Families versterken en familiegerichte zorg

Het werk van SOS Kinderdorpen richt zich primair op de zorg en bescherming van kinderen. Door families te versterken en zo te voorkomen dat kinderen verwaarloosd of verlaten worden, en door familiegerichte zorg te bieden aan kinderen die (tijdelijk) niet meer veilig thuis kunnen wonen of de ouderlijke zorg zijn verloren. We luisteren naar hun behoeften en geven ze de zorg die ze nodig hebben en het beste past bij de specifieke situatie van het kind, de kinderen, en zijn omgeving.

Preventieve – en familiegerichte zorg vormen in ons werk een continuüm: de zorg loopt in elkaar over en kan gecombineerd worden. Contact dan wel hereniging met de biologische familie is en blijft het doel, mits de familie er nog is én dit in het beste belang van het kind is.

We werken daarnaast aan:

  • de fysieke en sociale integratie van kinderen uit de kinderdorpen en families in de gemeenschap. Om te voorkomen dat kinderen die opgroeien in de zorg een label krijgen of te maken krijgen met sociale uitsluiting, zorgen we dat ze actief deelnemen aan het leven in de gemeenschap;
  • de verbetering van gemeenschapsvoorzieningen, zodat nog meer kinderen zich in goede gezondheid kunnen ontwikkelen;
  • meer samenwerking met (lokale) organisaties om duurzame veranderingen te bewerkstelligen en efficiënter te werken.

Families versterken

De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn eigen familie. Wereldwijd hebben veel families het echter moeilijk om goed voor hun eigen kinderen te kunnen zorgen. Door een crisissituatie of door de (extreme) moeilijke omstandigheden waarin ze leven. Naast voldoende voedzaam eten en toegang tot water en gezondheidszorg, moeten kinderen zich beschermd, aangemoedigd en gerespecteerd voelen door betrouwbare volwassenen die onvoorwaardelijk van hen houden.

SOS Kinderdorpen werkt samen met families, verzorgers en gemeenschappen om crises te voorkomen, die kunnen leiden tot de scheiding van kinderen en hun ouders/familie. Onze familieversterkende programma’s versterken en stabiliseren gezinnen en hun sociale netwerken, zodat kinderen beter worden verzorgd en beschermd.

Zo versterken wij families
Familie die deelneemt aan het familieversterkend programma in Asiakwa, Ghana

Opvang in een SOS familie

Vele kinderen wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun ouders verloren zijn, omdat hun ouders en/of de brede familie niet in staat zijn goed voor ze te zorgen, of de situatie waarin ze leven (tijdelijk) te onveilig is.

In overleg met betreffende overheidsinstanties kijken we naar een alternatieve vorm van familiegerichte zorg die het beste past bij de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving.

Meer over SOS families
Kinderen, familiezorg, Afrika, SOS Kinderdorpen

Tijdelijke opvang

Soms hebben kinderen tijdelijk familiegerichte opvang nodig, bijvoorbeeld door een familiecrisis of noodsituatie. In deze situaties zorgen we voor een omgeving die de kinderen beschermt tegen verdere beschadiging. Als wordt vastgesteld dat het in het belang van het kind is om terug te keren naar hun familie, faciliteren en ondersteunen wij dit proces zorgvuldig in lijn met de Richtlijnen voor de re-integratie van kinderen. Mocht de thuissituatie het niet meer toelaten, dan werken we samen met kinderbeschermingsautoriteiten om de meest geschikte zorgoptie voor het kind te vinden, bijvoorbeeld in een SOS familie of pleegfamilie.

David, Oeganda, SOS Kinderdorpen

Pleegzorg

De implementatie van pleegzorg is uniek in elke nationale context. In sommige landen bieden we ondersteunende diensten aan pleeggezinnen, zoals begeleiding of training, of werken we samen met de autoriteiten aan de implementatie van kwalitatief goede pleegzorg door kennisoverdracht of het ontwikkelen en verspreiden van kwaliteitsmateriaal. In andere landen worden onze SOS ouders geregistreerd als pleegouders.

Moeder gekust door twee zonen

Simba Familiezorg

Nederland kent een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp. Toch worden broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing nog te vaak gescheiden opgevangen. Sinds 2019 is SOS Kinderdorpen actief in Nederland met Simba Familiezorg. Met dit programma willen wij eraan bijdragen dat ook hier zo veel mogelijk kinderen kunnen opgroeien in hun eigen familie. Dat doen we door ouders te ondersteunen en het netwerk van het gezin te versterken. Samen met Defence for Children pleiten we voor het belang van broertjes en zusjes om samen op te groeien. En we onderzoeken hoe familieversterkende zorg vaker gezinshereniging mogelijk kan maken.

Lees meer over Simba Familiezorg

Broertjes en zusje, Simba Familiehuizen, SOS Kinderdorpen

Help kwetsbare families

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.