Skip to main content

Werving in jouw buurt

veelgestelde vragen

Waarom werven jullie op straat en aan de deur?

Dankzij donateurs kunnen wij kinderen die geen ouders of veilig thuis hebben een liefdevolle familie geven zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Om zoveel mogelijk kinderen te helpen, zetten wij teams in om mensen enthousiast te maken over ons werk met als doel om zoveel mogelijk nieuwe donateurs te werven.
 

Waar werven jullie teams?

Op deze pagina vind je een overzicht van alle gemeenten waar we buurten hebben gereserveerd om te werven. Niet alle gemeenten worden ook daadwerkelijk bezocht.
 

Hoe gaat deze straatwerving in zijn werk?

De teams lopen met 2 tot 4 medewerkers in een wijk en bellen aan bij mensen thuis. Ze vertellen over ons werk en vragen of mensen donateur willen worden. Nadruk leggen wij hierbij op het creëren van een positief contactmoment: mensen met een goed gevoel achterlaten. De teams worden hier professioneel voor getraind, krijgen informatiemateriaal over SOS mee en hebben officiële inschrijfformulieren of een iPad bij zich waarmee mensen zich kunnen aanmelden als donateur. Ze vragen niet om geld, maar om het invullen van een machtiging. Deze inschrijvingen worden op ons kantoor door onze eigen collega’s verwerkt. Binnen enkele weken ontvangen nieuwe donateurs een bevestiging van hun aanmelding.
 

Waar herken ik jullie teams aan?

De medewerkers van de straatwervingsteams zijn herkenbaar aan kleding met het SOS Kinderdorpen logo. Ze dragen verder een identiteitskaart bij zich en hebben officiële inschrijfformulieren op een iPad bij zich waarop mensen zich kunnen aanmelden als donateur.
 

Wordt er toezicht gehouden op hoe de medewerkers mensen benaderen?

Een gespecialiseerde organisatie houdt toezicht op de manier van werken van de teams. Door middel van goede instructies, begeleiding en controle besteden we veel aandacht aan de bewaking van de kwaliteit van de interactie tussen de medewerkers en potentiële donateurs. Zo beperken we onjuiste informatieverstrekking tot een minimum en voorkomen we negatieve contactmomenten. In gevallen dat medewerkers onjuist te werk gaan, nemen wij dit zeer serieus en kunnen wij dit meteen traceren en met de medewerker in kwestie bespreken.
 

Wat als mensen zich ten onrechte voordoen als medewerker van SOS Kinderdorpen?

Als je vermoedt dat mensen jou of mensen in jouw omgeving onterecht uit onze naam benaderen, dan raden wij je aan naar hun legitimatie te vragen. In geval dat een medewerker onjuist te werk gaat vinden we dit erg kwalijk en verzoeken we je te allen tijde contact met ons op te nemen via 020 - 3032 500 zodat wij de specifieke medewerker meteen kunnen traceren en gepaste maatregelen kunnen nemen. Uiteraard hoef je geen mensen binnen te laten en geen geld te geven.
 

Werken deze teams vrijwillig?

Uit ervaring weten we dat medewerkers die we speciaal trainen en begeleiden, ons verhaal beter kunnen vertellen en beter omgaan met mensen, dan medewerkers die dit werk als vrijwilliger doen. Dit betekent echter wel dat we kosten moeten maken voor training en begeleiding van de teams. Ook om goed toezicht te houden, willen we kunnen vertrouwen op een professionele organisatie.
 

Wordt mijn bijdrage als donateur gebruikt voor de betaling van de teams?

De totale donaties die we ontvangen van de via deze teams aangemelde donateurs, verhouden zich op een verantwoorde manier tot de kosten die onze organisatie maakt voor de inzet van deze medewerkers. Het budget dat wij beschikbaar stellen voor de werving van donateurs wordt conform CBF-criteria opgesteld*. Aangezien donateurs gemiddeld 6 jaar bij ons blijven en de kosten voor het werven van een donateur op straat dus over deze langere periode verrekend kunnen worden, zijn de kosten daardoor relatief laag. Bovendien kunnen wij met de donaties van structurele donateurs onze projecten duurzaam financieren. Dat biedt de kinderen die wij helpen zekerheid. *Om een euro te werven mag maximaal 25 eurocent (25%) aan kosten van de werving worden besteed. In 2018 was ons CBF-kostenpercentage 17,8%.
 

Als ik een klacht heb over een van deze medewerkers, waar kan ik dan terecht?

Mocht je opmerkingen of vragen hebben of mensen aan je deur treffen die zich ten onrechte voordoen als medewerker van SOS Kinderdorpen, neem dan alsjeblieft contact op met ons serviceteam via 020-3032 500.