ethiopië. Samen met zes internationale en zes lokale partners worden families die de hulp het hardst nodig hebben, ondersteund op verschillende gebieden. Onder meer met waterputten om schoon drinkwater te halen, financiële steun en bescherming. Bekijk de video waarin we deze samenwerking uitleggen.

Wat kan ik doen om te helpen bij noodsituaties?

Geef aan ons noodhulpfonds. Hiermee maak je direct het verschil in het leven van getroffen kinderen en families in nood. Jouw donatie gaat naar het noodhulpprogramma waar de nood het hoogst is. Op de hoogte blijven van onze noodhulpprojecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van updates.  

Direct een verschil maken? Doneer vandaag nog.  

Onze noodhulpverleners hebben jouw hulp om kinderen en families in nood te helpen hard nodig.

Ja, ik doneer nu 

Help families in nood!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.