Kinderrechten

Het Kinderrechtenverdrag: basisrechten voor ieder kind

Op 20 november 1989 hebben de Verenigde Naties (VN) het zogeheten Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen. Dit Verdrag bestaat uit 54 artikelen met daarin afspraken om de rechten van kinderen te beschermen. Hierdoor is ieder kind tot zijn of haar achttiende gegarandeerd van een aantal ‘basisrechten’, zoals een veilig thuis, goed onderwijs, gezond eten, etc. Een overzicht van deze rechten vind je onderaan deze pagina.

Verplichtingen voor ondertekenaars

Vrijwel alle landen in de wereld hebben het Verdrag ondertekend, inclusief Nederland (1995). Geen enkel verdrag is door zoveel landen (196) ondertekend, wat het feit onderstreept dat bijna iedereen in de wereld gelooft dat kinderen beschermd en verzorgd moeten worden.

Door het ondertekenen van het Verdrag geeft een land aan dat het kinderrechten belangrijk vindt en er alles aan doet om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Dit betekent echter niet dat alle landen zich ook echt aan de gemaakte afspraken houden.

Ondanks dat het Verdrag onderschrijft dat ieder kind het recht heeft om vrij van trauma en mishandeling op te groeien, blijven wereldwijd schending van kinderrechten wijdverbreid.  Soms wordt dit verergerd door armoede, oorlog, of in de nasleep van een natuurramp.

Ecuador - een groepje lachende kinderen
© Jens Honoré

Garantie voor Kinderrechten

Ieder kind moet gegarandeerd zijn van een aantal basisrechten, zoals het recht op een veilig thuis, recht op zorg, recht op bescherming, of recht op een eigen stem. De werkelijkheid laat helaas zien dat kinderrechten vaak niet gerespecteerd worden. Zo hebben er wereldwijd ruim 220 miljoen kinderen ouderlijke zorg verloren of lopen zij het risico deze te verliezen. Dit is onnodig leed voor kinderen.

Het Verdrag is dan ook leidend voor het werk van SOS Kinderdorpen. Dit geldt met name voor het respecteren van rechten die refereren aan ouderlijke zorg of alternatieve familiegerichte zorg en het recht op onderwijs en medische zorg.

VN Richtlijnen voor Familiegerichte Zorg

Op 20 november 2009 werd door de Algemene Vergadering van de VN unaniem de Resolutie ten aanzien van de Richtlijnen voor Familiegerichte Zorg aangenomen.

Samen met andere toonaangevende organisaties in de internationale kinderzorg en in consultatie met kinderen en jongeren, heeft SOS Kinderdorpen bijgedragen aan het tot stand komen van de VN Richtlijnen voor Familiegerichte Zorg.

In deze richtlijnen staan bepalingen over familiegerichte zorg voor kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of bij wie het risico groot is dat zij er alleen voor komen te staan. Meer  over deze richtlijnen lees je hier.

Belang van het kind altijd voorop

Wij vinden dat elk kind het recht heeft om zich optimaal te ontwikkelen en we zien het als onze plicht om deze ontwikkeling te ondersteunen. Wij willen voorkomen dat kinderen er alleen voor komen te staan of slachtoffer worden van uitbuiting, geweld, verwaarlozing, of discriminatie.

Bij de uitvoering van ons werk komt het belang van kinderen altijd op de eerste plaats. Uit het recht van kinderen om gehoord te worden, volgt onze verplichting om te luisteren en vervolgens te handelen. Door te luisteren en hun mening te respecteren, geven we ze niet alleen de steun die ze echt nodig hebben, maar betrekken we hen bij beslissingen die hun leven beïnvloeden.

De kinderrechten op een rij, in kindvriendelijke en officiële versie:

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.