Armoede

Armoede

Armoede leidt tot kwetsbare gezinnen in veel van de landen waar SOS Kinderdorpen actief is. Deze ernstige armoede brengt vaak andere problemen met zich mee, waarbij kinderen het meest kwetsbaar zijn. Denk aan hongersnood, ziekte, het verlies van één of beide ouders, kinderarbeid, verwaarlozing en zelfs het achterlaten van kinderen. Ontdek hoe wij ons inzetten om kinderen die in (extreme) armoede leven te ondersteunen.

Armoede in Nederland en wereldwijd

In Nederland groeit één op de vijftien kinderen op in armoede. Dit heeft impact op hun ontwikkeling, gezondheid en kansen. Hoe zit het wereldwijd? In ontwikkelingslanden ligt het percentage veel hoger: één op de vijf kinderen jonger dan vijf jaar leeft in extreme armoede. Dit niveau kennen we in Nederland gelukkig niet. Maar het is ons streven dat geen enkel kind ergens ter wereld in armoede hoeft op te groeien.

Wat houdt armoede in?

Armoede betekent niet kunnen voorzien in basislevensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater, huisvesting, kleding en medische zorg. Dit zijn cruciale elementen voor een menswaardig bestaan, net als onderwijs. De Verenigde Naties (VN) heeft deze zaken gedefinieerd als essentiële levensbehoeften. Volgens hun criteria leeft iemand in extreme armoede wanneer zijn of haar inkomen lager is dan $2,15 (ongeveer 2 euro) per dag.

Cijfers over armoede

De impact van armoede

Armoede heeft ernstige gevolgen, zoals ondervoeding, beperkte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en belemmerde ontwikkelingskansen voor mensen in nood. SOS Kinderdorpen is vastbesloten om armoede aan te pakken. We willen dat elk kind voldoende voeding, huisvesting, onderwijs en medische zorg heeft. Dit is essentieel voor hun welzijn en toekomst.

Hoe gaat SOS Kinderdorpen tegen armoede te werk?

Om armoede effectief te bestrijden, is structurele hulp nodig. Dit omvat meer dan enkel voedsel en drinkwater bieden. We willen duurzame verandering teweegbrengen en kinderen, jongeren en hun families hoop geven voor een betere toekomst.

Onze concrete acties:

  • We helpen kwetsbare families om de cyclus van armoede te doorbreken en hun veerkracht te versterken, zodat ze voor hun kinderen kunnen zorgen. Dit doen we met onze familieversterkende programma’s.
  • We vergemakkelijken toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, opleidingen en het ontwikkelen van vaardigheden, om kinderen in een veilige, liefdevolle en ondersteunende omgeving te laten opgroeien.
  • We versterken sociale netwerken en voorzieningen in gemeenschappen, zodat alle kinderen een kans krijgen om zich te ontwikkelen en de cyclus van armoede doorbroken wordt.

Lees meer over de landen waarin we vanuit Nederland bijdragen aan de bestrijding van armoede:

Onderwijs als sleutel tot armoedebestrijding

Onze familieversterkende programma’s helpen gezinnen met de zorg voor hun kinderen en creëren duurzame veranderingen in gemeenschappen. Met onderwijs- en jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s bieden we kinderen en jongeren de kans op ontwikkeling, betere baankansen en een zelfredzame toekomst. Zo werken we samen aan het uitbannen van armoede.

Armoede de wereld uit

Binnen onze activiteiten staan vijf duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) centraal, waaronder SDG 1: geen armoede. Wij dragen actief bij aan deze doelen, strevend naar een welvarende, duurzame en rechtvaardige wereld, waarin alle kinderen meetellen.

HELP KWETSBARE FAMILIES

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.