Guatemala

Guatemala heeft grote moeite om uitdagingen als de wijdverbreide armoede, ondervoeding en de talloze geweldsdelicten het hoofd te bieden. De gevolgen van de burgeroorlog, die 36 jaar duurde en ruim 200.000 mensen het leven kostte, spelen nog een grote rol in de levens van veel mensen.

Guatemala drie lachende meisjes

Hoewel het land inmiddels één van de grootste economieën van Centraal Amerika is, gaat slechts een klein deel van de overheidsgelden naar publieke diensten als onderwijs, medische zorg en sociale programma’s. Hierdoor ontvangen veel kinderen, jongeren en families niet de steun die ze nodig hebben. Het gevolg is:

  • 60% van de inwoners leeft onder de armoedegrens.
  • 50% van de kinderen is chronisch ondervoed.
  • Kinderen moeten werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen en kunnen daardoor niet naar school.
  • Veel kinderen hebben te maken met (fysiek) geweld en misbruik.
Landkaart Guatemala

Santa Cruz del Quiché

SOS Kinderdorpen is sinds 1976 actief in verschillende gebieden in Guatemala. Nederlandse donateurs zetten zich in voor kinderen en families in de regio Santa Cruz del Quiché, een ‘vergeten’ regio. De bevolking bestaat voor 90% uit Maya’s. Als landelijke etnische minderheid worden zij onevenredig hard geraakt door de problemen in het land. De combinatie van sociale uitsluiting, gemis aan scholing, armoede en oorlogstrauma’s heeft een enorme impact op de levens van kinderen en hun families.

  • Het familieversterkende programma in Santa Cruz del Quiche richt zich op trainingen en workshops op het gebied van: opvoedkundige vaardigheden, alfabetisering, gezondheidszorg, hygiëne, zelfontplooiing en inkomensgenererende activiteiten. We zorgen ervoor dat kinderen naar school kunnen en waar nodig ontvangen families voedselondersteuning.
  • Kinderdorp Santa Cruz del Quiché: in de familiehuizen hebben kinderen die er alleen voor stonden, een liefdevolle familie en een veilig thuis gekregen. Lees meer over het kinderdorp.


Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.