The Next Economy 2

Project periode: 1 januari 2020 - 31 december 2023
Onderwijs en Werk, Jeugdwerkgelegenheid

Projectsamenvatting

The Next Economy heeft als doel om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken door kwetsbare, maar gemotiveerde jongeren in staat te stellen hun talenten te ontwikkelen en ze te stimuleren hun eigen toekomstige banen te creëren, dan wel hen de juiste vaardigheden bij te brengen die aansluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt, zodat ze meer kans maken op het bemachtigen en behouden van een fatsoenlijke baan.

Het is een gevestigd en volwassen programma voor jeugdwerkgelegenheid en ondernemerschap dat banen en kansen creëert voor jongeren in uitdagende en kwetsbare contexten. Partners op zes locaties in Nigeria (3), Mali (1) en Somalië (2) worden in staat gesteld om kansen voor jongeren te creëren. Door samen te werken met jongeren, 'business incubation hubs', werkgelegenheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid, worden de ambities en carrière doelen van jongeren afgestemd op de behoeften en kansen op de arbeidsmarkt. Het stelt jongeren in staat om de stap van onderwijs/ opleiding naar waardig werk te maken.

Dit project is de tweede fase van The Next Economy (2020-2023) Het vorige project liep succesvol van 2016 tot 2019 op dezelfde locaties. SOS Kinderdorpen Nederland leidt het huidige programma met partner Crosswise Works. Hierbij richten wij ons op de werkgelegenheidskant van het project en onze partner op het ondernemerschap.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 18 tot 35 jaar die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door een gebrek aan middelen en netwerken hebben ze geen toegang tot werk, steun bij ondernemerschap en diensten. De meesten hebben op dit moment geen fatsoenlijk werk of werken op een baan onder hun niveau en lopen het risico sociaal uitgesloten te raken.

Locaties

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • Decent Work and Economic Growth

Activiteiten

Met een innovatieve aanpak wil The Next Economy 2:

 • het vaardigheidsniveau van getalenteerde jongeren, die wat meer begeleiding nodig hebben, verhogen;
 • ze de kans geven in de praktijk te leren;
 • jongeren matchen met markten waar vraag is;
 • ondersteuning bieden bij het maken van belangrijke keuzes over hun financiële toekomst, die passen bij hun persoonlijkheid en ambitie.

In deze fase van hun leven maken jongeren een aantal persoonlijke, sociaal-culturele en economische overgangen door. Door ze te coachen en gestructureerd praktisch te leren, wil het programma ervoor zorgen dat jongeren beter begrijpen wat ze willen, constructief werken aan het bereiken van hun doel en uiteindelijk hun doelen en ambities waarmaken.

Wanneer toegelaten tot het programma volgen de deelnemers gedurende drie maanden een carrièregerichte basiscursus inzetbaarheid en levensvaardigheden om te bepalen wat ze willen in hun werkzame leven: een baan of ondernemerschap. Een coach begeleidt ze bij deze beslissing en blijft gedurende het hele traject een aanspreekpunt. Het pad dat de jongeren tijdens het leertraject doorlopen is flexibel, zodat ze een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Vervolgens krijgen ze een opleiding op het gebied van werkgelegenheid of ondernemerschap.

 1. De werkgelegenheidssessies zijn gericht op zachte en harde vaardigheden, die nodig zijn om een baan te vinden en te behouden. Vervolgens worden ze gekoppeld aan bedrijven die een stageplaats bieden. The Next Economy heeft partnerschappen met meer dan 300 bedrijven, waar stage kan worden gelopen of die baanmogelijkheden bieden. Daarnaast zijn er links met grotere bedrijven in Nigeria en Mali via de Internationale SOS programma's als YouthCan! en GoTeach.
 2. Binnen het ondernemerschapstraject werken de jongeren in zes maanden hun bedrijfsidee uit naar een geregistreerde en gevalideerde start-up. Om dit te bereiken, trainen business hubs jongeren in ideevorming, het opzetten van een bedrijfsmodel, pitchen van je dienst/product en marktvalidatie.

Wat The Next Economy onderscheidt van andere ondernemerschapstrainingen is de toevoeging van Crowdfunding als sector overschrijdende activiteit. Crowdfunding geeft deelnemers toegang tot financiering. Als deelnemers erin slagen een bepaald bedrag op te halen, ontvangen ze daarboven op tot $ 500 uit het 'matchfund' van het programma. Met dit startkapitaal kunnen ze niet alleen hun bedrijfje opzetten, maar bijvoorbeeld ook investeren in productontwikkeling, het pitchen, het creëren van een merk, kopers aantrekken en het opbouwen van een team. Het behalen van het matchfund bedrag valideert hun product/dienst, het maakt ze bovendien rendabel en potentieel interessant voor financiële dienstverleners.

