Venezuela Crisis Joint Response

Project periode: 26 februari 2019 - 31 oktober 2019
Noodhulp

Projectsamenvatting

Familie in een opvang centrum in Colombia

In 2019 ontvluchtten grote aantallen Venezolanen hun land, dat getroffen is door een diepe economische en politieke risis. Hun belangrijkste drijfveren: honger en gebrek aan medicijnen. Het westelijke buurland Colombia vangt met ruim 1,1 miljoen vluchtelingen en migranten het grootste aantal mensen op. Bescherming van deze vluchtelingen en migranten is van groot belang, ze lopen enorme risico’s op het vlak van gender gerelateerd (seksueel) geweld, kinderarbeid, rekrutering door gewapende groepen en psychosociale trauma’s. Ze hebben dringend behoefte aan bescherming, voedsel, medische zorg en betere hygiënische omstandigheden. De Dutch Relief Alliance reageert in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de meest dringende humanitaire noden te verlichten.

SOS Kinderdorpen heeft de leiding in deze Joint Response (JR) en heeft zich gericht op de meest kwetsbare migranten en vluchtelingen, die zich hebben gevestigd in informele nederzettingen en gastgemeenschappen of onderweg zijn in de districten La Guaijra en Norte de Santander. SOS biedt

 • geïntegreerde bescherming via familievriendelijke ruimtes;
 • tijdelijke zorg voor alleenreizende of van hun ouders gescheiden minderjarigen;
 • voorziening van schoon water en sanitair in een transithuis voor migranten in La Guajira;
 • ‘basis’ voedselvoorziening onder alle deelnemers;
 • gestandaardiseerde voedselmanden voor gezinnen in grensoverschrijdende gebieden.

Doelgroep

De meest kwetsbare migranten en vluchtelingen die zich in informele nederzettingen en gastgemeenschappen hebben gevestigd en diegenen die op doorreis zijn. Het project richt zich specifiek op minderjarige jongens en meisjes in migranten- en gastgemeenschappen en alleenreizende of van hun ouders gescheiden minderjarigen.

Locaties

Locaties

Resultaten

Joint Response Venzuela

Doelen

Het project heeft de volgende doelen:

 • levensreddende hulp door te voorzien in basisbehoeften als voedsel, water en bescherming;
 • het voorkomen van geweld en erop reageren;
 • vluchtelingen en migranten informeren over diensten, routes en risico’s;
 • van hun ouders gescheiden of alleenreizende kinderen na tijdelijke opvang herenigen met hun familie;
 • verbeteren van de toegang tot en beschikbaarheid en consumptie van voedsel;

Resultaten

Als consortium hebben we steun geboden aan meer dan 138.990 mensen in de departementen Norte de Santander, La Guajira, Arauca en in de hoofdstad Bogota. Een opsomming van de belangrijkste activiteiten en resultaten van SOS Kinderdorpen binnen deze JR.

Voedselvoorziening en kostwinning

De activiteiten omvatten de distributie van voedselbonnen en voedselpakketten en trainingen in ondernemerschap aan in totaal 11.313 mensen.

Bescherming

 • Het creëren van (mobiele) veilige familievriendelijke ruimtes waar kinderen, jongeren en families kunnen deelnemen aan niet-formeel onderwijs, pedagogische activiteiten, sport en spel, en psychosociale ondersteuning kunnen krijgen, hebben we 8.813 mensen bereikt.
 • De verspreiding van informatie over migratieroutes en advies over wettelijke rechten, procedures en diensten aan 8.460 mensen.
 • Het opzetten van ICT-ruimtes met toegang tot internet en elektriciteit.
 • Identificatie en tijdelijke zorg van alleenreizende of van hun ouders gescheiden kinderen en jongeren. En ondersteuning bieden in het proces van het traceren en herenigen van families. In totaal hebben we 144 kinderen kunnen helpen bij de hereniging met hun familie, dan wel passende familiegerichte zorg voor ze kunnen regelen.

WASH

Ruim 2.000 mensen bereikt met de

 • installatie van duurzame noodlatrines en handwasfaciliteiten in combinatie met duurzame douchecabines;
 • het realiseren van sanitaire voorzieningen zoals leidingen, latrines, douches en urinoirs;
 • het aanleggen van drinkwatervoorzieningen;
 • het trainen van hygiënevrijwilligers in kernboodschappen en demonstraties, en het bewustmaken van de noodzaak van een goede hygiëne.

