Armoede

In veel van de landen waar SOS Kinderdorpen actief is, zijn families kwetsbaar als gevolg van armoede. Ernstige armoede leidt vaak tot andere problemen, waarbij kinderen het meest kwetsbaar zijn. Denk aan hongersnood, ziekte of overlijden van één of beide ouders, kinderarbeid, verwaarlozing of zelfs het verlaten van kinderen. Lees wat wij doen om kinderen die in (extreme) armoede leven te helpen.

Kinderen in extreme armoede in sloppenwijk
Twee kinderen die in extreme armoede in één van de sloppenwijken op de Filipijnen opgroeien.

Wat is armoede?

Armoede wordt door de Verenigde Naties (VN) omschreven als ‘het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften’. Onder de eerste levensbehoeften vallen voedsel, water, sanitaire voorzieningen, onderdak en toegang tot onderwijs en basis medische zorg. Iemand leeft in extreme armoede wanneer hij een inkomen onder de $1,90 (€ 1,60) per dag verdient (VN definitie).

Een aantal cijfers op een rij

  • Ongeveer 10% van de wereldbevolking leeft in extreme armoede. Dit zijn ruim 736 miljoen mensen. Het grootste deel van deze groep leeft in sub-Sahara Afrika.
  • Kinderen worden disproportioneel geraakt door armoede: wereldwijd leeft 1 op de 5 kinderen (20%) onder de vijf jaar in extreme armoede. Voor volwassenen is dit ruim 9%.
  • Kinderen die opgroeien in (extreme) armoede ontvangen niet voldoende en/of de juiste voeding. Daarnaast hebben zij weinig tot geen toegang tot onderwijs en de juiste medische zorg. Dat zorgde er in 2019 voor dat circa 149 miljoen kinderen een groeiachterstand hebben opgelopen.
  • Een baan hebben betekent niet per definitie een fatsoenlijk inkomen. Ruim 8% van de werkende mensen zijn niet in staat om zichzelf en hun gezin te onderhouden.
  • Het armoedecijfer daalt al decennia, maar de UNU World Institute for Development Economics Research waarschuwt dat de huidige corona pandemie een stijging van ruim 8% kan gaan veroorzaken. Dit komt neer op een half miljard mensen die onder de armoede grens erbij komen.

Wat doet SOS Kinderdorpen voor armoedebestrijding?

  • We helpen kwetsbare families om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en hun weerstand te verbeteren. Zo kunnen ze de zorg en bescherming voor hun kinderen zelf blijven dragen.
  • We helpen bij toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, (vak)opleidingen en het opbouwen van (persoonlijke) vaardigheden. Zo creëren we een ondersteunende omgeving waarin kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen.
  • Binnen de gemeenschappen versterken en verbeteren we de sociale netwerken en voorzieningen, zodat alle kinderen in de gemeenschap de kans krijgen zich te ontwikkelen, te groeien en te leren in een positieve omgeving. Zo kunnen gemeenschappen in de toekomst zelf verantwoordelijkheid nemen voor de kwetsbare families in hun midden.

Dit bereiken we met onze familieversterkende programma’s, waarin we families ondersteunen met de zorg en bescherming van hun kinderen en duurzame veranderingsprocessen in de gemeenschappen mogelijk maken. Met onze onderwijs en jeugdwerkgelegenheidprogramma’s bieden wij kinderen en jongeren de kans zich te ontwikkelen, hun kansen op een fatsoenlijke baan en daarmee een zelfredzame toekomst te vergroten. Zo proberen wij de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Lees meer over de landen waarin we vanuit Nederland bijdragen aan de bestrijding van armoede:

Sustainable Development Goals

Binnen onze activiteiten staan vijf Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal, waaronder het SDG 1: geen armoede. SOS Kinderdorpen heeft actief bijgedragen aan de vormgeving van de SDG’s. We zetten ons elke dag actief in om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen, jongeren en families te bereiken. Op deze manier dragen we bij aan een meer welvarende, duurzame en gelijke wereld. Een wereld waarin iedereen meetelt, óók de kinderen die zonder ouderlijke zorg moeten opgroeien.

HELP KWETSBARE FAMILIES

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.