Het programma werkt ook aan het vergroten van de betrokkenheid van rolmodellen uit de lokale gemeenschap, om zo de steun vanuit de familie voor hun deelnemende familielid te vergroten. De gemeenschap in Jos, Nigeria laat zien hoe het programma bruist met bijdrages van vrijwilligers, radioprogramma's en jongeren uit zowel de stad en het plattenland die deelnemen.

Resultaten

problematiek jeugdwerkgelegenheid in tekst op beeld

Doelen

The Next Economy 2 streeft ernaar de armoedecyclus te doorbreken door kwetsbare jongeren in staat te stellen hun talent te ontwikkelen en hen te stimuleren hun eigen toekomstige banen te creëren dan wel hen de juiste vaardigheden mee te geven om beter inzetbaar op de arbeidsmarkt te worden en om ze te matchen met de ‘fatsoenlijke’ baan.

Het programma draagt bij aan de Sustainable Development Goals door beter werk en inkomen te creëren voor (kwetsbare) jongeren, waarbij deelname van vrouwen wordt aangemoedigd. Naast SDG 4.4, 8.5, 8.6 en 8.b ondersteunt The Next Economy de ontwikkeling van de private sector. Zakelijke – en bedrijfspartners werken samen met en ondersteunen de integratie van kwetsbare jonge mensen door middel van stages en mentorschap, waardoor een positieve zakelijke impact wordt gecreëerd rond de betrokkenheid van medewerkers.

Resultaten

Vanwege corona hebben we in het verslagjaar slechts één trainingscyclus doorlopen in plaats van de geplande twee. 

 • In totaal hebben 7.000 jongeren in Mali, Nigeria en Somalië/Somaliland zich aangemeld voor The Next Economy II, van wie uiteindelijk 700 jongeren zijn geselecteerd voor de Core Life Skills training
  • Ruim 420 jongeren zijn vervolgens doorgestroomd naar de employability training, zodat zij uiteindelijk een fatsoenlijke baan bij een bedrijf of instelling kunnen vinden.
  • 205 jongeren zijn de entrepreneurship training gaan volgen, om een eigen bedrijf te kunnen starten.
 • Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd om invulling te geven aan de doelstelling om het zakelijke ecosysteem in de programmalanden zo goed mogelijk te prepareren voor de instroom van jongeren op de lokale arbeidsmarkten.
 • Verschillende projecten zijn uitgewerkt waaronder 
  • een strategie om specifieke aandacht te genereren voor gender-gerelateerde kwesties die spelen bij het vinden van een baan;
  • het verankeren van het TNE-model in de lokale ecosystemen;
  • het opstellen van uitgangspunten en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid en integriteit van zowel de deelnemers als de lokale uitvoerders binnen het programma.

Naast de eerdergenoemde reductie van de trainingsdoelstelling hebben de beperkingen die corona met zich meebracht ook geleid tot meer online trainingen, die de deelnemers op hun laptop of telefoon konden volgen. 

Voor 2021 staan volgens planning weer twee trainingscycli op het programma. Daarnaast proberen we een deel van de in 2020 opgelopen achterstand in te halen en gaan we aan de slag met de implementatie van bovengenoemde in het verslagjaar geformuleerde projecten.

Probleemstelling

Jongeren hebben banen en economische kansen nodig om met succes over te gaan naar volwassenheid. In Nigeria, Mali en Somalië vormen de jongeren de meerderheid van de bevolking en elk jaar betreden grote aantallen de arbeidsmarkt. Deze arbeidsmarkt levert vooralsnog echter niet voldoende banen voor de doelgroep. 

Hoewel de nationale economieën een voorzichtig stijgende lijn laten zien, zijn de voorwaarden voor economische ontwikkeling nog altijd zwak en aanpassingen verlopen traag. Zo heeft de economische groei in Nigeria vooralsnog niet geleid tot het scheppen van gelijke banen voor met name jongeren. De jeugdwerkloosheid ligt rond de 38%. In Mali is in 2019 werkgelegenheid voor jongeren – na vrede en veiligheid – voor vijf jaar benoemd als belangrijkste thema. In zowel Somalië als Somaliland hebben de regeringen gereageerd op de grote onrust onder jongeren, door een nationaal beleid ter bestrijding van jeugdwerkloosheid uit te rollen.

