Het belang van Kinderrechten

Ieder kind moet gegarandeerd zijn van een aantal basisrechten, zoals het recht op een veilig thuis, recht op zorg, recht op bescherming, en recht op een eigen stem. De werkelijkheid laat helaas zien dat kinderrechten vaak niet gerespecteerd worden. Zo hebben er wereldwijd ruim 220 miljoen kinderen ouderlijke zorg verloren of lopen zij het risico deze te verliezen. Dit is onnodig leed voor kinderen.

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, is dan ook leidend voor het werk van SOS Kinderdorpen. Dit geldt met name voor het respecteren van rechten die refereren aan ouderlijke zorg of alternatieve zorg, het recht op onderwijs en medische zorg.

Wat zijn kinderrechten?

Kinderrechten zijn de fundamentele vrijheden en menselijke rechten van elk kind. Deze rechten omvatten toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, voldoende voeding en de vrijheid van meningsuiting en denken. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, aangenomen in 1989, legt deze rechten vast. Dit Verdrag omvat 54 artikelen die de rechten van kinderen beschermen. Het waarborgt belangrijke ‘basisrechten’ voor elk kind tot hun achttiende, zoals een veilig thuis, goed onderwijs en gezond eten. Bijna elk land ter wereld, inclusief Nederland (1995), heeft dit Verdrag ondertekend, waardoor het een van de meest wijdverspreide overeenkomsten is.

Alle kinderrechten vind je hier op een rij in een officiële en kindvriendelijke versie:

Waarom zijn kinderrechten belangrijk?

Kinderrechten zijn essentieel voor de gezonde ontwikkeling en het welzijn van een kind. Ze bieden kinderen de nodige bescherming tegen misbruik, uitbuiting en discriminatie. Het respecteren van kinderrechten zorgt voor een omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien tot verantwoordelijke, gezonde en gelukkige volwassenen.

Over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bestaat dus uit 54 kinderrechten. Door ondertekening van het Vedrag inzake de Rechten van het Kind, verbinden landen zich eraan kinderrechten serieus te nemen en zich aan de afspraken te houden. Helaas blijft kinderrechten schending wereldwijd bestaan, soms door armoede, oorlog of natuurrampen.

Uitdagingen voor de bescherming van kinderrechten

Hoewel kinderrechten universeel zijn, worden ze nog te vaak geschonden. De uitdagingen variëren van kinderarbeid, kinderhuwelijken, kinderslavernij tot kindermishandeling. Deze problemen zijn vaak geworteld in armoede, culturele normen en conflicten.

Ecuador - een groepje lachende kinderen
© Jens Honoré

VN Richtlijnen voor Familiegerichte Zorg

De VN heeft naast het Vedrag inzake de Rechten van het Kind, richtlijnen voor familiegerichte zorg aangenomen, waaraan SOS Kinderdorpen aan heeft bijgedragen. Deze richtlijnen benadrukken zorg voor kinderen zonder ouderlijke zorg.

Dag voor de Rechten van het Kind

Ieder jaar op 20 november is het de Dag voor de Rechten van het Kind en vraagt SOS Kinderdorpen extra aandacht voor kinderen zonder ouderlijke zorg of voor kinderen die deze dreigen te verliezen. SOS Kinderdorpen vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar kinderen, en dat kinderen het recht hebben om in contact te blijven met hun eigen gezin, wanneer ze (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. 

De bescherming van kinderrechten

Er zijn talrijke strategieën voor de bescherming van kinderrechten. Dit varieert van het versterken van wettelijke kaders, tot het bevorderen van onderwijs en bewustwording, tot het aanpakken van armoede en ongelijkheid. Overheden, non-profitorganisaties en particulieren spelen allemaal een rol in deze inspanningen.

Hoe SOS Kinderdorpen helpt met de bescherming van kinderrechten

SOS Kinderdorpen zet zich actief in voor de optimale ontwikkeling van elk kind en voorkomt dat kinderen alleen staan of slachtoffer worden van uitbuiting, geweld, verwaarlozing of discriminatie. Wij geven kinderen een stem, luisteren naar hun mening en betrekken hen bij beslissingen die hun leven beïnvloeden. Op verschillende locaties hebben we Kinderrechtenclubs opgericht om kinderen de mogelijkheid te geven hun ervaringen en meningen te delen over zaken die hen aangaan. Wij geloven dat het belangrijk is kinderen eerlijk te informeren en hun verhalen serieus te nemen. Zo werken we samen aan een betere toekomst voor elk kind.

Kinderrechtenclubs

Veelgestelde vragen over Kinderrechten

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, is leidend voor het werk van SOS Kinderdorpen. Heb je vragen over kinderrechten? We beantwoorden een aantal veelgestelde vragen over de rechten van het kind.

Wie zorgt voor de handhaving van kinderrechten?

De handhaving van kinderrechten is de verantwoordelijkheid van iedereen, inclusief regeringen, gemeenschappen, scholen, ouders en kinderen zelf. Op internationaal niveau houdt de VN toezicht op de naleving van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Hoe kan ik bijdragen aan de bescherming van kinderrechten?

Iedereen kan bijdragen aan de bescherming van kinderrechten. Dit kan variëren van het steunen van organisaties die zich inzetten voor kinderrechten, het bevorderen van bewustwording in de gemeenschap, of zelfs het melden van gevallen van schending van kinderrechten.

Wat is het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind?

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is een internationaal verdrag aangenomen door de Verenigde Naties in 1989. Het erkent dat kinderen specifieke rechten hebben en legt de verplichtingen van regeringen vast om deze rechten te respecteren en te beschermen.

Wat zijn de vier fundamentele principes van kinderrechten volgens het IVRK?

De vier fundamentele principes van het IVRK zijn: non-discriminatie; het beste belang van het kind; het recht op leven, overleving en ontwikkeling; en respect voor de mening van het kind.

Wat is het belang van onderwijs voor kinderrechten?

Onderwijs is een fundamenteel recht van kinderen en is cruciaal voor hun ontwikkeling. Het geeft kinderen de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen die ze nodig hebben om hun potentieel te bereiken en bij te dragen aan de samenleving.

Hoe worden kinderrechten wereldwijd beschermd?

Kinderrechten worden wereldwijd beschermd door internationale verdragen zoals het IVRK, nationale wetten, en de inspanningen van regeringen, non-profitorganisaties en maatschappelijke groepen. Deze instanties werken samen om kinderen te beschermen tegen misbruik, discriminatie en uitbuiting, en om hen toegang te geven tot onderwijs, gezondheidszorg en andere basisbehoeften.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.