SOS kinderdorp Tema

Project periode: 1 januari 1974 - 31 december 2100
Familiezorg, Kinderdorpen

Projectsamenvatting

Ghana kinderdorp Tema twee vriendinnen lachend bij hun school

In SOS kinderdorp Tema wonen 128 kinderen in de vijftien familiehuizen. Deze kinderen zijn de ouderlijke zorg verloren of kunnen op dit moment niet meer veilig bij hun familie wonen. Ze groeien op in de liefdevolle zorg van een SOS moeder en samen met hun SOS- en eventuele biologische broertjes en zusjes.

Kinderdorp Tema opende in 1974 zijn deuren en is daarmee het eerste kinderdorp in Ghana. In en rond het kinderdorp zijn verder:

 • een jongerenhuis;
 • een kleuterschool;
 • de Hermann Gmeiner basisschool en voortgezet onderwijs, waar in totaal 700 leerlingen naar toe gaan;
 • een medisch centrum;
 • het SOS Moeder en Staf Training centrum.

De komende jaren is het streven om het aantal kinderen per familiehuis terug te brengen. Dit in lijn met ons doel om te voorkomen dat families uit elkaar vallen, wat we met ons familie versterkend programma willen bereiken. Het kinderdorp werkt om die reden nauw samen met het SOS familieversterkend programma in Tema.

Verder is er veel aandacht voor het contact dan wel hereniging met de biologische familie met kinderen in het kinderdorp. Mits de familie er nog is en dit in het belang van het kind is.

Doelgroep

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar die de ouderlijke zorg zijn verloren of in een onveilige situatie opgroeien en (tijdelijk) familiegerichte zorg nodig hebben.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

De jongere kinderen uit het kinderdorp gaan samen met de kinderen uit de lokale gemeenschap naar de kleuterschool. De lessen worden gegeven op basis van de Montessori methode en er is ook een klas voor kinderen met leerproblemen. Vervolgens gaan de kinderen naar het basis- en middelbaar onderwijs op de Hermann Gmeiner scholen in de gemeenschap. Daarnaast leiden we een internationaal College voor jongeren met academische kwaliteiten en zeer gemotiveerde studenten uit heel Ghana, die hier een internationaal erkende diploma’s kunnen behalen.

Wanneer de jongeren de leeftijd bereiken waarop ze zich klaar voelen om hun SOS familiehuis te verlaten, ondersteunt het SOS jongerenprogramma ze om de stap naar zelfstandigheid te maken. Zo kunnen ze terecht in een gedeelde accommodatie waar ze semi onafhankelijk kunnen leven, terwijl ze gesteund worden door gekwalificeerde coaches om de volgende stappen in het leven te maken: het vinden van baan of het volgen van een vervolgstudie, het vinden van een huis en het goed op orde houden van het huishoudboekje.

Ook is één van de SOS Moeder- en Staf Trainingscentra in Tema gevestigd. Hier worden momenteel bijna 230 SOS moeders en medewerkers uitgebreid getraind om ze voor te bereiden op de belangrijke taak die ze de komende jaren op zich nemen.

Resultaten

Ghana kinderdorp Tema drie kinderen lol samen

Doelen

 • Het bieden van passende familiegerichte zorg voor kinderen die er alleen voor staan of in een onveilige situatie opgroeien, omdat hun ouders niet voor hun zorg en bescherming kunnen instaan. Kinderen worden altijd samen geplaatst met hun broertjes of zusjes.
 • Groeiende aandacht op het aanhouden van familiebanden en re-integratie, wanneer kinderen nog biologische familie hebben en dit in het belang van het kind is. Dit is in overeenstemming met de visie van SOS Kinderdorpen zelf, maar ook met de UN Guidelines for the Alternative Care of Children.

Resultaten

Afgelopen jaar bood kinderdorp Tema een liefdevol en veilig thuis aan 128 kinderen: 71 jongens en 57 meisjes. Er werden verschillende familiebezoeken gedaan in zeven verschillende regio’s in Ghana, waarbij ook de huidige situatie is beoordeeld in het kader van mogelijke hereniging. Kinderen gingen op vakantie met/ naar hun biologische familie, hun SOS familie of met SOS vrienden. Een select aantal kinderen bezocht een jeugdleiderschapsconferentie in het oostelijk gelegen Bunso.

