DRA Joint Response Zambia en Zimbabwe

Project periode: 5 maart 2020 - 30 november 2020
Noodhulp

Projectsamenvatting

DRA Zimbabwe JR_vrouw haalt voedselpakket op met haar kinderen

Zimbabwe kampt met extreme voedselonzekerheid en door water overgebrachte ziekten door de ontoegankelijkheid van schoon water en slechte hygiënepraktijken. Dit als gevolg van een aanhoudende droogte, die nog verergerd wordt door een ernstige economische crisis. De gezamenlijke joint response in Zambia en Zimbabwe is gericht op de meest kwetsbare huishoudens, met als doel:

 • de directe toegang tot voedsel te verbeteren;
 • bestaansmiddelen te beschermen en te herstellen;
 • bij te dragen tot de structurele reactie op de droogte;
 • toegang tot schoon drinkwater te verschaffen;
 • het bewustzijn inzake hygiëne en voeding te vergroten;
 • kinderen jonger dan vijf jaar en zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, te screenen op en te behandelen voor ondervoeding. 

De DRA- partners werken zowel in plattelands- als in stedelijke gebieden, afhankelijk van de plaatselijk vastgestelde behoeften. SOS Kinderdorpen heeft bijgedragen aan de interventie in Zimbabwe. Wij werkten in dezelfde gebieden als DRA-partner ICCO (nu: Cordaid) en maximaliseerden de impact van het programma door complementaire activiteiten.

Na het uitbreken van de wereldwijde coronapandemie werd de looptijd van het project verlengd tot 30 november 2020 en is extra budget vrijgemaakt om tegemoet te komen aan de toenemende behoeften in zowel Zimbabwe als Zambia. 

Doelgroep

SOS Kinderdorpen is actief geweest in 72 plattelandsgemeenschappen in het district Seke. Deze gemeenschappen zijn geselecteerd, omdat daar geen andere humanitaire actoren actief anders dan de regering, die minimale steun biedt. Daarnaast zijn mensen in nood in het nabijgelegen stedelijke gebied van Chitungwiza gesteund. Daarbij richten we ons specifieke op kwetsbare groepen:

 • huishoudens met kinderen en vrouwen;
 • bejaarden;
 • gehandicapten;
 • chronisch zieken;
 • overlevenden van gender gerelateerd seksueel geweld.

Locatie

Locaties

Resultaten

DRA Zimbabwe JR vrouw in haar moestuin

Doelen

Levensreddende, duurzame humanitaire hulp bieden aan mensen in Zambia en Zimbabwe, die getroffen zijn door ernstige voedselonzekerheid en door water overdraagbare ziekten.

Meer specifiek:

 • de directe toegang tot voedsel verbeteren;
 • de middelen van bestaan beschermen en/of opnieuw opbouwen, wat ook bijdraagt tot de structurele aanpak van de droogte;
 • toegang tot schoon drinkwater verschaffen;
 • het bewustzijn inzake hygiëne en voeding vergroten;

Resultaten

In totaal hebben de 8 samenwerkende organisaties 211.000 mensen bereikt. SOS Kinderdorpen heeft met haar activiteiten in Zimbabwe 49.200 mensen bereikt via verschillende activiteiten op de volgende gebieden.

Voedselzekerheid en kostwinning

2.100 huishoudens, bestaande uit 8.400 mensen hebben we gesteund met:

 • Verstrekking van groentezaden en organische mest voor moestuinen.
 • Training en coaching over groenteproductie.
 • Verstrekking van landbouwproductiemiddelen (maïszaad en kunstmest).
 • Distributie van voedsel in natura gedurende 4 maanden om levens te redden en de voedingstoestand van gezinnen en kinderen te verbeteren. Het voedselrantsoen is volgens de standaard van het Wereldvoedselprogramma.

Bescherming

 • Faciliteren van kinderbeschermingsbijeenkomsten in elke gemeenschap.
 • Faciliteren van kinderbeschermingsbijeenkomsten op districtsniveau.
 • Organisatie van een mannenforum voor 270 mannen.
 • Bewustmaking van de gemeenschap met 900 mensen om hen te versterken met betrekking tot hun rechten.

