Familiezorg: elk kind een familie

Familieliefde, familiezorg, Zuid-Afrika, SOS Kinderdorpen

Een veilig thuis binnen een liefdevolle familie: elk kind heeft er recht op. Het is de essentie van ons werk. In 136 landen en gebieden richt SOS Kinderdorpen zich primair op de zorg voor kinderen door het versterken en creëren van families. We kijken per kind en situatie naar de beste oplossing op het gebied van zorg. Preventieve en familiegerichte zorg vormen in ons werk een continuüm: de zorg loopt in elkaar over en kan worden gecombineerd. Contact dan wel hereniging met de biologische familie blijft het doel, mits de familie er nog is en dit in het belang van het kind is.

Families versterken

Door (extreem) zware leefomstandigheden kunnen veel ouders hun kinderen niet geven wat ze nodig hebben: een liefdevolle familie en veilig thuis, de juiste (medische) zorg, de mogelijkheid om elke dag naar school te gaan en daarmee de kans op een toekomst. De vicieuze cirkel kan doorbroken worden door kwetsbare families én gemeenschappen te helpen.

Hoe wij families helpen
Tweelingbroertjes, Guinee Bissau, SOS Kinderdorpen

Opvang in een SOS familie

Vele kinderen wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun ouders verloren zijn, omdat hun ouders en/of de brede familie niet in staat zijn goed voor ze te zorgen, of de situatie waarin ze leven (tijdelijk) te onveilig is. In overleg met betreffende overheidsinstanties kijken we naar een alternatieve vorm van familiegerichte zorg die het beste past bij de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving.

Meer over SOS families
Kinderen, familiezorg, Afrika, SOS Kinderdorpen

Crisisopvang en pleegzorg

Soms moet op korte termijn familiezorg worden geboden om ouders tijdelijk te ontlasten. Dit kan noodzakelijk zijn als bijvoorbeeld de druk hen tijdelijk boven het hoofd groeit. In sommige gevallen is de thuissituatie onveilig geworden en moet crisisopvang voor het kind/de kinderen worden geregeld in tijdelijke, veilige SOS transithuizen. Hier worden ze verzorgd door SOS moeders en SOS sociaal werkers, totdat ze weer veilig terug kunnen naar hun familie.

Meer over crisisopvang en pleegzorg
David, Oeganda, SOS Kinderdorpen

Simba Familiezorg

Nederland kent een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp. Toch worden broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing nog te vaak gescheiden opgevangen. Sinds 2019 is SOS Kinderdorpen actief in Nederland met Simba Familiezorg. Met dit programma willen wij eraan bijdragen dat ook hier zo veel mogelijk kinderen kunnen opgroeien in hun eigen familie. Dat doen we door ouders te ondersteunen en het netwerk van gezinnen te versterken. Samen met Defence for Children pleiten we voor het belang van broertjes en zusjes om samen op te groeien. En we onderzoeken hoe familieversterkende zorg vaker gezinshereniging mogelijk kan maken.

Lees meer over Simba familiezorg

Broertjes en zusje, Simba Familiehuizen, SOS Kinderdorpen

Help kwetsbare families

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.