SOS Kinderdorpen zet zich actief in voor jongeren die uit de familiegerichte zorg of kwetsbare families komen. Vaak missen zij een goed netwerk en/of hebben ze geen sociale en financiële ondersteuning, terwijl zij dat juist zo nodig hebben. Het volgen van een opleiding, laat staan het vinden van een werk- en leerplek, ligt vaak niet binnen hun mogelijkheden. Het resultaat: het vinden van een baan is erg lastig. Door ze de mogelijkheid te geven relevante en praktische kennis en ervaring op te doen, en hun eigen talenten en vaardigheden te versterken, maken ze meer kans op de arbeidsmarkt en daarmee op een zelfredzame toekomst.


  • In 2021 hebben we vanuit Nederland bijgedragen aan 4 jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s, waarbij
  • 5.200 jongeren relevante en praktische kennis en vaardigheden hebben opgedaan en/of zijn gesteund bij het vinden van een baan, het genereren van inkomen, of het starten van een eigen bedrijf.

Jeugdwerkgelegenheid

Wereldwijd zijn meer dan 64 miljoen jongeren officieel werkeloos. Daarnaast leven ruim 145 miljoen werkende jongeren in armoede: ze verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zelfstandig worden, een opleiding volgen en een fatsoenlijke baan vinden: het is voor elke jongere wereldwijd een uitdaging. Maar voor jongeren uit kwetsbare families of die de ouderlijke zorg zijn verloren is het extra uitdagend.

Met de verschillende innovatieve jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s zet SOS Kinderdorpen zich in om jongeren duurzaam op weg te helpen naar een een zelfstandige toekomst. Jongeren worden vanzelfsprekend nauw betrokken bij de (invulling van de) programma’s: hun stem en ideeën over wat zij nodig hebben en willen bereiken, zijn van essentieel belang om succesvol de stappen naar zelfredzaamheid te zetten.

Onze jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s:

Guinee-Bissau jeugdwerkgelegenheidsprogramma Sangue Novo Maimuna achter haar naaimachine

Elke dag naar school

Onderwijs opent de deur naar de toekomst: scholing kan de vicieuze cirkel van uitsluiting, armoede, kinderarbeid, huiselijk geweld en het uiteenvallen van families doorbreken. SOS Kinderdorpen onderstreept het recht op onderwijs voor elk kind, door het toegankelijk maken van onderwijs voor alle kinderen en het verbeteren van de onderwijskwaliteit op bestaande publieke scholen in samenwerking met de autoriteiten en lokale dienstverleners.

Kinderen uit onze familieversterkende programma’s ondersteunen we indien nodig met schoolgeld, uniformen en materialen, zodat ze elke dag naar school kunnen. Tegelijkertijd bekijken we met hun ouders hoe er meer geld kan binnen komen en maken daar concrete afspraken over, zodat ze in de toekomst zelf het schoolgeld kunnen betalen. Ook benadrukken we in gemeenschappen waar we actief zijn de noodzaak van onderwijs voor iedereen.

Zo zorgen wij voor onderwijs voor kwetsbare kinderen
Kinderen op school in Afrika - SOS Kinderdorpen

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.