SOS kinderdorp Gulu

Project periode: 1 januari 2002 - 31 december 2100
Familiezorg, Kinderdorpen

Projectsamenvatting

In kinderdorp Gulu wonen op dit moment 88 kinderen -voor een kortere of lange periode- in 12 familiehuizen, onder de vleugels van hun SOS moeder en altijd samen met hun eventuele biologische broertjes en zusjes. Daarnaast wonen nog 43 jonge meiden, in de leeftijd van 16-23 jaar, in de SOS families omdat er op dit moment nog geen jongerenhuis is voor meisjes.

In en rond het kinderdorp zijn verder:

 • een jongerenhuis, waar 45 jongens wonen;
 • een kleuterschool met 166 kinderen;
 • de Hermann Gmeiner basisschool met 242 kinderen;
 • het SOS medisch centrum;
 • een sociaal centrum.

De kinderen en jongeren kunnen onderwijs volgen, krijgen psychische steun en advies, en worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken. Wanneer de jongeren het jongerenhuis en daarmee het kinderdorp verlaten, steunt SOS Kinderdorpen ze bij hun stappen op weg naar onafhankelijkheid: bij het vinden van een baan en huisvesting, en het integreren in de gemeenschap. De veilige thuisbasis bij hun SOS moeder is er voor altijd.

Sinds afgelopen jaar is er ook meer aandacht voor familiehereniging, mits er nog biologische familie is en dit in het belang van het kind is, en voor de integratie in de gemeenschap.

Doelgroep

Kinderen en jongeren (0-18 jaar) die de ouderlijke zorg zijn verloren of in een onveilige situatie opgroeien en die (tijdelijk) familiegerichte zorg nodig hebben.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

De kinderen in kinderdorp Gulu groeien op in een liefdevolle en veilige omgeving, waar ze naar school kunnen, medische zorg krijgen en psychologische ondersteuning. De zorg is persoonlijk, langdurig en afgestemd op de behoeften van het kind. Kinderen in de leeftijd van 14-18 gaan naar het jongerenhuis. Dit gaat in nauw overleg met de SOS moeder: is een kind er klaar voor of is het beter als hij nog wat langer bij zijn SOS moeder blijft wonen. Omdat er meer jongeren zijn dan SOS kan huisvesten in het jongerenhuis, helpt SOS Kinderdorpen Oeganda jongeren bij de integratie in de gemeenschap door hun huur en onderhoud te verzorgen. Meisjes blijven daarnaast langer bij hun SOS familie wonen.

Activiteiten in het kinderdorp bestonden afgelopen jaar uit:

 • SOS moeders volgen gedurende het jaar trainingen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe methodes te leren hoe hun kinderen het best te kunnen ondersteunen;
 • het beoordelen van kinderen voor toelating tot het kinderdorp;
 • bezoek aan eventuele biologische familie;
 • het opsporen van familie, re-integratie van kinderen en follow-ups voor de gere-integreerde kinderen;
 • gemeenschapsdialogen over kinderrechten, bescherming en participatie van kinderen, zorgverleners en lokaal leiderschap op alle niveaus.

Kinderdorp Gulu organiseert jaarlijks een kinderparlement waar kinderen in gesprek gaan met districtsleiders en dienstverleners. Op deze wijze probeert SOS kinderen een stem te geven. Ook organiseert SOS Kinderdorpen Oeganda een jaarlijkse Moederdag, waarin alle moeders uit de vier kinderdorpen samenkomen voor een dag vol feestelijkheden.

Resultaten

Oeganda_Gulu_kinderdorp_moeder en zoon

Doelen

 • Het verbeteren en versterken van de bescherming, zorg en ondersteuning voor kinderen en SOS moeders in kinderdorp Gulu.
 • Het versnellen van de rapportage en het volgen van eventuele gevallen van kindermishandeling op verschillende locaties via de comités voor kinderbescherming.
 • Verbeterde evaluatie bij de toelating van kinderen in het kinderdorp.
 • Re-integratie voor kinderen en frequente opvolging bij de gere-integreerde kinderen en hun families.
 • Actieve dialoog met de gemeenschap over de bescherming van kinderrechten en participatie van kinderen, zorgverleners en lokaal leiderschap op alle vlakken.