Probleemstelling

De economische en politieke crisis in Venezuela heeft geleid tot een verslechtering van de humanitaire omstandigheden. Naar schatting 90% van de Venezolanen leeft onder de armoedegrens en naar verwachting zal deze situatie verder verslechteren (ACAPS, 2019). De escalerende politieke onrust heeft geleid tot een piek in het aantal migranten uit Venezuela dat hun land ontvlucht op zoek naar veiligheid, zorg en voedsel (Reliefweb, 2019). De vluchtelingen, migranten en kwetsbare groepen die nog in Venezuela zijn hebben dringend behoefte aan multi-sectorale humanitaire hulp.

Onze activiteiten richten zich op vluchtelingen en migranten die op doorreis zijn of zich vestigen in La Guaijra en Norte de Santander. Er is vastgesteld dat vluchtelingen en migranten op deze locaties:

 1. niet op de hoogte zijn van de beschikbare mechanismen voor toegang tot gezondheidszorg en andere basisdiensten zoals onderwijs, rechtsbijstand en psychosociale ondersteuning;
 2. te maken krijgen met xenofobie en discriminatie in de gastgemeenschappen, die zich overweldigd en bedreigd voelen door de grote stromen migranten;
 3. kinderen, jongeren en hun families lopen onderweg grote beschermingsrisico’s op, waaronder rekrutering en geweld van gewapende groepen, gender gerelateerd (seksueel) geweld, kinderarbeid, en scheiding van hun ouders;
 4. er zijn steeds meer onbegeleide of van hun ouders gescheiden kinderen die speciale beschermingsmaatregelen en aandacht nodig hebben.

Deze situatie is verder verslechterd als gevolg van lacunes in de respons en uitdagingen die de capaciteiten van lokale overheden overweldigen. Om die reden is er dringend behoefte aan hulp van humanitaire organisaties zoals SOS Kinderdorpen.

Onze strategie

De projectstrategie is afgestemd op de aanbevelingen van de Humanitarian Needs Overview (HNO) 2019, het UN Humanitarian Response Plan en het Regional Refugee Migrant and Response Plan, en bouwt voort op de succesvolle ervaringen van SOS Kinderdorpen Colombia met soortgelijke humanitaire projecten voor Venezolaanse migranten en vluchtelingen, die sinds juni 2018 zijn uitgevoerd. Met de nadruk op het beschermen van kinderen en adolescenten streeft SOS Kinderdorpen ernaar om te voorzien in de meest dringende behoeften van vluchtelingen en migranten, de verbetering van hun veiligheid en psychosociaal welzijn door het opzetten van familievriendelijke ruimtes, de identificatie en tijdelijke zorg voor onbegeleide of van hun ouders gescheiden minderjarigen, psychosociale ondersteuning en het verduidelijken van informatie over rechten en procedures.

Daarnaast wil SOS Kinderdorpen de hygiënische omstandigheden van migranten in het vluchtelingencentrum verbeteren door de aanleg van WASH-infrastructuur. Kinderen onder de vijf jaar en zwangere of lacterende vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar als gevolg van structurele voedselonzekerheid die tijdens de vlucht is verslechterd. Om die reden omvatten alle activiteiten het verstrekken van basisvoedsel.

Partners

Vluchtelingekamp in Colombia - Foto Mona van den Berg

In Colombia voeren Cordaid, Plan International, Save the Children en Terre des Hommes onder leiding van SOS Kinderdorpen de noodhulpactiviteiten uit de departementen Bogotá, Norte de Santander en la Guajira. We werken daarbij nauw samen met lokale organisaties en overheden, en met internationale organisaties als UNHCR en IOM (International Organization for Migration).

Het samenwerkingsverband is een partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de humanitaire noodhulpactiviteiten ook financiert.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten of in dezen: ons door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde samenwerkingsverband binnen de DRA, is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

Het totale budget voor de Venezuela Crisis Joint Response bedroeg € 3.999.989, waarvan in 2019 is besteed: € 3.959.995. Het budget is verdeeld onder de vijf deelnemende organisaties in deze Joint Response, die de fondsen volgens plan besteed hebben al dan niet via lokale uitvoerende (partner) organisaties. SOS Kinderdorpen kreeg naast het lead budget ter waarde van € 203.989,  € 903.180 toegewezen voor implementatie toegewezen, dat we hebben besteed via onze lokale uitvoerende SOS organisatie Aldeas Infantiles SOS Colombia.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.