DRA Covid Joint Response in Ethiopië

Project periode: 8 september 2020 - 7 mei 2021
Noodhulp

Projectsamenvatting

Ethiopie Covid Joint Reponse gezin heeft weer schoon drinkwater door waterzuiveringssysteem

Ethiopië wordt geconfronteerd met een ongekende crisis als gevolg van de coronapandemie. Een crisis die bovenop de verwoestende sprinkhanenplaag, wijdverspreide overstromingen en stijgende voedselprijzen komt. Corona heeft een indirect en drastisch effect op de voedselzekerheidssituatie in het hele land.

SOS Kinderdorpen leidt de Ethiopia Covid Joint Response van de Dutch Relief Alliance en werkt er samen met Cordaid, CARE, Stichting Vluchteling en Tearfund.

Tijdens deze acht maanden durende interventie richt de hulp zich in verschillende regio's in Ethiopië onder andere op:

 • Voedselzekerheid en kostwinning: waaronder distributie van kleine herkauwers, kleine subsidies ter ondersteuning van het opstarten van lokale economische activiteiten, voedselbonnen om tekorten te overbruggen,
 • contant geld: multifunctioneel geld en tegoedbonnen
 • WASH: met de verstrekking van zeep, waterfilters en hygiënekits aan kwetsbare gezinnen, het vervoer van water per vrachtwagen en de aanleg van voorzieningen voor het wassen van handen op openbare plaatsen zoals markten, scholen en gezondheidscentra;
 • Gezondheidszorg: waaronder het herstel van gezondheidscentra, het opzetten van quarantainecentra, de oprichting van een mobiele gezondheidskliniek, persoonlijke beschermingsmiddelen voor eerstelijnsgezondheidswerkers, bewustmaking van de noodzaak van hygiëne en corona.

Met onze activiteiten hebben we gezamenlijk ruim 276.000 mensen de noodzakelijke humanitaire ondersteuning geboden. De vijf organisaties werken nauw samen met lokale organisaties, instanties en overheden.

Doelgroep

Met de Joint Response willen we gezamenlijk 275.935 individuele mensen bereiken. Daarbij richten we ons op de door de pandemie zwaarst getroffen mensen in de volgende regio's: Addis Ababa, Somali regio, Amhara, Kelafo, Gode Town, Adadle, West and Arsi zone, en Oromia. We besteden speciale aandacht aan meisjes en vrouwen, aangezien uit onderzoek naar voren is gekomen dat zij kwetsbaarder zijn in tijden van deze pandemie.

Locatie

Locaties

Activiteiten

De samenvatting van de kernactiviteiten per sector worden hieronder beschreven.

Voedselzekerheid en kostwinning

 • Klein vee, dat goed tegen droge omstandigheden kan, voor huishoudens die hun dieren zijn verloren door droogte en coronabeperkingen. 
 • Kleine subsidies ter ondersteuning van het opstarten van inkomens genererende activiteiten voor diegenen die hun middelen van bestaan zijn verloren als gevolg van de pandemie.
 • Versterking van plaatselijke economische initiatieven door het verstrekken van financiering en steun voor gemeenschappelijke spaar- en leengroepen.
 • Verstrekking van basis voedselpakketten en voedselbonnen.

WASH

 • Verstrekking van zeep en hygiënekits aan kwetsbare huishoudens.
 • Openbare ruimten, zoals scholen en marktcentra voorzien van handwasstations
 • Herstel van waterpunten, vervoer van water en uitdelen van waterfilters.
 • Bewustmaking en hygiënebevordering gericht op de preventie van corona.
 • Openbare latrines verbeteren of opzetten

Gezondheid

 • Gezondheidscentra rehabiliteren en quarantainevoorzieningen opzetten. Distributie van ontsmettingsmiddelen, medische beschermingsmiddelen en bedden aan gezondheidsmedewerkers en –centra.
 • Consultaties met (doorverwezen) personen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
 • Verstrekking van psychologische eerste hulp en opleiden van gezondheidswerkers op het gebied van MHPSS. Het vergroten van het bewustzijn van de gemeenschap over MHPSS
 • Oprichting van een mobiele kliniek, die uitrijdt met onder meer een dokter, epidemioloog, verpleegkundige, laboratoriumtechnoloog en gezondheidswerkers.
 • Verificatie van meldingen van ziekte-uitbraken/voorspellingen en passende maatregelen om de epidemie in te dammen
 • Screening van kinderen jonger dan 5 jaar en zwangere en lacterende vrouwen op essentiële voedings- en overdraagbare ziekten

Cash

 • Het verstrekken van contant geld aan de meest kwetsbare huishoudens

Bescherming is niet opgenomen als een op zichzelf staande activiteit in deze respons, maar vormt een centraal element van de interventie en is overal in geïntegreerd. De activiteiten zijn zo opgezet dat rekening wordt gehouden met leeftijd, geslacht en diversiteit.