Alle drie de landen scoren laag op de Doing Business Index 2019 van de Wereldbank: ze staan op plaats 145 (Mali), 146 (Nigeria) en 190 (Somalië) van de 190 landen op de lijst. Jongeren worden vaak onevenredig zwaar getroffen. Hun problemen wat betreft jeugdwerkloosheid zijn viervoudig: 

 1. Jongeren zijn inactief of hebben geen fatsoenlijk werk, wat leidt tot jongeren die onder hun niveau werken en werkende armoede. Zonder ondersteuning, netwerken en financiering hebben jonge ondernemers moeite met het starten en onderhouden van succesvolle bedrijven.
 2. Jongeren die toegang hebben tot middelbaar- en hoger onderwijs, verwerven (harde) vaardigheden die niet aansluiten op de eisen van en vraag uit de arbeidsmarkt. Binnen de formele leerstructuren worden ondernemerscompetenties bovendien niet ontwikkeld en bevorderd.
 3. Bedrijven en organisaties creëren geen startersfuncties voor jongeren om werkervaring op te doen.
 4. De huidige banengroei is gericht op ondernemerschap (75%) en banen in de dienstensector (15%). Als zodanig is er behoefte aan nieuwe soorten soft skills om te slagen bij het starten van een bedrijf of om succesvol te zijn op het werk. Partnerschappen tussen publieke en private partijen zijn nodig om het ondernemingsklimaat te verbeteren en versterken, en meer kansen te creëren voor jongeren op het gebied van werkgelegenheid en ondernemerschap.

De beschreven jeugd lijdt onder het gebrek aan steun, connecties, ervaring, gebrek aan financiële middelen, een fundamentele baan of ondernemersvaardigheden, rolmodellen en netwerken om productief werk te vinden of een bedrijf te starten. Ze hebben een boost nodig als individu en een economie waarin vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Dit is wat The Next Economy 2 wil aanpakken.

Onze strategie

De sleutel tot succes ligt in de lokale adoptie van het programma en de transitie van direct resultaat naar een benadering waarbij het resultaat: een fatsoenlijke baan of succesvol ondernemerschap en daarmee een betekenisvolle positie in de samenleving, kosteneffectief, lokaal ingebed en financieel duurzaam is. Familie is hierbij een essentiële schakel, zij moeten hun kinderen ondersteunen en betrekken bij deze transitie. Door

 • jongeren vaardigheden bij te brengen op zowel persoonlijk vlak (interesses, talent, sociaal) als zakelijk vlak (opleiding afstemmen op behoeften en eisen van de arbeidsmarkt);
 • ze te begeleiden door een coach die ze vanuit eigen ervaring kan motiveren;
 • werkgevers te ondersteunen stagemogelijkheden en werkplekken te creëren;
 • aanwezige lokale en (inter)nationale actoren te stimuleren om diensten en programma's voor jongeren te verbeteren;
 • stakeholders bij te laten dragen aan een omgeving die bevorderlijk is voor ondernemerschap en werkgelegenheid;
 • jongeren en ondernemers ruimte te bieden elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan trainings- en netwerkactiviteiten;

kunnen we inclusieve werkgelegenheid creëren.

Financiële duurzaamheid is van groot belang en een belangrijk, nieuw onderdeel van dit programma – meegenomen uit de ervaringen binnen The Next Economy 1.

Partners

Uitvoerende partners
Crosswise Works, verschillende lokale organisaties waaronder: Impact Hub Bamako (Mali), Shaqodoon Hargeisa, ITTE, Mogadishu (Somalië), BIA Jos, Wennovation Abuja, FATE Foundation Lagos (Nigeria) en SOS Villages d’Enfants Mali, SOS Children’s Villages Nigeria en SOS Children’s Villages Somalia zijn onze uitvoerende partners.

Financierende partners
Het project is mogelijk gemaakt dankzij financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Financiën

Het totaal budget voor het project The Next Economy 2 bedraagt € 7.254.809, waarvan in 2020 € 1.364.791 is besteed. De fondsen worden via onze lokale uitvoerende SOS organisaties en Crosswise Works besteed.

Klik hier voor de Engelstalige projectbeschrijving van The Next Economy 2.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.