Dag voor de Rechten van het Kind

Het Kinderrechtenverdrag bestaat 32 jaar

Het is morgen de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, want het Kinderrechtenverdrag bestaat 32 jaar. Dit is een heel bijzondere dag, want op 20 november 1989 hebben de Verenigde Naties het zogeheten Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen. Dit Verdrag bestaat uit 54 artikelen met daarin afspraken om de rechten van kinderen te beschermen. Hierdoor is ieder kind tot zijn of haar achttiende gegarandeerd van een aantal ‘basisrechten’, zoals een veilig thuis, goed onderwijs, gezond eten, etc. Op de website van het Kinderrechtencollectief, waar SOS Kinderdorpen een partnerorganisatie van is, vind je een overzicht van alle 54 artikelen. Meer over onze inzet op kinderrechten lees je hier.

Aandacht vragen voor Kinderrechten

Vrijwel alle landen in de wereld hebben het Verdrag ondertekend, inclusief Nederland in 1995. Door het ondertekenen van het Verdrag geeft een land aan dat het kinderrechten belangrijk vindt en er alles aan doet om zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Ondanks dat het Verdrag ondertekend is door bijna alle landen, betekent dat jammer genoeg niet dat alle landen zich ook echt aan de gemaakte afspraken houden. Helaas hebben ook in Nederland kinderen te maken met problemen, waardoor hun rechten niet altijd evengoed worden gewaarborgd. Op deze dag benadrukt SOS Kinderdorpen dat kinderen en jongeren het recht om gehoord te worden in alle zaken die hun leven aangaan, zoals is vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag.

Kinderen zonder ouderlijke zorg

Op 20 november 2009 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem een besluit aangenomen met daarin de Richtlijnen voor Familiegerichte Zorg. Dit zijn richtlijnen die wereldwijd van toepassing zijn om de opvang van kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen te reguleren.  Meer  over deze richtlijnen lees je hier. De richtlijnen zijn een belangrijke basis voor het werk van SOS Kinderdorpen.

Opkomen voor de rechten van kinderen

Op deze dag vragen we daarom extra aandacht  voor kinderen zonder ouderlijke zorg of deze dreigen te verliezen. Wij vinden het belangrijk dat er geluisterd wordt naar kinderen, en dat kinderen bijvoorbeeld het recht hebben om in contact te blijven met hun eigen gezin, wanneer ze (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Namens deze kinderen voeren wij lobby voor het recht op het samen opgroeien van broertjes en zusjes.

Daarnaast werken wij samen met kinderen door ze een stem te geven om hun ervaringen en mening te delen over zaken die hun leven aangaan. Wij geloven namelijk dat kinderen eerlijk geïnformeerd moeten worden over zaken die invloed hebben op hun leven, en dat we  ook moeten luisteren naar hun verhaal. Meer weten hierover? Hieronder zie je de ervaringen van Duc uit Vietnam en Sara uit Macedonië:

Sara’s verhaal

Duc’s verhaal

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.