DRA Joint Humanitarian Response Oekraïne Crisis

Project periode: 1 januari 2018 - 30 juni 2019
Noodhulp

Projectsamenvatting

DRA Oekraine Familie Skotarenko

2018 tekende het vijfde jaar van het conflict in de Oekraïne. Een conflict dat in Europa vrijwel ongemerkt voortduurt, maar met een reëel risico op verdere escalatie. Duizenden mensen zitten vast in gebieden waar dagelijks gevechten plaatsvinden. In 2018 zijn we samen met Dorcas en Terre des Hommes actief geweest met het noodhulpprogramma: ‘Ukraine Joint Reponse 4’.

De programma activiteiten van SOS Kinderdorpen richten zich op gebieden die niet door de overheid gecontroleerd worden – rond Luhansk en Donetsk, waar de mensen in economische isolatie en zware omstandigheden moeten overleven. Daarnaast zijn we actief in de bufferzone; een gebied tussen het ongecontroleerde deel en het door de overheid gecontroleerde deel van de Oekraïne, waar dagelijks gevechten plaatsvinden.

Doelgroep

Het Joint Response programma richt zich op de meest kwetsbare mensen in Oost-Oekraïne; binnenlands ontheemden, kinderen, jongeren, pleegfamilies, door vrouwen geleidde huishoudens, ouderen, mensen met een handicap, mentale gezondheidsproblemen of een chronische ziekte, mensen zonder toegang tot sociale steun en mensen zonder inkomen die problemen hebben om dagelijks een maaltijd op tafel te kunnen zetten. SOS Kinderdorpen richt zich specifiek op de kinderen en families.

Locatie

Locaties

Activiteiten

De belangrijkste speerpunten van de vierde fase van deze Joint Reponse zijn voedselzekerheid en kostwinning, bescherming en onderdak/ non food items. Dit omvat de volgende activiteiten:

 • het bieden van gespecialiseerde steun en begeleiding op het vlak van bescherming;
 • het bieden van trainingen op het gebied van bescherming en veiligheid;
 • zekerheid op het gebied van cash-transfers;
 • ondersteuning om te voorzien in de basis voedselbehoeften;
 • het bieden van middelen en goederen om het heropbouwen van kostwinning te starten en beschermen;
 • het leveren van (winter gerelateerde) non-food items.

Centraal staat de samenwerking tussen Dorcas, Terre des Hommes en SOS Kinderdorpen en de verdeling van activiteiten om zo uitgebreide steun aan kwetsbare huishoudens te kunnen bieden. Gebaseerd op ieders eigen specifieke expertise leveren de Joint Response partners verschillende diensten aan dezelfde huishoudens en lokale actoren, wat de toegang van kwetsbare families tot het brede spectrum van steun vergroot. Zo hebben bijvoorbeeld lokale mensen en organisaties die kinderbeschermingtrainingen van SOS Kinderdorpen ontvangen, tegelijkertijd toegang tot het online Childhub trainingsplatform van Terre des Hommes.

Resultaten

DRA Oekraine moeder en zoon

Doelen

Het bieden van noodhulp en bescherming aan de meest kwetsbare mensen, die geraakt worden door de humanitaire crisis in Oost-Oekraïne. Dit doen we door:

 • noodhulp te bieden;
 • te voorzien in de bescherming en behoeften van en basisvoorzieningen voor kinderen;
 • ouders te helpen bij de zorg voor hun kinderen;
 • de capaciteit van de bestaande sociale diensten te versterken en de vaardigheden van gemeenschapswerkers en onderwijsexperts te vergroten, zodat ze de kinderen en jongeren in hun gemeenschappen goed kunnen beschermen.

Resultaten

 • Voedselzekerheid en kostwinning: 2.530 mensen, onder wie 1.445 kinderen hebben voedselpakketten ontvangen. Bij het vullen van de pakketten is rekening gehouden met de leeftijd en daaruit volgende behoeften van het specifieke kind. Dit op basis van onderzoek onder ruim 700 beneficianten.
 • Multi purpose cash: 459 beneficianten zijn doorverwezen naar het multi purpose cash transfer systeem, dat door Dorcas is geïmplementeerd. Het betrof 193 volwassenen en 266 kinderen. Op basis van in samenspraak met inwoners opgestelde criteria, ontvingen beneficianten de hulp. Dorcas trainde de betrokken medewerkers, SOS Kinderdorpen bezocht de families die de gelden ontvingen om te zien hoe met hun ging en te monitoren hoe het geld besteed is.
 • Non-food: 4.491 mensen, van wie 2.316 kinderen ontvingen non food items.
  • 300 families met pasgeboren baby’s ontvingen speciale babypakketten.
  • 300 zwangere vrouwen, die in de contactlinie wonen, zijn voorzien van pakketten met alle noodzakelijkheden voor een thuisbevalling.
  • Producten en materialen om de wooncondities te verbeteren en zo de gezondheid van kinderen niet verder in gevaar te brengen. Waaronder bouwmaterialen om hun onderdak te versterken, elektrische stoven en verwarming, waterpompen, keukengerei, kleding en schoenen, meubels, matrassen, dekens en beddengoed, en eventueel benodigde medicijnen.
 • Bescherming: 3.315 directe en 5.150 indirecte beneficianten door het bieden van de volgende activiteiten:
  • consultaties van psychologen en psychotherapeuten in de contactlinie;
  • individuele- en groepstherapie voor kinderen en ouders;
  • consultatie van logopedisten, om de negatieve gevolgen van conflict op de spraak en ontwikkeling van kinderen te verminderen;
  • consultaties van pedagogen, die ouders motiveren en onderwijzen op het gebied van de vroege ontwikkeling van kinderen;
  • sociaalpedagogische lessen;
  • spelactiviteiten.
 • 1.626 kinderen en 406 ouders, uit families die het risico liepen uiteen te vallen, ontvingen steun vanuit het SOS familieversterkende programma. Speciale aandacht was er op het voorkomen van kindermisbruik.
 • 2.800 ouders zijn in persoonlijke gesprekken en via communicatiematerialen geïnformeerd over problematiek en noodzakelijkheden op het gebied van bescherming en veiligheid.
 • Er zijn 38 trainingen georganiseerd om de kennis en vaardigheden binnen lokale sociale diensten te verbeteren en versterken. In totaal zijn 515 specialisten (sociaal werkers, psychologen, sociaalpedagogen) bereikt.

