Kindermishandeling en misbruik

Er is nooit een excuus voor het beschadigen van kinderen

SOS Kinderdorpen komt helaas regelmatig gevallen tegen van kindermishandeling of kindermisbruik. De UN Convention on the Rights of the Child onderschrijft dat elk kind het recht heeft om vrij van trauma en mishandeling, zowel fysiek als mentaal, op te groeien. Dit verdrag is een leidend kader in het werk van SOS Kinderdorpen. 

Twee jongens arm in arm samen - bescherming

Helaas zijn misbruik, uitbuiting en verwaarlozing van- en geweld tegen kinderen wijdverbreid en volhardend in alle culturen en samenlevingen wereldwijd. Vaak wordt dit verergerd door armoede en in sommige gevallen gelegitimeerd door schadelijke culturele gewoonten als lijfstraffen en kindhuwelijken. Het wordt begaan als oorlogsdaad, in situaties van politieke of economische instabiliteit of in de nasleep van een natuurramp. Misbruik is een taboe onderwerp in menig cultuur, met als gevolg dat vele schendingen niet gerapporteerd worden. En helaas is het onderdeel van het leven van de 220 miljoen kinderen wereldwijd die de ouderlijke zorg zijn verloren of het risico lopen deze te verliezen: onze doelgroep. Wanneer een kind de ouderlijke zorg verliest is hij of zij meer kwetsbaar voor kindermisbruik of mishandeling.

Kinderen hebben recht op zorg en bescherming

Wij vinden dat elk kind het recht heeft om zich optimaal te ontwikkelen en we zien het als onze verantwoordelijkheid om deze ontwikkeling te ondersteunen. Wij willen voorkomen dat kinderen er alleen voor komen te staan en slachtoffer worden van uitbuiting, geweld, verwaarlozing en/of discriminatie.

Een aantal cijfers op een rij

  • Elk jaar zijn 1 miljard kinderen wereldwijd slachtoffer van emotioneel, fysiek of seksueel geweld, of verwaarlozing. Dit is 1 op de 2 kinderen.
  • Elke 5 minuten overlijdt er ergens ter wereld een kind aan de gevolgen van kindermishandeling.
  • In Kenia leven 130.000 kinderen op straat als gevolg van armoede, verwaarlozing en sociale discriminatie. Velen van hen worden uitgebuit en misbruikt.
  • In Ivoorkust groeien veel kinderen op zonder ouderlijke zorg of in een onveilige omgeving. Zij hebben meestal geen toegang tot onderwijs en medische zorg. Hierdoor hebben ze weinig of geen kennis over hun eigen lichaam, seksualiteit en hygiëne. Misbruik en ‘sociale druk’ liggen op de loer.

Wat doet SOS Kinderdorpen tegen kindermishandeling en kindermisbruik?

Bij de uitvoering van ons werk komt het belang van kinderen altijd op de eerste plaats. Uit het recht van kinderen om gehoord te worden, volgt onze verplichting om te luisteren en vervolgens te handelen. Door te luisteren en hun mening te respecteren, geven we ze niet alleen de steun die ze echt nodig hebben, maar betrekken we hen bij beslissingen die hun leven beïnvloeden.

Wij geloven dat in de meeste gevallen kinderen het beste af zijn bij hun biologische familie. Wanneer we constateren dat zij daar niet veilig zijn en dat ze mishandeld of misbruikt worden, dan zorgen we dat ze uit die situatie worden gehaald. Meestal betekent dit dat zij opgevangen worden in een SOS familie. Hier krijgen zij weer een liefdevolle, veilige familiebasis.

Rechten, behoeften en belangen van het kind voorop

We maken kinderen bewust van hun rechten, en brengen deze rechten actief onder de aandacht in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Met onze advocacy activiteiten geven we kinderen een stem. We zetten ons gezamenlijk in om hun rechten bij overheden en instanties op de kaart te zetten.

SOS Child protection policy

Het belang van kinderen staat bij ons altijd voorop. Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom zetten wij ons met hart en ziel in om hen uit onveilige situaties te halen en liefdevol te laten opgroeien in een veilige familiesituatie. Dat is het hart van ons werk. Wij doen er alles aan om kinderen in onze zorg, maar waar mogelijk ook daarbuiten, te beschermen tegen verwaarlozing, (seksueel) kindermisbruik, fysiek en psychologisch geweld. Ons beleid is er actief op gericht om kindermishandeling te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. Leidraad hierin is onze SOS Child Protection Policy.

GEEF KINDEREN EEN VEILIG THUIS

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.