Families versterken en familiegerichte zorg

Het werk van SOS Kinderdorpen richt zich op de zorg en bescherming van kinderen. We versterken families om te voorkomen dat kinderen er alleen voor komen te staan. Wanneer kinderen niet in hun eigen familie kunnen opgroeien, bijvoorbeeld omdat hun familie er niet meer is of het onveilig is, nemen we hen op in ons alternatieve zorgprogramma. We luisteren naar de behoefte van het kind en geven kinderen de zorg die ze nodig hebben, en die het beste past bij hun situatie. Onze familieversterkende en familiegerichte programma’s lopen in elkaar over en kunnen gecombineerd worden. Als dit in het belang van het kind is, is ons doel om hem of haar weer in contact te brengen en/of te herenigen met de biologische familie.

We werken daarnaast aan:

  • De fysieke en sociale integratie van kinderen uit de kinderdorpen en families in de lokale gemeenschap;
  • De verbetering van gemeenschapsvoorzieningen, zodat nog meer kinderen zich in goede gezondheid kunnen ontwikkelen;
  • Meer samenwerking met (lokale) organisaties om duurzame veranderingen te realiseren en efficiënter te werken.

Families versterken

De beste plek voor een kind om op te groeien is bij de biologische familie. Wereldwijd is het voor veel families echter een uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen, door een crisissituatie of de (extreem) moeilijke omstandigheden waarin ze leven. Naast voldoende voedzaam eten, toegang tot water en gezondheidszorg, moeten kinderen zich beschermd, aangemoedigd en gerespecteerd voelen door betrouwbare volwassenen die onvoorwaardelijk van ze houden.

SOS Kinderdorpen werkt samen met families, verzorgers en gemeenschappen om crises te voorkomen, die kunnen leiden tot de scheiding van kinderen en hun ouders/familie. Onze familieversterkende programma’s versterken en stabiliseren gezinnen en hun sociale netwerken, zodat kinderen beter worden verzorgd en beschermd.

Zo versterken wij families
Families versterken

Opvang in een SOS familie

Veel kinderen wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie omdat ze hun ouders verloren hebben, hun ouders of andere familieleden niet in staat zijn goed voor ze te zorgen, of omdat de situatie waarin ze leven (tijdelijk) te onveilig is.

In overleg met betreffende overheidsinstanties kijken we naar een alternatieve vorm van familiegerichte zorg die het beste past bij de specifieke situatie van het kind.

Meer over SOS families
Opvang in een SOS familie

Tijdelijke opvang

Soms hebben kinderen tijdelijk familiegerichte opvang nodig, bijvoorbeeld door een familiecrisis of noodsituatie. In deze situaties zorgen we voor een beschermende omgeving. Als wordt vastgesteld dat het in het belang van het kind is om terug te keren naar de familie, faciliteren en ondersteunen wij dit proces zorgvuldig in lijn met de Richtlijnen voor de re-integratie van kinderen. Mocht de thuissituatie het niet meer toelaten, dan werken we samen met kinderbeschermingsautoriteiten om de meest geschikte zorgoptie voor het kind te vinden, bijvoorbeeld in een SOS familie of pleegfamilie.

Tijdelijke opvang

Pleegzorg

De implementatie van pleegzorg is uniek in elke nationale context. In sommige landen bieden we ondersteunende diensten aan voor pleeggezinnen, zoals begeleiding of training, en werken we samen met de autoriteiten aan de implementatie van kwalitatief goede pleegzorg door kennis te delen of kwaliteitsmateriaal te ontwikkelen en verspreiden. In andere landen worden onze SOS ouders geregistreerd als pleegouders.

Pleegzorg

Simba Familiezorg

Nederland kent een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp. Toch worden broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing nog te vaak gescheiden opgevangen. Sinds 2019 is SOS Kinderdorpen actief in Nederland met Simba Familiezorg. Met dit programma willen we ervoor zorgen dat ook in Nederland zoveel mogelijk kinderen opgroeien in hun eigen familie. We ondersteunen ouders en versterken het netwerk van het gezin. Samen met Defence for Children pleiten we voor het belang van broertjes en zusjes om samen op te groeien, en onderzoeken we hoe familieversterkende zorg vaker gezinshereniging mogelijk kan maken.

Lees meer over Simba Familiezorg
Simba Familiezorg

Help kwetsbare families

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.