Het succes van familieversterking in Ghana

Mavis Epke

Families die de grip op hun bestaan verliezen hebben vaak te maken met een stapeling van problemen. SOS Kinderdorpen versterkt ouders, verzorgers en de gemeenschap om hen heen, om ze de kracht te geven de draad zélf weer op te pakken. In de praktijk zien we dat dit groot effect heeft op de zorg voor kinderen. Als zij in een liefdevolle, veilige omgeving opgroeien, bouwen ze aan een toekomst voor henzelf, hun gemeenschap en volgende generaties.  

In Ghana ondersteunt SOS Kinderdorpen 3.400 families via 3 familieversterkende programma’s in de regio’s Tema, Asiakwa en Kumasi, onder andere met onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding naar werk of een eigen bedrijf. Eén van de families die ondersteund werd, is die van Gideon (17).  

83% van de families weer zelfredzaam

Eind 2023 kon 83 procent van de 3400 families dankzij de ondersteuning op eigen kracht verder. Het doel was dat de ouders/verzorgers hun vaardigheden als opvoeders hebben versterkt en (weer) zelf voor hun kinderen kunnen zorgen.  

Vanaf 2024 selecteert SOS Kinderdorpen nieuwe families en gemeenschappen voor deelname aan familieversterkende programma’s op basis van een behoefteanalyse en haalbaarheidsstudie. Hiermee kunnen we nog nauwer aansluiten bij wat kinderen en families nodig hebben om zelfredzaam te worden. 

‘Kinderen kunnen alleen geven wat ze hebben’ 

Als Nationaal Adviseur Familieversterking bij SOS Ghana ondersteunt Mavis Agatha Abla Ekpe de teams die in Ghana familieversterkende programma’s uitvoeren. Voor haar gaat het om een combinatie van hulp geven en families helpen hun eigen kracht te benutten. 

Waarom zijn familieversterkende programma’s in Ghana zo belangrijk? 

Mavis: “Onze teams helpen ouders/verzorgers om goed voor hun kinderen te zorgen. Dat doen we onder andere door te bieden wat kinderen nodig hebben om op te groeien, zoals onderwijs. We ondersteunen ouders, en ook jongeren, bij het vinden van werk of het opzetten van een bedrijfje, zodat ze hun eigen geld kunnen verdienen. Maar familieversterking gaat óók over het grotere geheel. We dragen eraan bij dat lokale gemeenschappen de families in hun midden bijstaan en helpen voorkomen dat de rechten en veiligheid van kinderen gevaar lopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeenschap zich ontfermt over kinderen die geen ouderlijke zorg meer hebben, of deze dreigen te verliezen. Zij kunnen dan in hun vertrouwde omgeving blijven.” 

Wat zijn de grootste problemen voor families? 

“Het gezinsinkomen is vaak zo laag dat ouders geen geld hebben voor voedsel, kleding, onderdak, onderwijs en gezondheidszorg. Elke dag is een strijd om te overleven, waardoor ze nauwelijks toekomen aan zorg voor hun kinderen. Veel ouders hebben ook niet geleerd wat opvoeden inhoudt. Families die een eigen bedrijfje hebben missen veelal de kennis en vaardigheden om daar genoeg mee te verdienen voor een stabiel inkomen. Ze hebben meestal geen toegang tot digitale middelen en dat maakt het moeilijk om bijvoorbeeld een administratie bij te houden. Ook veel jongeren hebben geen ICT-vaardigheden of een computer, waardoor ze weinig kans hebben op werk waar toekomst in zit.” 

Hoe ondersteunt SOS Ghana families bij zelfredzaam worden? 

“Om economisch zelfstandig te kunnen zijn, hebben families cash geld of kredieten nodig voor activiteiten waarmee ze inkomen kunnen genereren. Denk bijvoorbeeld aan kennis opdoen voor het managen van een bedrijf, aansluiten bij businesstrends en het opbouwen van financiële buffers. Onze teams verstrekken subsidies waarmee ouders/verzorgers en jongvolwassenen trainingen kunnen volgen op het gebied van financieel management, klantenservice, bedrijfsbeheer en administratie. We bieden ze ook toegang tot financiële instellingen, waarmee ze zelf zaken kunnen regelen. En we versterken hun vaardigheden op het gebied van opvoeding.”  

Wat hoop je dat het laatste jaar van de familieversterkende programma’s oplevert? 

“Dat tenminste 85 procent van de families zelfredzaam is. En dat de gemeenschappen om hen heen sterk genoeg zijn om te voorkomen dat kinderrechten worden geschonden.” 

Wat wil je zeggen tegen onze donateurs als inspiratie om familieversterkende programma’s te (blijven) steunen? 

“Allereerst wil ik iedereen bedanken die ons de kans biedt kinderen en families in kwetsbare omstandigheden te helpen. Jullie kunnen erop rekenen dat we volledig transparant en verantwoordelijk omgaan met donaties. We doen niets liever dan ons inzetten voor familieversterking. SOS donateurs maken het mogelijk dat nog veel meer kinderen en jongeren opgroeien in een liefdevolle, veilige omgeving – liefst hun eigen familie. Daarmee gunnen jullie ze een toekomst; een groter of belangrijker cadeau kan ik niet bedenken.” 

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.