Antony is vastbesloten

Antony is de alleenstaande vader van twee jonge kinderen. Hun situatie is moeilijk; als gevolg van corona zijn zijn inkomsten verdampt en heeft hij moeite om te kunnen voorzien in de basisbehoeften van zijn jonge kinderen. Maar Antony wil absoluut niet van zijn kinderen gescheiden worden: “Wat ik nodig heb, is steun om mijn kinderen een goede toekomst in een gezondere omgeving te bieden.”

Lees meer

Waardevolle actie ter nagedachtenis aan Wilfred

Wat worden we vaak blij verrast of geroerd door mensen die in actie komen voor SOS Kinderdorpen. Zo komt de familie van Wilfred Purperhart voor ons in actie ter nagedachtenis aan hun zoon, broer en oom. Wilfred was donateur van onze organisatie en vond het belangrijk dat kinderen die er alleen voor staan onze hulp verdienen. In zijn nagedachtenis zorgt zijn familie er samen met anderen voor dat zijn wens om nog meer kinderen te helpen zodat zij opgroeien in liefde en veiligheid, wordt vervuld. Wij zijn Wilfred en zijn familie enorm dankbaar voor hun steun en wensen zijn familie veel kracht en sterkte toe.

Help jij de familie van Wilfred mee? Steun dan hun actie. Wil je graag zelf een actie starten? Ga dan naar ons actieplatform en kom in actie!

Wilfred Purperhart

Veilig opgroeien is een recht

Recentelijk zijn er door onszelf geïnitieerde onderzoeken geweest naar ons beleid en handelen op kindveiligheid en integriteit. Tot onze spijt wijzen de conclusies aan dat er binnen onze internationale organisatie sprake is (geweest) van een aantal misstanden op het gebied van kindveiligheid en integriteit. Wij betreuren dat er daarmee niet is voldaan aan normen die wij van onszelf verwachten.

Lees meer

Over SOS Kinderdorpen

Wij zorgen dat kinderen – ongeacht hun nationaliteit, geloof of huidskleur – in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Dat doen we door kwetsbare families te versterken in de zorg en opvoeding van hun kinderen. En door kinderen zonder familie een nieuw thuis te geven binnen een SOS familie in een van onze kinderdorpen.

Lees meer
Lachende kindereen, Zuid-Afrika, SOS Kinderdorpen
kaart

Waar zijn wij actief?

SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kwetsbare kinderen in 136 landen en gebieden. Ontvangen giften van donateurs in Nederland besteden we in 12 landen waar SOS Kinderdorpen actief is.

Bekijk de interactieve kaart

Geef kinderen een veilig thuis

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.