Green Economy

Jeugdwerkgelegenheid, Ghana

Samenvatting

Het project ‘Boosting Green Employment and Enterprise Opportunities’ ook wel: GrEEn, in Ghana is een vierjarig jeugdwerkgelegenheidsprogramma gericht op het creëren van meer economische- en werkgelegenheidskansen voor ten minste 5.000 jongeren, vrouwen en terugkerende migranten. Dit willen we bereiken door het bevorderen en ondersteunen van duurzame, groene bedrijven. De regio’s Ashanti (zes deelnemende districten) en Western (vier deelnemende districten) zijn de twee regio’s in Ghana die aan het programma deelnemen.

SOS Kinderdorpen en SOS Children’s Villages Ghana zijn binnen het project actief om de inzetbaarheid van jongeren, vrouwen en repatrianten te verbeteren door middel van steun bij oriëntatie en begeleiding bij ontwikkeling van vaardigheden ten behoeve van groene en klimaatbestendige lokale economieën.
Dit doen we onder meer via:

 • een basisopleiding in levensvaardigheden en inzetbaarheid;
 • een oriëntatie op een opleiding in technische vaardigheden (OTT);
 • coaching- en mentorsessies met de doelgroep.

Wij voeren dit uit in opdracht van United Nations Capital Development Fund (UNCDF) en werken daarbij nauw samen met de nationale en regionale overheid en SNV Netherlands Development Organisation (SNV). SOS Kinderdorpen stelt de leerprogramma’s voor de opleiding op, op basis van de resultaten van een evaluatie van de behoeften en verzorgt de basisopleiding. De OTT wordt (gedeeltelijk) uitbesteed aan externe dienstverleners of (gedeeltelijk) door SOS verzorgt.

Doelgroep

De 3 voornaamste doelgroepen van het project zijn:

 • jongeren (60 – 80%)
 • vrouwen (40 – 60%)
 • repatrianten – terugkerende migranten (5 – 10%)

Deze mensen behoren tot de meest kwetsbare groepen in de tien geselecteerd grootstedelijke gemeenten en districten in de Ashanti en Western regio, die steun en begeleiding nodig hebben om bij te kunnen dragen aan de groene economie.

Gerelateerde SDG’s

Met het project dragen we bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

 • 8 – fatsoenlijk werk en economische groei
 • 11 – Duurzame steden en gemeenschappen
 • 12 – Verantwoordelijke consumptie en productie

Doelen

Algemene doelstelling: bijdragen aan het aanpakken van de onderliggende oorzaken van onregelmatige migratie door groene en klimaatbestendige lokale economische ontwikkeling en het verbeteren van de vooruitzichten van de deelnemers. Dit door de toegang tot financiering voor jongeren, vrouwen en repatrianten in de geselecteerde regio’s te verbeteren.

Meer specifiek:

 • het ondersteunen van gemeenschappen en lokale economieën om groen en klimaatbestendig te worden;
 • vrouwen, jongeren en terugkerende migranten beter in staat stellen te profiteren van de kansen op werk en ondernemerschap in groene en klimaatbestendige lokale economieën
 • het creëren en versterken van een lokale omgeving die (zelfstandige) werkgelegenheid voor jongeren en de groei van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) ondersteunt.

Probleemstelling

In Afrika bezuiden de Sahara, en zo ook in Ghana, wordt migratie veroorzaakt door: armoede, voedselonzekerheid, ongelijkheid, werkloosheid, gebrek aan sociale bescherming en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Klimaat- en milieudruk in combinatie met een gebrek aan economische kansen hebben aantoonbaar bijgedragen tot interne migratie.

Onze strategie

GrEEn wil bijdragen aan het aanpakken van de onderliggende oorzaken van migratie door groene en klimaatbestendige lokale economische ontwikkeling door het creëren van werkgelegenheid en ondernemingskansen in de landbouw, WASH en hernieuwbare energiesectoren in de Ashanti- en westelijke regio’s. Het is de bedoeling om het scheppen van banen in de regio’s van vertrek, doorreis en terugkeer van Ghana te ondersteunen, de ontwikkeling van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen te vergemakkelijken en de overgang van lokale economieën naar een groene en klimaatbestendige ontwikkeling mogelijk te maken. 

Partners

Uitvoerende partners
SOS Children’s Villages Ghana is onze uitvoerende partner.

Financierende partners
Het GrEEn project is een vierjarig project dat grotendeels gefinancierd wordt door de Europese Unie – het European Union Emergency Trust Fund (EUTF) for Africa. De Nederlandse Ambassade in Ghana, SNV en UNCDF zijn co-financiers. Het totaal budget voor het project bedraagt in totaal € 20,6 miljoen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.