Gedurende het jaar werden er verschillende activiteiten georganiseerd in het kinderdorp. Een beknopte selectie:

 • Er werd een spellingcompetitie georganiseerd voor de kinderen: de oma Alice spelling competitie.
 • Drie SOS moeders gingen met pension en kregen een warm en feestelijk afscheid. Ze waren respectievelijk 21, 20 en 17 jaar SOS moeder in Tema.
 • Moeders en kinderen zijn op uitnodiging naar de ‘Mothering the Nation’ Moederdagviering in de botanische tuinen van Legon. De kinderen kregen hier ook prijzen uitgereikt voor hun prestaties gedurende het jaar.
 • In samenwerking met het Save My Mother project werd er een tweedaagse screening georganiseerd, waarbij vrouwelijke staf en vrouwen uit de gemeenschap gratis gescreend werden op voortekenen van baarmoederhalskanker.
 • Het kinderdorp werd bezocht door een vrouwen advocacy groep, geleid door de voormalig minister van werkgelegenheid en werkrelaties en de loco Minister van Financiën en deden donaties aan de kinderen.

Probleemstelling

Tema is een sociaal zeer verdeelde stad. Gelegen aan de Atlantische kust van Ghana is het de belangrijkste zeehaven van het land en zijn er daarnaast verschillende grote industrieën. Sinds de jaren ’60 trekt de stad vele duizenden mensen uit het hele land aan, op zoek naar werk en betere leefomstandigheden. De stad kan de groei, op dit moment ruim 300.000 inwoners, niet bijbenen. Het leidt tot een zichtbare scheiding in de stad. In Tema Township staat een goed functionerende infrastructuur, Tema Newtown – waar de meeste binnenlandse immigranten terecht komen, is het ‘arme neefje waar infrastructuur, veilige huizen, sanitaire voorzieningen en afvalverwerking niet beschikbaar zijn.

De erbarmelijke leefcondities in Tema ‘NewTown’ zorgen ervoor dat duizenden ouders – financieel- niet in staat zijn om goed voor hun kinderen te zorgen. Kinderarbeid is aan de orde van de dag, om zo het familie inkomen wat te vergroten. Deze kinderen gaan vaak niet naar school, wat het voor hen lastig maakt om in de toekomst een fatsoenlijke baan te vinden. Families belanden zo in een vicieuze cirkel.

Onze strategie

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een liefdevol en veilig thuis samen met hun broertjes en zusjes, waar ze zich gewenst, gehoord en gewaardeerd voelen. Deze kennis hebben wij kunnen vergaren in de bijna zeven decennia dat wij kinderen steunen die de ouderlijke zorg zijn verloren of het risico lopen deze te verliezen. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie, uitzonderingen daargelaten. Om die reden is de focus van SOS Kinderdorpen, in lijn met de UN Guidelines for the Alternative Care of Children, de laatste jaren verschoven van opvang naar preventie. Onze familieversterkende programma's (FSP's) richten zich op het voorkomen dat kinderen verwaarloosd of verlaten worden, door kwetsbare families te ondersteunen bij de zorg en bescherming van hun kinderen. Op deze manier geven we families de kans om op duurzame wijze zelfstandig te worden en te blijven.

Dit doen we door:

 • te voorzien in basisbehoeften en voorzieningen;
 • ouders kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van opvoeding en zorg;
 • families economisch te versterken;
 • te investeren in de lokale gemeenschap, zodat zij in de toekomst zelf het vangnet kunnen zijn voor de families in hun midden.

In sommige gevallen kan scheiding helaas niet voorkomen worden. Voor deze kinderen biedt SOS Kinderdorpen een liefdevol en veilig thuis in een SOS familie, zoals in kinderdorp Tema, een SOS familie in de lokale gemeenschap of in een pleegfamilie. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop: een kind moet zich veilig en geliefd voelen en samen met zijn eventuele broertjes en zusjes opgenomen worden in één familie. Contact dan wel hereniging met biologische familie blijft het doel, mits de familie er nog is en dit in het belang is van het kind. Een kind verdient de beste zorg die er is, want een gelukkige kindertijd is het fundament voor een zelfstandige en kansrijke toekomst.

Partners

Ghana kinderdorp Tema, SOS familie voor hun huis

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
SOS Children’s Villages Ghana is onze uitvoerende partner.

Financierende partners
Het kinderdorp wordt mede gefinancierd door onze Nederlandse donateurs.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie. Soms kan het voorkomen dat een minimaal gedeelte van de fondsen besteed wordt in Nederland, bijvoorbeeld voor onderzoek of de inzet van een consultant.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.