DRA Joint Response 5 Central African Republic

Project periode: 1 januari 2019 - 31 december 2019
Noodhulp

Projectsamenvatting

Noodhulp: Zorg en bescherming van kinderen

In 2019 is de vijfde Joint Response (JR) in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) opgezet om de voortdurende nood van de inwoners, die al jarenlang te midden van een verwoestend conflict moeten zien te overleven, te verlichten. 600.000 inwoners zijn op de vlucht in eigen land, een zelfde aantal in naburige landen. Bijna 60% van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig. Deze hulp biedt SOS Kinderdorpen in nauwe samenwerking met partners van de Dutch Relief Alliance. In verschillende delen van CAR voeren we programma’s uit, waarbij SOS Kinderdorpen in 2019 actief was in het prefectuur Ouham, waaronder Bossangoa. Onze activiteiten richten zich op bescherming, voedselzekerheid en kostwinning, multi cash support, lokalisatie en verantwoording.

Doelgroep

SOS Kinderdorpen richt zicht in CAR op de ontheemden in eigen land en dan specifiek op:

 • onbegeleide of van hun ouders gescheiden kinderen, kinderen die hun ouders zijn verloren of het risico te lopen de zorg van hun ouders/familie te verliezen;
 • door het conflict geraakte volwassenen/ families;
 • slachtoffers van gender gerelateerd seksueel geweld.

Locaties

Locaties

Resultaten

Centraal Afrikaanse Republiek DRA kinderen spelen in een SOS kindvriendelijke ruimte

Doelen

De overkoepelende doelstelling van de Joint Response (JR) is om menselijk lijden te verlichten door de effectieve en efficiënte uitvoering van humanitaire activiteiten door de CAR JR-partners.

Specifieke doelen:

 • het bieden van levensreddende hulp aan de meest kwetsbare mensen;
 • het voorkomen en beperken van en adequaat reageren op beschermingsrisico’s;
 • bijdragen aan de doelstellingen van de Grand Bargain.

Resultaten

In het vijfde jaar van de response hebben de partners met al hun activiteiten in totaal 84.000 mensen kunnen bereiken. Een opsomming van de belangrijkste activiteiten en resultaten van SOS Kinderdorpen.

Bescherming

 • Steun door psychosociale begeleiding, huisbezoeken, bemiddeling en conflictmanagement aan 960 mensen, waaronder ruim 420 kinderen.
 • Een informatie management en monitoring mechanisme op het vlak van bescherming is opgezet in de vijf gemeenschappen. Dit helpt de inwoners bij het vinden van informatie over juridische systemen/informatie, medische en psychosociale diensten, maar ook om mensen bij wie de veiligheid in het gedrang is en de lijnen van (vertrouwelijke) verwijzingsmechanismen te signaleren/identificeren.
 • In elk van de vijf gemeenschappen waar we actief zijn, is een kindvriendelijke ruimte en een lokaal kinderbeschermingscomité opgezet. In verband met de grote aantallen kinderen, komen ze in groepen op verschillende momenten van de dag langs. In totaal staan 2.754 kinderen geregistreerd. Zij kunnen meedoen aan creatieve-, educatieve- en sportactiviteiten, ontvangen psychosociale steun om hun mentale welzijn te verbeteren en krijgen een voedzame maaltijd.
 • Via een radiocampagne hebben we meer dan 27.000 mensen (van de 32.650 mensen die totaal in de vijf gemeenschappen wonen) kunnen bereiken en zo hun bewustzijn op het gebied van mensenrechten en kinderrechten kunnen vergroten. Onderwerpen waren onder meer het belang van onderwijs, onderwijs voor meisjes, kinderbescherming, gender gerelateerd geweld en sociale cohesie.
 • 208 mensen van verschillende lokale structuren zijn getraind. Gemeenschapsgroeperingen zijn ondersteund bij het opbouwen en versterken van hun capaciteiten. Lokale organisaties, autoriteiten en gemeenschapsleiders in de Bossangoa prefectuur zijn getraind op het gebied van kinderbescherming en thema’s als mensen- en kinderrechten, gender gerelateerd (seksueel) geweld, internationale humanitaire wetgeving en sociale cohesie.
 • Implementatie van een systeem van ‘identification, tracking, tracing and reunification’ van onbegeleide of van hun ouders gescheiden kinderen. Deze kinderen vangen we op in onze tijdelijke zorgcentra, totdat we ze veilig kunnen herenigen. Afgelopen jaar bleek vooral het traceren van familie lastig door de zwakke algemene administratie en vervolgens zeker te kunnen stellen dat hereniging daadwerkelijk in het belang van het kind is. We hebben vier meisjes en acht jongens veilig kunnen herenigen met hun familie.
 • 250 overlevenden van gender gerelateerd (seksueel) geweld hebben medische en psychosociale zorg ontvangen, 150 van hen ontvingen een ‘dignity’ kit met onder meer hygiënische producten en ondergoed, en 136 van hen ondersteunden we met cash bij hun socio-economische re-integratie.
 • Voor 240 kinderen (van pasgeborenen tot jongeren) zijn geboortecertificaten verkregen. Zij kunnen nu examen doen en een diploma krijgen, want dit is zonder officiële documenten niet mogelijk. We hebben in die regio de samenwerking van verschillende lokale autoriteiten, die documenten af moeten leveren, beter georganiseerd. Zodoende konden meer mensen dan gepland makkelijker, sneller en goedkoper aan een geboortebewijs komen.

