Problematiek

Redenen dat kinderen en families in onze programma’s komen

Er zijn verscheidene redenen waarom een kind of familie in een programma van SOS Kinderdorpen terecht komt. Vaak is één van de onderstaande problematieken of een combinatie hiervan, de aanleiding dat we families versterken en ze zo helpen bij de zorg en bescherming van hun kind of dat een kind liefdevol wordt opgevangen in een (SOS) familie. Wij vinden dat elk kind waar dan ook ter wereld, ongeacht achtergrond, geloof of cultuur, moet kunnen opgroeien in een liefdevolle familie en een veilige omgeving. Om die reden zetten wij ons in 136 landen en gebieden met specialistische familiegerichte zorg en steun, structureel in voor de meest kwetsbare groep: kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of het risico lopen deze te verliezen.

Verschillende soorten problematiek

SOS Kinderdorpen heeft te maken met verschillende vormen van problematiek. Vaak is het een combinatie van verschillende problemen die ervoor zorgen dat een kind er alleen voor komt te staan. Hieronder een overzicht van de problemen die wij tegenkomen in ons werk. Per problematiek kun je onze aanpak bekijken.

Armoede

Voor veel families en kinderen die wij helpen is armoede het grootste probleem. Ernstige armoede leidt vaak tot andere problemen, waarbij kinderen het meest kwetsbaar zijn. Denk aan hongersnood, geen of een slecht onderdak, geen toegang tot onderwijs of medische zorg, verwaarlozing en in het ergste geval: verlating. Daarom zetten wij ons elke dag in om dit probleem op te lossen. Daarbij kiezen wij waar mogelijk voor duurzame oplossingen. Lees meer over onze aanpak van armoede.

Hongersnood

Hongersnood is meestal een gevolg van andere problemen. Zo kunnen armoede, oorlogs-/geweldsituaties, of een natuurramp ervoor zorgen dat families geen toegang hebben tot eten. Lees meer over hoe wij hongersnood aanpakken.

Kinderarbeid

Wanneer er sprake is van (extreme) armoede, ligt kinderarbeid op de loer. Kinderen gaan aan het werk om bij te dragen aan het familie inkomen en te zorgen dat er eten gekocht kan worden. Wij vinden dat een kind niet zou moeten werken. Een kind moet kind kunnen zijn, naar school kunnen gaan en spelen met vriendjes. Bekijk onze aanpak tegen kinderarbeid.

Verwaarlozing

Verwaarlozing is een vorm van kindermishandeling en heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling en toekomst van kinderen. Een kind heeft het recht op zorg en bescherming. Lees hier wat wij doen om kinderverwaarlozing te voorkomen en zo kinderen de zorg te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en die het beste past bij de situatie van het kind en zijn omgeving.

Oorlogskinderen en kindvluchtelingen

Bescherming van kinderen op de vlucht en oorlogskinderen is extreem belangrijk. Zij lopen namelijk enorme risico’s op het vlak van gender gerelateerd (seksueel) geweld, kinderarbeid, rekrutering door gewapende groepen en psychosociale trauma’s. Bekijk wat wij doen voor oorlogskinderen en vluchtelingenkinderen.

Natuurrampen

Meestal zijn natuurrampen niet te voorspellen en vragen daarom om urgente reactie vanuit hulporganisaties. Onze noodhulpprogramma’s richten zich op de zorg en bescherming van kinderen. Daarnaast werken we voor verschillende in verschillende crisisgebieden samen binnen de Dutch Relief Alliance. Samen met andere hulporganisaties en in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken bieden snelle gerichte humanitaire hulp aan de getroffenen. Lees meer over onze aanpak bij natuurrampen.

Kindermisbruik of kindermishandeling

Wij doen er alles aan om kinderen te beschermen tegen kindermishandeling (fysiek of psychologisch) en kindermisbruik. Dit geldt voor de kinderen in onze zorg, maar waar mogelijk ook daarbuiten. Ons beleid is er actief op gericht om eventuele misstanden te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. Bekijk wat wij doen tegen kindermishandeling of misbruik.

Onze aanpak

SOS Kinderdorpen bekijkt altijd de situatie per kind of gezin. De zorg en bescherming van het kind staat daarbij altijd voorop. We bekijken met welke problematiek het kind te maken heeft en sluiten daar onze aanpak op aan. Preventieve en familiegerichte zorg vormen in ons werk een continuüm: de zorg loopt in elkaar over en kan worden gecombineerd. Contact of hereniging met de biologische familie blijft het doel. Dit kan uiteraard alleen mits de familie er nog is en dit in het belang van het kind is.

GEEF KINDEREN EEN LIEFDEVOL THUIS

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.