Terugblik: bijeenkomst noodhulp

Dinsdag 5 juli organiseerde SOS Kinderdorpen een online bijeenkomst over de noodhulp die SOS Kinderdorpen biedt om families wereldwijd te ondersteunen. Onze internationale experts vertelden over de hulpverlening in Oekraïne en de toenemende kwetsbaarheid van families in Afrika.

Terwijl de wereld langzaam herstelt van de coronapandemie en voor een groot deel weer is heropend, wordt de Oekraïense bevolking sinds februari getroffen door een verschrikkelijke oorlog. Miljoenen kinderen en hun ouders hebben inmiddels huis en haard verlaten en gaan een onzekere toekomst tegemoet. Daarnaast verstoort de oorlog in Oekraïne de wereldwijde aanvoer van granen, plantaardige oliën en brandstof. In combinatie met droogte en oplopende inflatie heeft dit effect op de koopkracht van families wereldwijd. Dit leidt tot extreme armoede en honger, families dreigen uit elkaar te vallen. Tijdens de online bijeenkomst vertelden drie experts: Manuela Jansen over hoe en waarom SOS Kinderdorpen noodhulp biedt, Olena Onyshchenko over de oorlog in Oekraïne en Azemeraw Bekele over de gevolgen van deze oorlog en de droogte in Oost- en Zuidelijk Afrika. Kijk hier de volledige online bijeenkomst terug.

Bekijk hier de online bijeenkomst

Manuela Jansen

Manuela, coördinator noodhulp voor SOS Kinderdorpen Nederland, vertelt over onze noodhulpprogramma’s. We zijn actief in veel verschillende landen waar de vorm van noodhulpverlening afhankelijk is van de lokale behoeften en context. Wanneer deze hulp niet of onvoldoende voor handen is, is het een reëel risico dat kinderen er alleen voor komen te staan.

We richten ons op het voorzien in de eerste levensbehoeften zoals onderdak, voedselpakketten en water. Ook bieden we ondersteuning om te zorgen dat mensen weer in hun levensonderhoud worden voorzien. In al onze programma’s, dus ook in noodhulp, werken we met lokale experts en medewerkers. Door kennis en ervaring met activiteiten gericht op kinderen en families in de lokale context en cultuur, zijn wij in staat om op passende wijze noodhulp te bieden.

Noodhulp richt zich primair op levensreddende hulp waarbij altijd kindveiligheid in acht wordt genomen en waarbij we programma’s zoveel mogelijk proberen te verankeren in de gemeenschap.

Manuela Jansen, coördinator noodhulp SOS Kinderdorpen Nederland

Olena Onyshchenko

Olena Onyshchenko is werkzaam voor SOS Oekraïne, maar verblijft vanwege de oorlog momenteel in Wenen. Zeker 12 miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. SOS Kinderdorpen doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen er alleen voor komen te staan.

Dit is het concept herstelplan waarvan we hopen dat u onderdeel wilt zijn, zodat we samen het lot van deze kinderen kunnen veranderen en ze een kans hebben op een zo normaal mogelijk leven.

Olena Onyshchenko

We voorzien kinderen en families in de basisbehoeften, zoals eten en onderdak, maar bieden ook geestelijke en psychologische ondersteuning om het welzijn van de kinderen te waarborgen. Dit doen we zowel in Oekraïne als in de omliggende landen. SOS Kinderdorpen gelooft dat kinderen uit de meest getroffen gebieden van Oekraïne een kans moeten krijgen om hun leven van voor de oorlog voort te zetten en dat kinderen bij hun eigen familie kunnen opgroeien.

Olena Onyshchenko, specialist Oekraïne crisis

Azemeraw Bekele

Azemeraw Bekele is adviseur noodhulp in Oost- en Zuidelijk Afrika. Hij neemt ons mee in de nijpende situatie van deze regio. Veel landen zijn getroffen door terugkerende droogte, cyclonen, mislukte oogsten, overstromingen, sprinkhanen, plagen in gewassen, uitbraken van vee-epidemieën en uitbraken van ziekten. Daarnaast hebben plaatselijke conflicten het leven van miljoenen mensen in de regio ontwricht. Het is een crisis die het leven van miljoenen gezinnen in gevaar brengt. Hiervoor is veel meer steun nodig dan in normale omstandigheden. SOS Kinderdorpen zet zich in om meer dan 500.000 kwetsbare mensen in 11 landen in de regio te steunen.

