Klachten en opmerkingen

Als stichting is SOS Kinderdorpen afhankelijk van giften van donateurs. Dankzij hen kunnen wij ons werk doen. We vinden het dan ook belangrijk om goed contact met donateurs te hebben. Daar hoort zorgvuldig omgaan met klachten en complimenten vanzelfsprekend bij.

Heb je een klacht of opmerking, dan willen we dat graag weten. We kunnen dan naar een oplossing zoeken en ervan leren. Via onze klachtenprocedure registreren we elke klacht en handelen we deze waar mogelijk naar tevredenheid af.

Heb je een klacht?

We helpen je graag, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bel ons via 020-303 2500, mail naar info@soskinderdorpen.nl of stuur een berichtje via Facebook, Twitter of LinkedIn.

Je kunt ook een brief sturen naar:
SOS Kinderdorpen
Postbus 9104
1006 AC Amsterdam

Wat verstaan wij onder een klacht?

Een klacht is in onze visie informatie die aangeeft dat er iets verkeerd is gegaan in een van onze activiteiten of uitingen. Of mensen uit onze achterban ervaren dat zo. Klachten kunnen gaan over de fondsenwerving, onze communicatie of dienstverlening, onze werkwijze en/of het beleid van SOS Kinderdorpen. Ook klachten over externe partijen waarmee we samenwerken, nemen we serieus.

Wat gebeurt er met een klacht?

  • Zodra we een klacht of opmerking ontvangen, gaan we ermee aan de slag. Daarvoor hebben we de volgende gegevens nodig: je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (bij voorkeur ook een mailadres) én een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.
  • We registreren de klacht en bepalen welke afdeling of collega deze het best kan oppakken. Waar nodig winnen we aanvullende informatie in bij de persoon die klaagt of bij een andere partij. Binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht sturen we een ontvangstbevestiging.
  • We proberen een klacht altijd binnen 10 werkdagen na de melding af te handelen en de desbetreffende persoon of partij daarover te berichten. Als dat niet lukt, laten we dit binnen die termijn weten en geven we aan wanneer we de klacht wel kunnen afhandelen. Uitgangspunt is dat er zo snel mogelijk een gedegen, inhoudelijk antwoord komt.

Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, nemen we de benodigde stappen om hier adequaat op te reageren.

Lees onze volledige klachtenprocedure

Wil je ons een compliment geven?

Natuurlijk horen we dat graag! Bel of mail ons óf deel je compliment via Facebook, Twitter of LinkedIn

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.