Probleemstelling

Het conflict ontvlamde in 2014 in delen van de regio’s Luhansk en Donetsk, toen zij zich afscheidden van de Oekraïne. Het is dit gebied, waar we als DRA actief zijn. Sinds 2016 is de situatie snel achteruit gegaan. Volgens de UN Mid-Year Review (augustus 2017) zijn er vier miljoen mensen in nood, van wie 70% vrouwen, kinderen en ouderen zijn. 93% van de kinderen die in het gebied wonen, laten tekenen van psychisch leed zien. Vooral in de omgeving van Luhansk staan de de facto autoriteiten vaak afwijzend tegenover het accepteren van steun. Humanitaire toegang tot gebieden die niet door de overheid worden gecontroleerd, is daardoor beperkt. Terwijl de nood groeit. De situatie is vooral nijpend voor kinderen, die niet in veiligheid kunnen opgroeien. Terwijl de gevechten in de bufferzone tot steeds grotere psychische problemen leidt en mensenlevens eist, wordt psychosociale steun gezien als indoctrinatie en staat de Oekraïense wetgeving geldstromen naar het gebied in de weg. Met alle gevolgen van dien.

De sociaal en economisch sterkere gezinnen hebben het gebied verlaten, maar de kwetsbare families kunnen geen kant op. Vele mensen die in het gebied op de vlucht zijn, leven in angst dat ze terug moeten naar hun huis, omdat er geen zicht is op het (weder) opbouwen van een normaal bestaan. Mensen leven op de limiet van wat ze (psychisch) aan kunnen, en velen kunnen niet langer basisbehoeften als voedsel, medicijnen en verwarming betalen. De crisis krijgt internationaal vrijwel geen aandacht, terwijl de nood voor deze mensen alleen maar groter wordt.

Onze strategie

Het Joint Response programma richt zich op voedselzekerheid en kostwinning, bescherming en onderdak; de basisbehoeften. Het project heeft als doel om:

 • brede steunpakketten te bieden om zo de kwetsbare families beter te kunnen helpen;
 • de zorgen op het gebied van bescherming te adresseren;
 • noodhulp te bieden aan de extreem kwetsbare families die niet in staat zijn om te voorzien in hun basisbehoeften;
 • om de mensen die in staat zijn om te werken maar hard geraakt worden door het conflict op te nemen in de activiteiten op het gebied van kostwinning.

Wanneer bewustzijn is gecreëerd, informatie gedeeld en berichten doorkomen, wanneer voorzien is in voorzieningen als psychologische steun, case management en kindvriendelijke ruimtes, en wanneer de capaciteit van de lokale uitvoerders is versterkt, kan de Joint Response pleiten voor en beantwoorden aan de bescherming van de meest kwetsbare mensen die hard geraakt worden door het voortdurende conflict.

Alle geplande activiteiten van het programma volgen de drie strategische doelen van het UN Humanitarian Response Plan 2018.

 1. Pleiten voor en beantwoorden aan de bescherming van mensen die door het conflict geraakt worden, met inachtneming van de internationale normen en standaarden.
 2. Bieden van noodhulp en het zeker stellen van toegang tot kwalitatieve essentiële voorzieningen voor mensen in nood, zonder daarbij iemand uit te sluiten.
 3. Het verbeteren van de weerstand van getroffen mensen, verdere achteruitgang van de humanitaire situatie voorkomen en het bieden van duurzame oplossingen, snel herstel en sociale cohesie.

Partners

Het programma is door SOS Kinderdorpen, Terre des Hommes en Dorcas (lead, penvoerder), als onderdeel van de Dutch Relief Alliance, opgezet en uitgevoerd. En in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die de noodhulpactiviteiten financierde. In elke regio waarin de activiteiten zijn uitgevoerd, was dat altijd met minimaal twee partners uit het programma. Dit faciliteert de gezamenlijke programmering en het bieden van de diverse, noodzakelijke steun aan de beneficianten.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten of in dezen: ons door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde samenwerkingsverband binnen de DRA, is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

Het totale budget voor de DRA Joint Response Oekraïne Crisis bedroeg € 3.060.000. Waarvan € 703.478 voor SOS Kinderdorpen, wat in 2018 volledig is besteed. De fondsen zijn volgens plan besteed via onze lokale uitvoerende SOS organisatie SOS Children’s Villages Ukraine.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.