Resultaten

Kind wordt gecontroleerd in de mobiele kliniek

Doelen

De belangrijkste doelstelling van deze acute Joint Response is levensreddende hulp bieden in reactie op coronapandemie en alle gevolgen die daaruit voortvloeien. Hieronder vallen de volgende doelen:

 • verstrekken van humanitaire hulp in de vorm van voedselpakketten en contant geld om te voorzien in de voedselbehoeften van mensen die acuut met voedselonzekerheid kampen;
 • Het bieden van toegankelijke essentiële gezondheidsdiensten verlenen aan doelgroepen, met de nadruk op de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en seksuele en reproductieve gezondheid 
 • verstrekken van kwaliteitszorg voor mensen met lichamelijk letsel, handicaps en geestelijke gezondheidsproblemen; 
 • voorbereiding op, opsporing van en reactie op uitbraken van epidemieën, waaronder corona;
 • zorgen voor schoon drinkwater door watertransport, herstel van niet-functionerende waterpunten, uitbreiding van het leidingnet van het bestaande stelsel of aanleg van nieuwe waterstelsels. 
 • zorgen voor hygiënische en sanitaire voorzieningen door de bouw van verschillende soorten latrines en handwasstations op locaties waar ontheemden hun leven (tijdelijk) hebben opgebouwd en in quarantainestations. 
 • Levensreddende non-food items verstrekken, zoals artikelen voor het opvangen en opslaan van water, huishoudelijke waterbehandelingschemicaliën, zaklantaarns en hygiëne- en waardigheidskits. De verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en artikelen voor vast-afvalbeheer in isolatie- en quarantainecentra voor de coronapandemie moet ook worden overwogen.

Resultaten

Met onze activiteiten hebben we ruim 276.000 mensen bereikt. Een overzicht van de resultaten treft u terug in het speciaal hiervoor gemaakte digital magazine.

Probleemstelling

Ethiopië wordt geconfronteerd met een ongekende crisis als gevolg van de coronapandemie. Een crisis die bovenop de verwoestende sprinkhanenplaag, wijdverspreide overstromingen en stijgende voedselprijzen komt. Corona heeft een indirect en drastisch effect op de voedselzekerheidssituatie in het hele land. Uit een multisectorale evaluatie die in de Somalische regio is uitgevoerd, blijkt dat 75% van de huishoudens hun voedselconsumptie hebben verminderd (Mercy Corps). Daarnaast heeft de recente politieke onrust heeft geleid tot veel ontheemden, mensen die in eigen land op de vlucht zijn. Het gevolg: overbevolkte stedelijke gebieden en informele nederzettingen, waar het ontbreekt aan voldoende WASH-infrastructuur.

Essentiële eerstelijnsgezondheidszorg is verminderd of opgeschort, wat betekent dat minder moeders, vrouwen, meisjes en kinderen jonger dan 5 jaar toegang hebben tot routinebehandelingen en/of andere gezondheidsdiensten, waaronder MHPSS. Vooral vrouwen zijn kwetsbaar: zij zijn vaak afhankelijk van de informele economie en beschikken niet over de persoonlijke middelen om prijsstijgingen op te vangen. De toegang tot gezondheidszorg wordt bedreigd door de angst voor infecties, de toegenomen werkdruk, het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de geringe capaciteit en opleiding van het personeel. De behoefte aan bescherming blijft toenemen, aangezien het aantal gevallen van huiselijk geweld en gender gerelateerd seksueel geweld is toegenomen.

Onze strategie

SOS Kinderdorpen leidt de alliantie waarin Cordaid, CARE, Tearfund en Stichting Vluchteling ook actief zijn. Gezamenlijk voeren we verschillende onderdelen van het programma uit. Deze samenwerking leidt tot een betere dienstverlening en een groter bereik van mensen in nood. Onderstaand hoe onze activiteiten bij dragen het lenigen van de ergste nood.

SOS Kinderdorpen Ethiopië zorgt samen met lokale partner OWDA voor hulp op het gebied van voedselzekerheid en kostwinning, WASH en gezondheidszorg in Gode town, Kelafo en Adadle woredas in de Shebele Zone. Gebieden met grote voedselonzekerheid, waar de meeste sociale- en gezondheidsdiensten gesloten zijn, en weinig andere humanitaire actoren aanwezig zijn. De interventie spits zich toe op de verstrekking van voedsel via waardebonnen, het verbeteren van de hygiëne en voorlichting over het belang van hygiëne, essentiële WASH-activiteiten en eerstelijnsgezondheidszorgdiensten.

De interventie biedt ook mentale steun – MHPSS – inclusief de behandeling voor slachtoffers van gender gerelateerd seksueel geweld,. En richt zich op het verbeteren van een veilige omgeving, vooral voor kinderen en vrouwen, door bescherming in alle activiteiten te integreren.

In coördinatie met de DRA-leden Oxfam, Plan en Dorcas, die in andere gebieden van de Somalische regio werken, biedt SOS Kinderdorpen doorverwijsdiensten voor gezondheidszorg aan om de impact van het programma zo groot mogelijk te maken.

Partners

Ethiopië Covid Joint Repsonse, vrouw heeft voedselpakket ontvangen

Uitvoerende partners
SOS Kinderdorpen leidt de Ethiopia Covid Joint Response van de Dutch Relief Alliance en werkt er samen met Cordaid, CARE, Stichting Vluchteling en Tearfund. Op locatie werken webovendien samen met lokale organisaties. SOS Kinderdorpen Ethiopië doet dat met OWDA.

Financierende partner
De Joint Response is in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt ook door hen gefinancierd.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.