Multi cash support

 • Onvoorwaardelijke geldtransfers voor de ouders/ verzorgers van de meest kwetsbare kinderen om te voorzien in hun essentiële levensbehoeften. In totaal hebben we 532 mensen ondersteund. De betaling gebeurde in bijzijn van de deelnemer, de bankier, een familie- of gemeenschapslid, een representant van het lokale beschermingscomité en de projectmanager om de juiste bestemming van het geld te waarborgen en eventuele verdenkingen weg te nemen.
 • 854 mensen hebben geld verdiend met het uitvoeren van activiteiten, zoals meehelpen aan de bouw van de kindvriendelijke ruimtes.
 • SOS Kinderdorpen ondersteunt lokale initiatieven om het creëren van economische kansen die zorgen voor positieve interactie tussen inwoners van de gemeenschap, te ondersteunen en stimuleren.
  • 115 inwoners van kwetsbare gemeenschappen hebben trainingen gevolgd in het creëren van inkomens genererende activiteiten (IGA) en management en hebben vervolgens cash ontvangen om een IGA te starten. 20 Leraren zijn getraind in IGA en hebben cash ontvangen om gemeenschaps- en individuele IGA’s te starten.
  • 349 families/ ouders van kinderen die slachtoffer waren van geweld, misbruik en verwaarlozing hebben cash ontvangen om IGA’s te ontwikkelen en ontvingen voedsel, kleding, medische- en educatieve steun om te voorzien in de primaire behoeften van de kinderen.
  • IGA’s worden ook geïmplementeerd door leen- en spaarprogramma’s in de gemeenschappen. Inmiddels zijn 256 vrouwen actief in deze programma’s, die ook de financiële versterking van vrouwen en de strijd tegen honger en armoede bevorderen. De leden zijn ingedeeld op kostwinningsgebieden als landbouw, veehouderij, ambachtsman/vrouw en kleine ondernemingen.

Advocacy

 • Er zijn vijf advocacy activiteiten georganiseerd: drie workshops op respectievelijk de dag van het Afrikaanse kind, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind en de Internationale Dag tegen Drugs, een gemeenschapsbijeenkomst met als thema het recht op bescherming en een radioprogramma met verschillende NGO’s over het belang van samenwerking.
 • 32 bijeenkomsten zijn georganiseerd, onder andere op het gebied van: kinderrechten, vrouwenrechten, familiehereniging, zorg voor onbegeleide of van hun ouders gescheiden kinderen en zaken op het vlak van bescherming.

Met onze activiteiten hebben we in totaal 33.000 mensen kunnen ondersteunen.

