Natuurrampen

Natuurrampen kunnen ervoor zorgen dat kinderen hun ouders verliezen of (tijdelijk) van hen gescheiden raken. Als gevolg van natuurrampen is vaak de toegang tot voedsel, medische zorg of zelfs de buitenwereld afgesneden, raakt de medische zorg overvraagd. Zo zorgt een sprinkhanenplaag voor hongersnood. Een aardbeving of overstroming kan woningen, scholen, ziekenhuizen en gewassen verwoesten. Dit zorgt voor zeer acute noodsituaties waar urgent op gereageerd moet worden. In het geval van natuurrampen, werkt SOS Kinderdorpen vanuit de bestaande faciliteiten in het land en in nauwe samenwerking met lokale partners en/of andere hulporganisaties. Op deze manier kunnen we snel en effectief humanitaire hulp bieden aan getroffen kinderen en families.

Noodhulp natuurramp Nepal
Een SOS medewerkster draagt zorg voor kinderen in een kindvriendelijke ruimte na de aardbeving in Nepal

Wat zijn natuurrampen?

Natuurrampen zijn een gebeurtenissen met catastrofale gevolgen voor de mensen in de omgeving. Zo’n ramp heeft een natuurlijke oorzaak en is dus niet direct te herleiden naar menselijk handelen. Door klimaatverandering komen veel natuurrampen echter wel vaker voor dan voorheen. Onder natuurrampen vallen onder andere:

  • Extreme droogte – al dan niet door hittegolven
  • Natuurbranden
  • Orkanen of tornado’s
  • Overstromingen (soms ten gevolge van een Tsunami)
  • Aardverschuivingen en aardbevingen
  • Vulkaanuitbarstingen
  • Plagen – bijvoorbeeld sprinkhanenplagen

Wat doet SOS Kinderdorpen bij natuurrampen?

Onze noodhulpprogramma’s richten zich op de zorg en bescherming van kinderen. Ook bij natuurrampen. Dit doen we op verschillende manieren. In onze tijdelijke zorgcentra bieden we zorg aan onbegeleide of van hun familie gescheiden kinderen. We zetten alles op alles om deze kinderen weer met hun families te herenigen. Ook bieden we veilige, kindvriendelijke ruimtes. Daar kunnen kinderen spelen, leren en deelnemen aan leuke activiteiten. Daarnaast hebben kinderen en hun families toegang tot psychosociale en andere specialistische steun van onder meer psychologen en sociaal werkers. Zij helpen hen om hun trauma’s te boven te komen.

Ook op de lange termijn bieden we oplossingen. We dragen bij aan de wederopbouw, zoals het herstel van huizen, scholen en (sanitaire) voorzieningen. Ook helpen we in onze kostwinningsprogramma’s met structurele oplossingen, zodat families nu en in de toekomst weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Samen bereiken we meer

SOS Kinderdorpen is een van de 15 Nederlandse hulporganisaties die deelneemt aan de Dutch Relief Alliance. Dit is een samenwerkingsverband in partnerschap met Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij we snel, effectief en efficiënt noodhulp kunnen bieden aan getroffenen van o.a. natuurrampen. De partners werken samen in Joint Responses om zo de noodhulp te coördineren en gezamenlijk te faciliteren. Zo kunnen we een beter resultaat behalen dan wanneer alle organisaties apart van elkaar zouden werken. De specialisatie van SOS Kinderdorpen ligt daarbij uiteraard bij de bescherming en zorg voor kinderen.

HELP KWETSBARE FAMILIES

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.