WASH

 • Herstel en bescherming van 61 waterbronnen, waarmee we 49.200 mensen toegang bieden tot schoon (drink) water.
  • Oprichting en versterking van 61 watercomités om waterpunten te onderhouden, het gebruik van veilig drinkwater te bevorderen en het watergebruik voor irrigatie en vee te reguleren.
 • Capaciteitsopbouw van 50 gezondheidsvrijwilligers in de gemeenschap met betrekking tot participatieve voorlichting op het gebied van gezondheid en hygiëne. 
 • Bewustmakingscampagne voor 8.210 huishoudens (32.840 mensen) ter voorkoming van door water overgebrachte ziekten en diarree, en ter bevordering van voedingsbewustzijn en diversiteit in het voedingspatroon.

De uitbraak van de coronapandemie maakte de situatie van de mensen er niet makkelijker op. Gedurende de Joint Response zijn ook corona gerelateerde activiteiten toegevoegd aan het programma, waaronder: de bouw van handwas-stations, distributie van hygiënekits, opleiding van dorpsgezondheidswerkers en de verstrekking van materiaal voor persoonlijke beschermingsmiddelen, bewustmakingscampagnes in de massamedia, en psychosociale steun. Daarmee zijn in totaal 130.000 mensen bereikt.

Probleemstelling

Veel landen in zuidelijk Afrika hebben in 2020 minder dan normaal kunnen oogsten. Het is een gevolg van een regenseizoen 2019/2020, waarin de regen onregelmatiger en minder kwam dan normaal gesproken. Ook in Zambia en Zimbabwe hebben ze te maken met de gevolgen van een droger regenseizoen: een kleinere oogst dan in voorgaande jaren en daarmee dus ook minder opbrengsten. Zwaardere regenval sinds medio december 2019 zorgde voor enige respijt en hielp het vochttekort (tijdelijk) te verlichten, maar resulteerde tegelijkertijd in plaatselijke overstromingen, omdat de aarde te droog en te hard was om de regen te absorberen. Tegelijkertijd hebben veel families in Zambia en Zimbabwe met een gebrek aan toegang tot schoon (drink)water, wat zorgt voor door water overdraagbare ziektes. in combinatie met het gegeven dat de hygiënepraktijken vaak ook te wensen overlaten, maakt dat veel mensen ziek worden van te voorkomen ziektes/infecties.

Onze strategie

SOS Children's Villages Zimbabwe voert een geïntegreerd voedselzekerheid en kostwinning – en WASH-programma uit in het district Seke, om de voedselonzekerheid en de door water overgebrachte ziekten terug te dringen. Deze zijn ontstaan als gevolg van het tekort aan voedsel, veilig drinkwater en het ontbreken van goede hygiëne. ICCO (nu Cordaid) vult de response in het gebied aan door activiteiten op het gebied van voeding te verlenen. Omgekeerd biedt SOS steun op het gebied van WASH en bescherming in de regio Marondera, waar ICCO actief is. Onze activiteiten zijn opgezet in overeenstemming met de sectorale noodplannen en normen en worden uitgevoerd in nauwe coördinatie met de nationale en plaatselijke overheid en andere humanitaire actoren. 

Na het uitbreken van de coronapandemie is de looptijd van het project verlengd tot 30 november 2020 en is extra budget vrijgemaakt om tegemoet te komen aan de toenemende behoeften in zowel Zimbabwe als Zambia.

Partners

DRA Zimbabwe JR vrouw tapt water bij de herstelde waterbron

Uitvoerende partners
Binnen de Zambia Zimbabwe Joint Reponse heeft SOS Kinderdorpen samen gewerkt met Cordaid (Lead), CARE, ICCO Cooperation, Oxfam Novib, Plan International NL, Save the Children en World Vision

Financierende partners
Het samenwerkingsverband is een partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de humanitaire noodhulpactiviteiten financiert.

Financiën

Het budget voor de gehele Joint Response bedroeg € 4,5 miljoen, waarvan € 695.071 naar de activiteiten van SOS Kinderdorpen in Zimbabwe is gegaan. Daarvan hebben wij gedurende de looptijd van de noodhulpactiviteiten € 653.522 besteed.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.