SOS kinderdorp Yamoussoukro

Project periode: 1 januari 2014 - 31 december 2100
Kinderdorpen

Projectsamenvatting

In en om SOS kinderdorp Yamoussoukro groeien in totaal 164 kinderen op in een liefdevolle SOS familie of pleegfamilie. Samen met hun SOS- én biologische broers en zussen.

 • In tien SOS familiehuizen in het kinderdorp groeien 70 kinderen op.
 • 14 kinderen wonen met twee SOS moeders op in een familiehuis in de gemeenschap.
 • In twee transithuizen (crisisopvang) vangen we 60 kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar tijdelijk op en geven we ze de liefdevolle, medische en psychosociale zorg die ze nodig hebben.
 • 20 kinderen zijn opgevangen in 10 pleeggezinnen

Daarnaast biedt het kinderdorp:

 • Onderwijs: op de SOS kleuterschool en de Hermann Gmeiner basisschool volgen circa 340 kinderen uit het kinderdorp en de gemeenschap onderwijs.
 • Vanuit het SOS sociaal centrum wordt het familieversterkend programma gecoördineerd
 • Vanuit het Medisch Centrum biedt SOS naast medische zorg; fysieke en sociale reproductieve gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en volwassenen uit het kinderdorp en de gemeenschap: seksuele voorlichting, trainingen op het gebied van fysieke en sociale vaardigheden, begeleiding en preventie wat betreft HIV/Aids en anticonceptie 

Het kinderdorp opende in 2014 zijn deuren en is gefinancierd door Nederlandse donateurs.

Doelgroep

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die (tijdelijk) familiegerichte zorg nodig hebben, omdat ze de ouderlijke zorg zijn verloren of in een onveilige situatie opgroeien.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

Met nieuwe initiatieven als (Community Integrated SOS Families, CIF) proberen we de mogelijkheden van familiegerichte zorg te verbeteren en diversifiëren, in overeenstemming met de UN Guidelines for the Alternative Care of Children, om zo in te spelen op de hoge nood in de gemeenschap. 

Kinderen in het kinderdorp Yamoussoukro wordt de meest passende vorm van familiegerichte zorg geboden. De belangrijkste activiteiten en zorg: 

 • Voorzien in de basisbehoeften van de kinderen: zorg, liefde, voedsel, gezondheid, onderwijs en inclusiviteit.
 • Recreatieve en pedagogische activiteiten, curatieve en preventieve gezondheidszorg
 • Continue capaciteitsversterking van de SOS moeders, tantes en andere medewerkers.
 • Het (door) ontwikkelen van de plannen van elk kind afzonderlijk voor het moment dat zij onze zorg verlaten.
 • Opsporing van biologische familie, begeleiding van re-integratie, hereniging.

Voor de kinderen die in de gemeenschap opgroeien, geldt vanzelfsprekend het zelfde. Maar zijn we ook actief met het informeren en sensibilisering van bewoners en lokale leiders over de SOS familie in de gemeenschap, om stigmatisering te voorkomen en integratie te makkelijker te maken. 

In onze transithuizen voor crisisopvang

 • bieden we onderdak en zorg voor maximaal 4 maanden;
 • voorzien we in de basisbehoeften en psychosociale ondersteuning;
 • begeleiden we nauwgezet de terugkeer naar de biologische familie of gaan we op zoek naar de beste vorm van familiegerichte zorg (bijv. een SOS familie) wanneer een kind niet meer veilig thuis kan wonen;
 • continue opleiding van onze medewerkers

Met betrekking tot pleegzorg

We bieden opvang van en zorg voor kinderen uit de gemeenschap in de leeftijd van 0-7 jaar, die de ouderlijke zorg zijn verloren. Met als doel op holistische wijze de ontwikkeling van kinderen te stimuleren in een warme familiesetting. We ondersteunen de (kinderen in de) pleegfamilies 

 • om in de kosten voor de zorg van het kind te voorzien (niet als beloning van het gezin);
 • met toegang tot medische zorg en onderwijs;
 • psychologische steun.

Het pleeggezin neemt de zorg van één generatie kinderen op zich. Een dergelijke verbintenis kan worden verlengd. SOS Kinderdorpen heeft een licentie en contract met de Overheid om pleegzorg aan te bieden als particuliere aanbieder. SOS pleeggezinnen hebben een contract met SOS Kinderdorpen, waarbij we het pleeggezin voorbereiden op de zorg van de pleegkinderen, hun capaciteiten versterken en ondersteunen bij het opstellen van het ontwikkelingsplan per kind.

Resultaten

Doelen

Overkoepelend doel

Het bieden van passende familiegerichte zorg, bescherming, onderwijs en medische zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, die de ouderlijke zorg zijn verloren of niet meer veilig bij hun familie kunnen wonen. Biologische broers en zussen groeien samen in één SOS familie op. Familiehereniging is het doel, mits de familie er nog is en dit in het belang van het kind is.

Meer specifiek:

 • 70 kinderen laten opgroeien in de tien SOS families in het kinderdorp.
 • 14 kinderen laten opgroeien in een SOS familie in de gemeenschap. Hierbij richten we ons op kinderen (3-5 jaar) die zonder familie opgroeien en kinderen die niet goed gedijen in andere formele zorginstanties.
 • Het tijdelijk opvangen van maximaal 60 kinderen tussen de 0-5 jaar in de twee transit huizen in het kinderdorp.
 • 20 kinderen liefdevol opvangen in 10 pleegfamilies.

Resultaten

Afgelopen jaar heft een pilot gedraaid met twee SOS families met 14 kinderen, die in de gemeenschap wonen. Door de familiegerichte zorg in de gemeenschap te plaatsen, proberen we:

 • de voorzieningen en de vaardigheden op het gebied van opvoeding en zorg van kinderen door families in de gemeenschap te verbeteren; 
 • sociale inclusie, een effectiever gemeenschapsleven, gemeenschapsparticipatie en solidariteit te bevorderen; 
 • de kinderen opgroeien in de gemeenschap waar ze later zelfstandig gaan wonen en krijgen ze ene breder netwerk van relaties; 
 • meer kinderen een veilige en liefdevolle familie te kunnen bieden.

Probleemstelling

(aangepast januari 2021)

Onze strategie

(Er is per 2021 een nieuwe TOC aangemaakt)

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.