Richtlijnen voor familiegerichte zorg

UN Guidelines for the Alternative Care of Children

Samen met andere toonaangevende organisaties in de internationale kinderzorg en in consultatie met kinderen en jongeren, heeft SOS Kinderdorpen bijgedragen aan het tot stand komen van de UN Guidelines for the Alternative Care of Children. In deze richtlijnen staan bepalingen over familiegerichte zorg voor kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of bij wie het risico groot is dat zij er alleen voor komen te staan.

Moeder knuffelt met kinderen

Belang van het kind voorop
Het uitgangspunt van de Richtlijnen is dat zoveel mogelijk moet worden geprobeerd om kinderen bij hun ouders/ verzorgers te laten opgroeien. Op het moment dat dit niet mogelijk is, moet een andere passende oplossing worden geboden; het liefst in gezinsverband. De stem van het kind moet hierin áltijd worden meegenomen. Hun belang moet bij elke beslissing voorop staan.

Deze Richtlijnen, die niet juridisch bindend zijn, zijn in 2009 door de VN onderschreven en sindsdien in meerdere landen vertaald in nationale wet- en regelgeving. Om de uitvoerders van de Richtlijnen bij te staan, is mede op initiatief van SOS Kinderdorpen in 2013 het handboek ‘Moving Forward’ tot stand gekomen. In dit document worden nadere uitleg en veelbelovende voorbeelden gegeven, die helpen bij het interpreteren en uitvoeren van de Richtlijnen in de context van lokale omstandigheden en culturen. SOS Kinderdorpen is wereldwijd actief in het promoten en implementeren van de UN Guidelines.

In de UN Guidelines for the Alternative Care of Children wordt grote nadruk gelegd op de tijdelijkheid van uithuisplaatsingen als het ook maar enigszins mogelijk is om de thuissituatie van kinderen weer veilig te maken. In september 2016 zijn bovendien ‘Richtlijnen voor de re-integratie van kinderen’ vrijgegeven, met als doel: overheden en zorgverleners te ondersteunen in het zorgvuldig doorlopen van het re-integratieproces van kinderen bij families in hun gemeenschappen. SOS Kinderdorpen heeft deze richtlijnen mede ondertekend.

Lees meer over de richtlijnen
De officiële en kindvriendelijke versie van de Un Guidelines for the Alternative Care of Children zijn hieronder te lezen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.