Afronding onderzoek onafhankelijke speciale commissie

In juni 2021 publiceerde SOS Children’s Villages International externe onderzoeksrapporten – geïnitieerd door onze eigen federatie – van onder meer Keeping Children Safe over ons beleid op kindveiligheid. De organisatie stelde als antwoord op de onderzoeksresultaten een plan met 24 actiepunten op, waaronder het oprichten van een fonds voor slachtoffers, een wereldwijde ombudsdienst en een onafhankelijke onderzoekscommissie. Deze commissie rondde haar onderzoek op 7 juni 2023 af.

Achtergrond

In mei 2021 bood Ingrid Johanssen, CEO van SOS Children’s Villages International, publiek excuses aan aan kinderen en volwassenen die nare ervaringen hebben gehad binnen programma’s van de federatie. Aansluitend kwam er een plan met 24 actiepunten om slachtoffers te ondersteunen en het beleid en procedures rond kindveiligheid en integriteit in de brede zin internationaal te versterken. In maart 2023 publiceerde SOS Children’s Villages International het derde voortgangsrapport over dat actieplan.

Onafhankelijke commissie

Eén van de belangrijke actiepunten was het oprichten van een onafhankelijke commissie: de Independent Special Commission. Deze commissie ging van start in 2021 met als doel om eerdere getuigenissen verder te onderzoeken, om beleid en procedures van de federatie door te lichten en toekomstige aanbevelingen te formuleren. Dat onderzoek werd 7 juni 2023 afgerond en bevestigt dat er in sommige gevallen sprake was van ernstige tekortkomingen en dat SOS Children’s Villages International de centrale belofte van veiligheid voor alle kinderen onder haar hoede niet altijd heeft gewaarborgd. De commissie heeft dan ook een reeks duidelijke aanbevelingen voor SOS Children’s Villages International, waaronder het consistent implementeren van kwaliteitsnormen in alle 138 landen waarin de organisatie actief is, het uitvoeren van leiderschapsaudits, het verder versterken van de bestuursstructuren en de zorg voor zorgmedewerkers centraal te stellen. Het rapport wordt openbaar gemaakt in het kader van ons streven naar transparantie.

Vooruitgang geboekt

Tegelijkertijd erkent de commissie dat er de afgelopen twee jaar op vele vlakken vooruitgang is geboekt. Er is een wereldwijde ombudsdienst geïnstalleerd, er werd individuele steun aangeboden aan alle personen die geweld ervaarden en er is gewerkt aan een sterker beleid en bewustzijn rond kindveiligheid. Dat is goed, maar er is nog werk aan de winkel.

“Het is onze hoogste prioriteit een veilige omgeving te scheppen voor ieder kind. Dit moet doorvlochten zijn in alles wat we doen. Door transparant te zijn over gemaakte fouten, deze te erkennen en er actie op te ondernemen, zet SOS Kinderdorpen betekenisvolle stappen voorwaarts.”

Ingrid Maria Johansen, CEO SOS Children’s Villages International

Kindveiligheid hoogste prioriteit

De aanbevelingen vanuit de onafhankelijke speciale commissie worden door de SOS federatie overgenomen. Vanuit SOS Kinderdorpen Nederland zullen we ons ook de komende jaren blijven inzetten voor het naleven van een strikt kindveiligheidsbeleid binnen de wereldwijde activiteiten van SOS Children’s Villages International.

Mensen die getuige waren of vermoedens hebben van tekortkomingen op het vlak van kindveiligheid, worden aangemoedigd om dit te melden via het meldingskanaal van SOS Children’s Villages International.

Meer informatie over kindveiligheid bij SOS Children’s Villages International vind je hier: Safeguarding Info Hub – SOS Children’s Villages International (sos-childrensvillages.org).

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.