Voortgang Child Safeguarding Action Plan

Internationaal actieplan voor versterken kindveiligheid

In mei 2021 startte SOS Children’s Villages International, de internationale federatie waartoe SOS Kinderdorpen behoort, met een actieplan om het beleid en de processen rond kindveiligheid in onze programma’s wereldwijd te versterken. Dit als reactie op interne onderzoeken naar bestuurlijke tekortkomingen en vragen bij de werkcultuur bij SOS Children’s Villages International. Deze week publiceerde de Internationale federatie het derde voortgangsrapport over dat actieplan.

Het Child Safeguarding Action Plan bestaat uit 24 actiepunten, die de veiligheid van kinderen en families in de projecten van SOS Children’s Villages International moet helpen verzekeren. Bekijk hier ook het interview met Ingrid Johansen, CEO van SOS Children’s Villages International, dat DEVEX.com op 16 maart publiceerde, over kindveiligheid binnen SOS en voortgang van het actieplan. 

Zowel het actieplan als het voortgangsrapport is hier te vinden (Engelstalig): Safeguarding Info Hub – SOS Children’s Villages International

Onafhankelijke onderzoekscommissie

Eén van de actiepunten was het oprichten van een onafhankelijke commissie: de Independent Special Commission. Deze commissie ging van start in 2021 met als doel om eerdere zaken verder te onderzoeken. Het mandaat en de rol die deze commissie opneemt staat beschreven op de publieke website van de onderzoekscommissie: Home (independentsc.org).

In de loop van de maand maart zal deze commissie haar finale onderzoeksrapport publiceren, samen met een reeks aanbevelingen voor onze federatie SOS Children’s Villages International. In navolging van deze onderzoekscommissie, initieerde de lidorganisatie in Oostenrijk een onderzoekscommissies in hun land. Deze zal haar eindrapport eveneens in de loop van maart 2023 publiceren.

We vertrouwen erop dat SOS Children’s Villages International de aanbevelingen van de commissies zo spoedig mogelijk implementeert. Ook SOS Kinderdorpen Nederland zet zich hier als vanzelfsprekend voor in.

Ook in de programma’s die SOS Kinderdorpen Nederland direct coördineert, in onder meer Ghana, Ivoorkust, Oeganda, Kenia, Tsjaad, Guinee-Bissau en Guatemala, staat ons Kindveiligheidsbeleid centraal.

De veiligheid en het welzijn van de kinderen en jongeren in onze programma’s blijven onze hoogste prioriteit. Wij roepen iedereen met kennis of vermoedens van tekortkomingen in de bescherming van kinderen en jongeren in onze programma’s op om zich te melden via whistle-blowing channel of childsafeguarding@sos-kd.org.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.