Hongersnood

Hongersnood is veelal een gevolg van een ander probleem. Zo kan armoede ervoor zorgen dat families te weinig geld hebben voor eten of het kopen van zaden voor gewassen. Een oorlog- of conflictsituatie kan ervoor zorgen dat voedselbevoorrading niet aankomt. En een natuurramp kan ervoor zorgen dat gewassen verwoest worden, waardoor er acuut een voedseltekort ontstaat. 

DRA, Sprinkhanenplaag, Somalië, SOS Kinderdorpen
Voedseluitgifte in Somalië, dat geteisterd wordt door een sprinkhanenplaag

Wat is hongersnood?

Hongersnood betekent dat er te weinig voedsel is om alle inwoners van een land of regio te voeden. Voedsel is een van de basisbehoeften van de mens en een hongersnood kan daardoor een maatschappij voor langere tijd ontwrichten. Volwassenen en vooral ook veel kinderen raken ondervoed. Dit kan vooral bij kinderen zorgen voor problemen, zoals een hogere vatbaarheid voor ziekten en belemmering in de groei. Voedseltekorten en hongersnood zijn helaas in veel Afrikaanse landen een jaarlijks terugkerend probleem. Door klimaatverandering of natuurrampen, zoals sprinkhanenplagen, mislukken steeds vaker oogsten. Daarnaast worden verschillende gebieden geteisterd door geweld waardoor bevoorradingsroutes slecht begaanbaar zijn of mensen op de vlucht slaan.

Een aantal cijfers over honger en voedselzekerheid op een rij

  • In 2019 waren er wereldwijd, naar schatting van de Verenigde Naties, 690 miljoen mensen in hongersnood. Dit is 8,9% van de wereldbevolking.
  • De huidige corona pandemie kan in 2020 alleen al een stijging met 83 tot 132 miljoen mensen in hongersnood betekenen.
  • Hongersnood gaat niet alleen om voedselzekerheid; toegang tot voedsel, maar ook om toegang tot een voedzaam dieet.
  • Een voedzame maaltijd kost volgens de Verenigde Naties ongeveer $1,90 (€ 1,60). Iemand die in extreme armoede leeft heeft minder dan dit bedrag te besteden per dag.
  • In sub-Sahara Afrika en Zuid- Azië kan 57% van de bevolking zich geen voedzame maaltijd veroorloven.
  • in 2019 had bijna 1 op de 10 mensen (750 miljoen) te maken met ernstige voedselonzekerheid.
  • 2 miljard mensen hebben niet dagelijks toegang tot voldoende, veilig en voedzaam eten.
  • Ondervoeding is een groot probleem voor kinderen, het belemmert ze in een gezonde groei en ontwikkeling. 21,3% van de kinderen onder de 5 jaar (ruim 144 miljoen kinderen wereldwijd) heeft door een tekort aan voedzame voeding een groeiachterstand.
  • Honger en ondervoeding zijn de grootste gezondheidsrisico’s ter wereld. Groter nog dan AIDS, malaria en tuberculose bij elkaar opgeteld.

Hoe staat het met de hongernood wereldwijd?

Jaarlijks brengen de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheidsorganisatie de ‘Staat van voedselzekerheid en voeding in de wereld uit’. Lees hieronder de samenvatting van dit document over 2019.

Wat doet SOS Kinderdorpen tegen honger?

Voor families waar door armoede hongersnood een groot probleem is, bieden we steun met onze familieversterkende programma’s. In deze programma’s wordt bij hongersnood onder andere voorzien in basisbehoeften. Dit kan in de vorm zijn van een voedzame maaltijd, zaden om eigen gewassen te kweken en toegang tot medische zorg en begeleiding. Dit zorgt ervoor dat de ergste, meest urgente ellende verlicht wordt. Daarnaast bieden we economische versterking. Hierbij kijken we samen met het gezin hoe ze voor voldoende inkomsten kunnen zorgen. Ze worden vervolgens ook ondersteund bij hun uitgavenpatroon, om er zo voor te zorgen dat het geld aan de eerste levensbehoeften wordt uitgegeven. 

In extreme noodsituaties waar er geen voedsel is voor inwoners bieden we humanitaire hulp. Dit doen we vanuit onze bestaande faciliteiten en vaak in samenwerking met andere organisaties. Zoals binnen de Dutch Relief Alliance (DRA). We delen pakketten met voedsel of voedselbonnen uit. Dit zorgt voor eerste verlichting van de hongersnood. Vervolgens kijken we samen hoe mensen zelf weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit kan bijvoorbeeld met vee, zaden of het opzetten van een bedrijfje. In sommige gevallen pakken we ook de oorzaak aan, samen met de inwoners. Zo doen we dat met de sprinkhanenplaag in Oost Afrika. Hier helpen we de sprinkhanen uitroeien, zodat de gewassen die er nog zijn gered kunnen worden. 

HELP KWETSBARE FAMILIES

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.