Skip to main content

Ivoorkust

Ivoorkust

 

De situatie in Ivoorkust

Ivoorkust is één van de landen waar ons werk het hardst nodig is en veel impact heeft. Na jaren van burgeroorlog, politieke instabiliteit en economische crisis is in dit land de rust sinds een aantal jaar teruggekeerd. De gevolgen van die jaren van onrust zijn nog dagelijks zichtbaar: vele kinderen groeien zonder ouders op, leven in een onveilige omgeving en worden blootgesteld aan misbruik. De centraal gelegen stad Yamoussoukro is zwaar getroffen. Er wonen veel vluchtelingen en er zijn grote sociale problemen. Het meest schrijnend is dat maar liefst 31% van de kinderen zonder de bescherming en liefde van hun ouders moet overleven. Dit is bijna het dubbele van het landelijke percentage van 16%. Het ontbreekt deze kinderen aan alles: voeding, onderdak, medische zorg en scholing. Ondanks de voorzichtige vooruitgang sinds de politieke crisis in 2010/2011, is de situatie in Ivoorkust is nog altijd uitermate fragiel. 50% van de Ivorianen leeft in armoede, een groot deel van de bevolking is analfabeet en de uitdagingen van de gezondheidszorg zijn omvangrijk. Twee kinderdorpen in het land worden gesteund vanuit Nederland.

Kinderdorp Yamoussoukro

Kinderdorp Aboisso

Altijd wordt er gekeken naar de beste oplossing op het gebied van zorg. Preventieve en alternatieve zorg vormen overal een rode draad en lopen in elkaar over. Contact of hereniging met de biologische familie blijft het doel, mits er familie is en dit contact moet altijd in het belang zijn van het kind.

Familieversterkende programma's 

In Ivoorkust werken we ook aan zogenaamde familiesversterkende programma's (fsp's) omdat de eigen familie de allerbeste plek is voor een kind om op te groeien. 

Alternatieve Zorg

Mocht zorg binnen de biologische familie niet (meer) mogelijk zijn, dan wordt er gekeken op wat voor manier er alternatieve zorg kan worden geboden in de vorm van pleegzorg buiten de familie of in een SOS familie.

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png