Kinderrechtenverdrag roept om tweede revolutie

De internationale kinderrechtenorganisaties roepen wereldleiders op om Kinderrechtenverdrag na te leven

Dertig jaar nadat wereldleiders met het ondertekenen van het VN Kinderrechtenverdrag beloofden de rechten van kinderen te beschermen, gaan miljoenen kinderen nog steeds niet naar school, leven in armoede en/of hebben te maken met uitbuiting, geweld, verwaarlozing en misbruik. Met het rapport ‘A Second Revolution: 30 years of child rights, and the unfinished agenda’, roepen zes internationale kinderrechtenorganisaties wereldleiders ter verantwoording om de beloftes, die gedaan zijn met de ratificatie van het Kinderrechtenverdrag, in te lossen.

SOS Kinderdorpen, ChildFund Alliance, Plan International, Save the Children International, Terre des Hommes International Federation en World Vision International hebben zich verenigd in de Joining Forces Alliance. Gezamenlijk maken ze met het initiatief ‘Child Rights Now!’ een vuist richting de internationale gemeenschap en roepen hen op om de rechten van kinderen na te leven. 

Anisa op school

Kwetsbare groepen blijven achter

“Sinds het Kinderrechtenverdrag dertig jaar geleden werd aangenomen is er aanzienlijke vooruitgang geboekt voor kinderen, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de miljoenen kinderen wiens rechten nog steeds met voeten worden getreden”, zegt Meg Gardinier, voorzitter van de Joining Forces Alliance. “Het gaat om de meest kwetsbare kinderen. Vluchtelingenkinderen, kinderen die in extreme armoede leven of in kwetsbare staten wonen en kinderen met een handicap. Het zijn deze gemarginaliseerde kinderen die in de steek worden gelaten. Dit is een moreel, juridisch en economisch falen dat de wereld zich niet kan veroorloven. We zijn tekortgeschoten en we moeten het beter doen.”

Elk jaar

  • sterven meer dan 5 miljoen kinderen aan oorzaken die te voorkomen zijn en bijna de helft is toe te schrijven aan ondervoeding;
  • worden 95.000 kinderen – 70% jongens – vermoord;
  • krijgen 15 miljoen minderjarige meisjes te maken met gedwongen seks;
  • hebben 64 miljoen kinderen geen toegang tot lager onderwijs.

Stagnatie in naleven Kinderrechtenverdrag

Het erkennen van rechten is helaas niet hetzelfde als het realiseren ervan. Er zijn meerdere redenen dat de rechten niet overal nageleefd worden, waaronder

  • een gebrek aan investeringen in diensten cruciaal voor het naleven van de rechten;
  • het besteden van 5-6% van het Bruto Nationaal Product om essentiële gezondheidszorg te waarborgen;
  • het tekortschieten van humanitaire hulp op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs;
  • het gebrek aan kwalitatieve data, waardoor de meest kwetsbare groepen niet geïdentificeerd worden. En juist hier vinden de meeste rechtenschendingen plaats 

Daarnaast ligt ruim 60% van de ontwikkelingslandenniet op schema als het aankomt op het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in de Sustainable Development Goals

Geef kinderen een stem

De Joining Forces Alliance roept de internationale gemeenschap op om alle rechten van kinderen, zoals geformuleerd in het Kinderrechtenverdrag, na te leven. Daarbij is het van cruciaal belang om te luisteren naar kinderen. Alleen zo kan vooruitgang geboekt worden in het naleven van het Kinderrechtenverdrag. Op dit moment worden kinderen nog steeds veelvuldig behandeld als passieve ontvangers van beslissingen van volwassenen, ondanks het feit dat kinderparticipatie één van de kernbeginselen is van het Kinderrechtenverdrag.

Lees het volledige rapport hieronder

Meer over de Joinging Forces Alliance op Child Rights Now!

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.