Kindveiligheid en integriteit

Het belang van kinderen staat bij ons voorop. Altijd. Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom zetten wij ons met hart en ziel in om hen uit onveilige situaties te halen en liefdevol te laten opgroeien in een veilige familiesituatie. Dat is het hart van ons werk. We doen er alles aan om kinderen in onze zorg, maar waar mogelijk, ook daarbuiten, te beschermen tegen verwaarlozing, seksueel misbruik, fysiek en psychologisch geweld.

Dat doen we aan de hand van een gedegen beleid op kindveiligheid, dat gebaseerd is op preventie en bewustzijn om misstanden te voorkomen. En dat voorschrijft hoe te rapporteren en reageren indien zich misstanden voordoen. SOS Kinderdorpen stelt daarbij in al haar activiteiten hoge eisen ten aanzien van openheid, transparantie en integriteit.

Als lerende organisatie vindt SOS Kinderdorpen dat het altijd beter moet, als het gaat om kindveiligheid en integriteit. Ieder incident is er een teveel. Daarom evalueren we doorlopend ons eigen beleid en procedures, maar vragen we ook externe partijen om deze kritisch tegen het licht te houden. Deze onderzoeken zijn onderdeel van onze doorlopende inzet om onze belofte aan kinderen, jongeren en hun families zoals geformuleerd in onze Care Promise steeds beter na te kunnen komen.

kind met letters

Onafhankelijke onderzoeken en acties

SOS Kinderdorpen heeft externe partijen gevraagd om eerdere incidenten op het gebied van kindveiligheid en integriteit te onderzoeken. Ons handelen destijds is getoetst aan ons beleid van nu. Dit biedt inzicht welke aanscherpingen van ons huidige beleid en procedures noodzakelijk zijn.

Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat in deze zaken ons eigen beleid en procedures niet (goed) zijn gevolgd, dat er onvoldoende actie is ondernomen tegen daders en dat leiders niet hebben geluisterd naar kinderen en/of medewerkers die hun zorgen uitten. SOS Kinderdorpen neemt naar aanleiding van deze rapporten een aantal concrete stappen om ons beleid en daarmee de veiligheid van kinderen in onze programma’s wereldwijd te verbeteren en integer handelen in onze organisatie nog meer te prioriteren. 

Bekijk de concrete stappen
meisje aan het tekenen

Ons beleid op kindveiligheid en integriteit

SOS Kinderdorpen hanteert een ‘zero tolerance for non-acting’ beleid ten opzichte van elke vorm van misbruik van kinderen. Ons beleid schrijft voor dat we proportioneel handelen op elke schending. SOS Kinderdorpen stelt alles in het werk om een liefdevolle en veilige omgeving te creëren voor alle kinderen en jongeren die we met onze programma’s bereiken. Het is onze plicht en daarmee belofte dat we zorgen dat kinderen en jongeren vrij zijn van seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik als gevolg van wangedrag van werknemers, partners en vrijwilligers, én dat hun rechten worden beschermd.

Lees meer over kind & veiligheid
Kind en veiligheid SOS Kinderdorpen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.