Azemeraw Bekele, adviseur noodhulp in Oost- en Zuidelijk Afrika

Vragen uit het publiek

Is er, gelet op de enorme problematiek, genoeg support die SOS Kinderdorpen kan leveren?

Er zijn veel verschillende hulporganisaties actief voor de Oekraïense families getroffen door de oorlog. SOS Kinderdorpen heeft kindveiligheid en kinderwelzijn als expertise en zal zich daarom met name op deze thema’s richten.  

Omdat de situatie steeds verandert, brengen onze lokale collega’s de plannen in kaart en letten hierbij op de laatste benodigdheden en behoeften. In het najaar zal de schaal van de geboden hulp vergroot worden met activiteiten in zowel Oekraïne als de landen die Oekraïense families opvangen. We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de kinderen die voor de oorlog zorginstellingen woonden, worden ondergebracht bij naaste familie of een pleeggezin. Dit sluit aan op onze visie en plannen die we reeds voor de oorlog zijn gestart. Samen met u kunnen we dit mogelijk maken. 

Zijn er SOS Kinderdorpen in Oekraïne?

Ja, SOS Kinderdorpen is aanwezig met kinderdorpen in de Luhansk regio. Alle kinderen, pleeggezinnen en medewerkers van SOS Kinderdorpen Oekraïne zijn ongedeerd en opgevangen in de omliggende landen.

Wat is de huidige status van de financiering van uw meest dringende behoeften?

Dankzij vele hartverwarmende donaties is de verwachte financieringsbehoefte voor de emergency response fase door de wereldwijde SOS Kinderdorpen federatie bijeengebracht. Echter, de snel veranderende situatie blijft de bevolking in Oekraïne treffen, waardoor planning, budget, en aantal noodlijdende kinderen en families continu veranderen. 

De wederopbouw van de verwoeste infrastructuur en zorgsystemen vergt grote investeringen opdat kwetsbare kinderen ook in de toekomst toegang tot de juiste zorg behouden. Momenteel wordt de benodigde steun in kaart gebracht door de betrokken landen, zowel binnen als buiten Oekraïne. Een gedetailleerd overzicht van de geplande activiteiten zal in het najaar beschikbaar zijn. 

Verspreiden we onze beperkte middelen niet te veel?

Zowel het internationale bureau als de Nederlandse tak van SOS Kinderdorpen hebben een afdeling die zich specifiek richt op noodhulp.

Binnen SOS Kinderdorpen werken we op drie verschillende niveaus van noodhulpverlening.

  1. Als in de directe gemeenschap waar SOS werkzaam is een crisis uitbreekt
  2. Als een land in crisis is en SOS heeft capaciteit om daarop hulp te bieden
  3. Grote internationale crisis zoals in Oekraïne, mits SOS Kinderdorpen daar reeds aanwezig is.

In samenspraak met lokale SOS teams, lokale partners en het internationale bureau wordt gekozen in hoeverre en met welke focus SOS Kinderdorpen noodhulp verleent. We proberen hier altijd zoveel mogelijk te integreren met de bestaande programma’s. Onze lokale aanwezigheid en reeds opgebouwde netwerk helpen de middelen effectief te besteden. Bijvoorbeeld in de respons op de gevolgen van de droogte en dreigende hongersnood in de Hoorn van Afrika en de Oekraïne noodhulpverlening, wordt vanuit de internationale federatie focus aangebracht op de regio’s waar de hulp het hardst nodig is en waar wij met deze efficiënte benadering het verschil kunnen maken.

Als het gaat om langdurige crisis zetten we ook in op capaciteitsopbouw om de lokale gemeenschap beter uit te rusten met kennis en vaardigheden zodat zij in het vervolg zelf beter kunnen inspelen.

Heeft u naar aanleiding van de online bijeenkomst vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via partnerships@soskinderdorpen.nl.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.