Samenplaatsing wettelijk vastleggen

SOS Kinderdorpen en Defence for Children willen wettelijk verankeren dat kinderen na een uithuisplaatsing recht hebben op samenplaatsing met hun broer(s) of zus(sen). Met steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Lotterij voeren wij daarvoor actief lobby.

In Frankrijk en België ligt het recht van broers en zussen om samen op te groeien wettelijk vast. Het proces om dat in Nederland te realiseren is gelukkig in gang gezet, maar nog niet voltooid. Al in juni 2019 nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan over het samen plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing. Kamerleden vroegen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te onderzoeken hoe het uitgangspunt ‘samen plaatsen, tenzij’ beter geborgd kan worden. De minister zegde toe te laten onderzoeken om hoeveel kinderen het gaat en hoe het kan dat broers en zussen vaak niet samen worden opgevangen, zelfs als dat wel in hun belang is. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind 2021 verwacht.

Oproep aan de nieuwe regering

Eind 2020 nam de Kamer een tweede motie aan. Op basis hiervan zou een wetswijziging worden voorbereid, zodat broers en zussen het wettelijk recht krijgen om samen op te groeien. Vanwege het lange formatieproces is daar nog weinig vervolg aan gegeven. Daarom vragen we onverminderd aandacht voor kinderen die na een uithuisplaatsing de steun van hun broer(s) of zus(sen) moeten missen. En roepen we de aankomende regering op zo snel mogelijk het recht op samenplaatsen wettelijk vast te leggen.

Gescheiden opvang voorkomen

Op 16 en 17 september organiseerde het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties (VN) de tweejaarlijkse ‘Dag van Algemene Discussie over kinderrechten’ die dit jaar in het teken stond van Alternatieve/Familiegerichte zorg. Dat was een uitgelezen kans om de balans op te maken van hoe kinderrechten in de praktijk worden geïmplementeerd en welke barrières en uitdagingen er zijn op dit gebied.

Als basis voor de discussies die op deze dag plaatsvonden is voorafgaand een openbare consultatie geweest. SOS Kinderdorpen Nederland heeft in samenwerking met SOS Kinderdorpen België en Defence for Children, een bijdrage ingediend op het onderwerp ‘samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing’. In deze bijdrage wordt gepleit voor het voorkomen van scheiding van kinderen bij uithuisplaatsing, tenzij dit niet in het belang van een van de kinderen is. De aanbevelingen zijn gericht op het VN-Kinderrechtencomité, de Nederlandse overheid en andere nationale overheden en (jeugd)professionals om zo wetgeving, beleid en praktijk te beïnvloeden die impact hebben op een kinderleven. Aanvullend op deze bijdrage hebben wij gezamenlijk een videobijdrage ingediend, waarin Gloria (16 jaar) haar gemis over het opgroeien in een pleeggezin zonder haar zus toelicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.