Probleemstelling

De Centraal Afrikaanse Republiek zucht sinds de gewelddadige machtsovername in 2013 onder het gewapende conlict. Het leidde tot een humanitaire crisis vergelijkbaar met die in Syrië en Jemen. Echter, het gebrek aan geopolitiek belang maakt dat het land over het hoofd gezien wordt door westerse media en onbekend is bij de meeste mensen.

In februari 2019 tekenden rebellen en de regering een vredesovereenkomst in Khartoem, Soedan, maar de gewapende strijd blijft continu oplaaien. Grote delen van het land zijn nog altijd in handen van de gewapende anti-regeringsgroepen genaamd Ex-Seleka (voornamelijk moslimgroeperingen). Hun brute overvallen worden beantwoord door gelijkwaardig gewelddadige aanvallen van zelfverdedigingsgroepen genaamd Anti-Balaka (overwegend Christelijk). Vele onschuldige mensen lieten het leven.

Volgens OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) hebben meer dan 2,9 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, dit is bijna 60% van de totale bevolking. De bevolking van de CAR staat voor tal van uitdagingen: ontvoering, willekeurige moord, seksueel geweld, etnische zuivering, kindhuwelijken en het rekruteren van kinderen door gewapende groepen zijn aan de orde van de dag. Volgens het Humanitarian Respons Plan (HRP 2019) hebben 1,7 miljoen kinderen bescherming en 155.000 kinderen psychosociale ondersteuning nodig. 600.000 inwoners zijn op de vlucht in eigen land, een zelfde aantal in naburige landen. Dit is het hoogste aantal vluchtelingen sinds de start van de crisis.

Onze strategie

In 2018 heeft SOS Kinderdorpen in CAR een multi-sectorale evaluatie uitgevoerd in de Ouham prefectuur, en meer specifiek rond Bossangoa. Er zijn enquêtes gedaan onder ruim 290 huishoudens en er zijn 21 focusgroepbijeenkomsten georganiseerd om de behoeften van de inwoners in kaart te brengen en te prioriteren. Focus lag hierbij op bescherming. Aan de hand van dit onderzoek, de DRA-richtlijnen en ervaringen van de Joint Response CAR in 2018 heeft SOS Kinderdorpen besloten om zich in 2019 te richten op:

 • de bescherming van families en specifiek kinderen;
 • bieden van psychosociale steun aan mensen die door het conflict geraakt zijn en overlevenden van gender gerelateerd (seksueel) geweld;
 • voedselzekerheid en kostwinning door cash support en leen- en spaarprogramma’s.

SOS Kinderdorpen richt zich voornamelijk op kinderen zonder ouderlijke zorg en hun bescherming. We staan voor een gemeenschapsgerichte aanpak en streven te werken via de aanwezige gemeenschapsstructuren, omdat wij geloven dat kinderen het best beschermd zijn binnen hun gemeenschap.

In het gebied waar SOS actief is, werken we samen met de DRA-partners en/of pakken zij andere componenten van het programma op. Zoals de restauratie dan wel constructie van huizen, sanitaire faciliteiten, latrines en waterpunten.

Partners

Centraal Afrikaanse Republiek JR 5 DRA kinderen buiten bij een boom

In 2019 is de Joint Response in de Centraal Afrikaanse Republiek uitgevoerd door SOS Kinderdorpen, ICCO/Kerk in Actie, Plan International Nederland, Stichting Vluchteling/IRC onder leiding van Cordaid.

Het samenwerkingsverband is een partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de humanitaire noodhulpactiviteiten ook financiert.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten of in dezen: ons door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde samenwerkingsverband binnen de DRA, is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

Het totale budget voor de DRA Joint Response 5 Central African Republic bedroeg € 4.436.756, waarvan € 841.469 bestemd voor de activiteiten van SOS Kinderdorpen. In 2019 is € 840.687 besteed. De fondsen zijn volgens plan besteed via onze lokale uitvoerende SOS organisatie SOS Children’s Villages Central African Republic.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.