Tsjaad

Tsjaad kent lange historie van burgeroorlogen, gewapende rebellie en invasies en heeft vaak te lijden onder extreme droogte en natuurrampen. Met een schrijnende humanitaire situatie als gevolg.

  • 62% van de bevolking leeft onder de armoede grens, er is een chronisch voedseltekort en de menselijke ontwikkeling blijft ver achter.
  • Basisvoorzieningen als schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, toegang tot medische zorg en fatsoenlijke behuizing zijn schaars.
  • Kinderrechten worden met voeten betreden; geweld tegen kinderen, kinderarbeid, seksuele uitbuiting en kinderhandel zijn veelvoorkomend.
Kinderdorp Tsjaad SOS moeder en dochter

Sinds meer dan 57% van de bevolking jonger is dan 25 jaar, wordt onze doelgroep hard getroffen. Ruim 670.000 kinderen groeien op zonder ouderlijke zorg, vooral door toedoen van ziekte (HIV/Aids), extreme armoede, discriminatie, werk gerelateerde migratie en geweldsincidenten binnen families. Slechts 40% van de kinderen gaat naar school.

Ons werk in N’Djamena

SOS Kinderdorpen is één van de weinige hulporganisaties die (sinds 2002) permanent aanwezig is in Tsjaad en de medewerkers behoren tot de zeer weinige ervaren en gekwalificeerde zorgverleners in het land. Vanuit Nederland ondersteunen wij:

  • het familieversterkend programma dat zich richt op toegang tot onderwijs, opvoedvaardigheden, hygiëne, geboorteregistratie, bewustzijnscampagnes over onder meer malaria en andere gezondheidskwesties;
  • kinderen die er alleen voor staan of (tijdelijk) in een onveilige situatie opgroeien door ze in een liefdevolle en veilige familie in ons kinderdorp op te vangen;
  • het verbeteren en toegankelijk maken van onderwijs en medische zorg.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.