Skip to main content

ANBI status

De Stichting SOS Kinderdorpen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. 

Belangrijke informatie

Fiscale naam
Stichting Nederlandse Vrienden der SOS Kinderdorpen

Fiscaal nummer (RSIN)
002839684

anbi_logo.jpg

Contactgegevens:
Postbus 9104, 1006 AC  Amsterdam
Maassluisstraat 2, 1062 GD  Amsterdam
+31 (0)20 - 40 80 190 (ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur) 
info@soskinderdorpen.nl 


Giro: 2280
Iban:NL90INGB0000002280
BIC: INGBNL2A

Doneren met belastingvoordeel

Wilt u een deel van uw structurele donaties terugkrijgen van de belastingdienst? Leg uw donatie dan vast in een schenkingsakte en ontvang geld terug over uw gedoneerde bedrag. 

Doneren met belastingvoordeel

SOS in je testament

Wilt u SOS Kinderdorpen opnemen in uw testament? Wij hoeven geen belasting te betalen over uw schenking. Dus het gehele bedrag komt ten goede aan de kinderen. 
 

SOS in je testament