SOS kinderdorp Kakiri

Project periode: 1 januari 1991 - 31 december 2100
Familiezorg, Kinderdorpen

Projectsamenvatting

SOS moeder Barbara met haar tweelingzonen

In SOS kinderdorp Kakiri groeien op dit moment 86 kinderen op in 13 familiehuizen. Samen met hun SOS- en eventuele biologische broers en zussen, en onder de liefdevolle, beschermende vleugels van hun SOS moeder. 

In en om het kinderdorp zijn 

 • verschillende jongerenhuizen: in totaal 120 jongeren wonen in jongerenhuizen zowel binnen als buiten het kinderdorp, van wie sommigen op universiteiten in andere steden/landen verblijven.
 • SOS kleuterschool
 • Hermann Gmeiner basisschool
 • SOS medisch centrum
 • Sociaal centrum van waaruit het familieversterkend programma wordt gecoördineerd.

Tegenwoordig is armoede de belangrijkste reden dat kinderen in het gebied verlaten worden: de ouder(s) is (zijn) niet in staat om goed voor de kinderen te zorgen.

Wanneer kinderen nog biologische familie hebben en het mogelijk is, blijven zij met elkaar in contact en blijft familiehereniging het doel.

Doelgroep

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die de ouderlijke zorg zijn verloren of niet meer veilig bij hun eigen familie kunnen opgroeien, en (tijdelijk) familiegerichte zorg nodig hebben.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

De 86 kinderen en 120 jongeren in kinderdorp Kakiri krijgen de zorg en ondersteuning die aansluit bij hun persoonlijke situatie, levensfase, vaardigheden en interesses. Hun SOS moeder is vanaf het moment dat ze in beeld komen, betrokken. Biologische broers en zussen worden niet van elkaar gescheiden. Van kinderen die zijn achtergelaten, gaan we op zoek naar biologische familie. Contact dan wel hereniging is altijd het doel.

We bieden continu de volgende zorg, steun en activiteiten.

 • Essentiële zorg aan de kinderen: bescherming, liefde, voedsel, medische zorg, onderwijs, integratie.
 • De ontwikkeling van plannen voor alle kinderen in onze zorg voor het moment dat familiehereniging daar is dan wel ze op de leeftijd zijn gekomen dat ze zelfstandig gaan wonen.
 • Pedagogische activiteiten: ontwikkelingsplannen, activiteiten voor persoonlijke en morele ontwikkeling, bijeenkomsten voor SOS moeders
 • Recreatieve activiteiten, kinderbijeenkomsten en het bezoeken van biologische familie.
 • Curatieve en preventieve gezondheidszorg voor de kinderen.
 • Opleiding van personeel op het vlak van kinderbescherming en familiegerichte zorg.
 • Inzet en intensieve begeleiding bij re-integratie en hereniging met de biologische familie.

Resultaten

Doelen

Het bieden van goede familiegerichte zorg, bescherming, onderwijs en medische zorg aan kinderen en jongeren, die de ouderlijke zorg zijn verloren of niet meer veilig bij hun biologische familie kunnen wonen.

 • Liefdevolle zorg en bescherming en toegang tot essentiële voorzieningen voor de kinderen;
 • bescherming tegen misbruik, geweld en verwaarlozing;
 • psychologische ondersteuning;
 • jongeren de kans geven hun talenten te ontplooien en ondersteunen op weg naar hun zelfstandigheid;
 • SOS moeders en medewerkers continu opleiden, zodat zij de beste zorg en steun kunnen verlenen.

Resultaten

Afgelopen jaar groeiden 86 kinderen op in de 13 familiehuizen, in de liefdevolle zorg, aandacht en bescherming van hun SOS familie. Ze gaan allemaal naar de kleuter- of basisschool en hebben indien nodig toegang tot medische zorg.

Gedurende het jaar zijn 3 nieuwe kinderen verwelkomd, 27 kinderen herenigd met hun familie en 9 jongeren zelfstandig gaan wonen.

Een aantal bijzondere activiteiten en resultaten van SOS kinderdorp Kakiri in 2019.

 • Vervolg en doorontwikkeling van het programma van ‘talentidentificatie in een vroeg stadium’, waarbij gekeken wordt naar de vaardigheden en interesses van jongeren. Ze krijgen trainingen op verschillende gebieden die aansluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt: van handwerk en catering tot sport, muziek en spreken in het openbaar. Daarnaast wordt gewerkt aan het opbouwen van zelfvertrouwen.
 • Jongeren die in het jongerenhuis in de gemeenschap wonen, hebben met een ‘outreach programma’ bijgedragen aan het verbeteren van de hygiëne en de sanitaire voorzieningen in de gemeenschap.

Probleemstelling

Armoede, de nasleep van de oorlog en HIV/Aids zijn de belangrijkste redenen dat kinderen in Oeganda de ouderlijke zorg zijn verloren of het risico lopen deze te verliezen; er zijn vele kwetsbare families van wie de toekomst door ziekte of armoede onzeker is.

Het Wasiko district waarin het kinderdorp ligt, is het dichtstbevolkte gebied van Oeganda. Het centrale probleem is de hoge kwetsbaarheid van kinderen die in deze regio opgroeien:

 • ze worden onvoldoende beschermd;
 • vatbaarheid voor misbruik;
 • aanzienlijk risico dat ze ouderlijke zorg (gedeeltelijk) verliezen, bijvoorbeeld als gevolg van Aids;
 • weinig weerbaarheid door de armoede waarin ze opgroeien.

Niettemin heeft Oeganda over de afgelopen jaren aanzienlijke stappen gezet om het niveau van kwetsbaarheid voor kinderen in de centrale regio te verminderen van 63% tot 36% (UNHS-rapport – Uganda National Household Survey). Met onze programma’s in Kakiri; het kinderdorp en het familieversterkende programma willen we ervoor zorgdragen dat kinderen de kans krijgen om hun fysieke, mentale en emotionele welzijn te verbeteren en kunnen opgroeien in een liefdevolle, veilige familie.

Onze strategie

(TOC vernieuwd januari 2021)

Partners

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden. Op deze projectpagina’s vind je de verslaglegging hiervan. Waarbij we naast doelen, resultaten, achtergronden en financiën zowel de persoonlijke sociale impact van ons werk op kinderen en hun families laten zien, als de maatschappelijk sociale impact gerapporteerd aan de hand van de vijf Sustainable Development Goals, die centraal staan binnen onze internationale strategie.

Uitvoerende partners
SOS Children’s Villages Uganda is onze uitvoerende partner.

Financierende partners
Het kinderdorp wordt gefinancierd uit sponsorships, gedeeltelijk uit Nederland.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. Het budget voor 2019 bedroeg € 438.475 en wordt volledig gefinancierd uit sponsorships. Het budget is besteed aan onze lokale uitvoerende SOS organisatie SOS Children’s Villages Uganda.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.