Er is steeds meer aandacht voor het aanhouden van familiebanden, integratie en re-integratie, wanneer kinderen nog biologische familie hebben en dit in het belang van het kind is. Dit is in overeenstemming met de visie van SOS Kinderdorpen zelf, maar ook met de UN Guidelines for the Alternative Care of Children én de nieuwe eisen van de Oegandese overheid. Na een evaluatie waarbij onder meer is gekeken naar de kwaliteit van de zorg die aan kinderen in het kinderdorp geboden wordt en de persoonlijke documentatie van elk kind, heeft het ministerie aangegeven dat er maximaal 100 kinderen in het kinderdorp mogen wonen om de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Dit is lager dan onze vroegere capaciteit van 120 kinderen en daarmee een extra motivatie voor het -waar mogelijk- herenigen van kinderen met hun biologische familie.

Resultaten

In kinderdorp Gulu en het jongerenhuis woonden het afgelopen jaar 176 kinderen, van wie er 88 (46 jongens en 42 meisjes) in het kinderdorp woonden. Het bewustzijn onder de jongeren en hun biologische familie en/of ouders over hereniging en re-integratie is vergroot, wat hun perceptie over ‘thuis’ heeft vergroot. Langer verblijf bij de biologische familie -70 tot 80% van de kinderen in kinderdorp Gulu heeft nog een levende ouder, die (op dit moment) niet in staat is voor ze te zorgen- gedurende de lange decembervakantie heeft hieraan bij gedragen.

Verder zijn de volgende resultaten behaald:

 • 25 jongeren (12 mannen and 13 vrouwen) zijn zelfstandig in de gemeenschap gaan wonen. Ze volgen een vervolgopleiding of zijn op zoek naar een baan. Hun integratie in de gemeenschap verloopt goed.
 • 75% van de kinderen uit alle Oegandese kinderdorpen heeft hun biologische familie dit jaar bezocht.
 • In de komende periode gaan 20 kinderen stap voor stap een zorgvuldig proces van terugkeer naar de eigen familie in.
 • 12 jongeren, ( 5 mannen en 7 vrouwen) die hun studie hebben afgerond en van wie sommige al een baan hebben, wonen sinds eind 2017 weer bij hun biologische familie.
 • 3 kinderen wonen op dit moment in pleeggezinnen, waarmee het kinderdorp veelvuldig contact heeft.
 • Het team dat zich bezig houdt met familiegerichte zorg heeft de biologische familie van 41 kinderen en jongeren geëvalueerd. Voor 15 van hen hebben ze leden van de brede familie bereid gevonden om de zorg voor ze te dragen. Het kinderdorp is gestart met het voorbereiden van de families op de hereniging, die in de komende twee jaar zal plaatsvinden.
 • De talentontwikkeling is verbeterd: in totaal 169 kinderen en jongeren namen deel aan sportactiviteiten als voetbal en atletiek tegen teams van kinderen van andere scholen en teams uit de gemeenschap. Zo ontwikkelden de kinderen hun talenten en vaardigheden op het gebied van sport en konden ze kennis maken met kinderen die niet in het kinderdorp opgroeien en bouwen aan hun netwerk.
 • Kinderen uit kinderdorp Gulu en kinderdorp Fort Portal hebben gepleit om een einde te maken aan kindermisbruik en kinderhuwelijken en hebben het recht op onderwijs voor meisjes onder de aandacht gebracht op radiostations en tijdens bijeenkomsten in de districten.

Probleemstelling

(aangepast januari 2021)

Onze strategie

(aangepast januari 2021)

Partners

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
SOS Children’s Villages Uganda is onze uitvoerende partner

Financierende partners
Het kinderdorp wordt mede gefinancierd door onze Nederlandse donateurs

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. Soms kan het voorkomen dat een minimaal gedeelte van de fondsen besteed wordt in Nederland, bijvoorbeeld voor onderzoek of de inzet van een consultant.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.