Sangue Novo

Project periode: 1 februari 2015 - 31 juli 2020
Onderwijs en Werk, Jeugdwerkgelegenheid

Projectsamenvatting

Sangue Novo: Het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van kwetsbare jongeren in Bissau

Het jeugdwerkgelegenheidsprogramma Sangue Novo richt zich op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare, laaggeschoolde jongeren in de stad Bissau in Guinee-Bissau. Op deze manier willen we het probleem van jeugdwerkeloosheid aanpakken. Om dit doel te bereiken, werken we samen met andere trainingscentra in de stad om:

 • het bestaande aanbod van professionele trainingen en opleidingen te verbeteren, uit te breiden en aan te laten sluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt;
 • de trainingen toegankelijk te maken voor kwetsbare jongeren en specifiek vrouwen;
 • arbeidsmarktonderzoeken uit te voeren om in beeld te brengen in welke sectoren het perspectief op een baan goed is en wat de benodigde vaardigheden zijn.

Het doel is dat 1.200 jongeren (van de in totaal 1.500 die het programma zijn gestart), het gehele trainingstraject doorlopen. En dat 800 deelnemers aan het einde van de programmaperiode van vijfenhalf jaar met succes een betaalde baan hebben gevonden; binnen een bedrijf of met een eigen bedrijfje.

Doelgroep

Werkloze jongeren (v/m) in de leeftijd van 18-35 jaar, met weinig tot geen opleiding.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • Decent Work and Economic Growth

Activiteiten

Om veelbelovende economische sectoren waar laaggeschoolde arbeidskrachten terecht kunnen te identificeren, wordt periodiek een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd. De grondige kennis van de arbeidsmarkt maakt dat de voorgestelde trainingen aansluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt. Op basis van het onderzoek worden de trajecten voor de kwetsbare jongeren ontwikkeld. Daarnaast biedt het inzicht in ondernemers die bereid zijn om bij te dragen aan het programma; als adviseur, trainer of coach tijdens de stage.

Jongeren die aan het Sangue Novo programma deelnemen, volgen het professionele traject dat bestaat uit vijf componenten:

 1. functionele alfabetisering en rekenvaardigheid;
 2. sociale vaardigheden en werkethiek;
 3. technische training die aansluit op het specifieke beroep;
 4. stage;
 5. het vinden van een baan.

De jongeren worden getraind in zowel het SOS trainingscentrum als in andere, bestaande, trainingscentra in Bissau. De trainingscentra bieden aanvullende trainingen die tot nu toe ontoegankelijk waren voor de kwetsbare jongeren. Door de samenwerking zijn de aangeboden cursussen zo aangepast dat ze qua lengte, toelatingseisen en inhoud toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor de doelgroep.

Resultaten

SOS Kinderdorpen Onderwijs en jeugdwerkgelegenheid

Doelen

Het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van 1.200 kwetsbare jongeren (man en vrouw) met weinig tot geen opleiding door het verbeteren van hun professionele vaardigheden. Dit wordt gerealiseerd door publiek private samenwerkingen met ondernemers en overheidsdiensten.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van het programma

 • 1.200 jongeren hebben succesvol het programma doorlopen.
  •  Ruim 620 van hen, onder wie 400 vrouwen, hebben inmiddels een baan gevonden dan wel hebben een eigen bedrijfje of werken als ZZP’er in dienst van een bedrijf.
  •  550 jongeren hebben vanwege corona vertraging opgelopen bij het afronden van hun opleiding en hopen het dit jaar af te kunnen ronden.
 • Sangue Novo heeft een eigen trainingscentrum opgezet om het trainingsaanbod te verbreden met trainingen die ook aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Waaronder: kapster, kledingontwerper, patisserie en schoonheidsspecialiste. Daarnaast zijn andere trainingscentra in staat gesteld hun opleidingsaanbod te verbeteren dan wel aan te passen. Onder meer door de componenten levensvaardigheden en stages aan de opleidingen toe te voegen en hun trainers te trainen in pedagogische vaardigheden en onderwijsmethodes.
 • Een coördinatieplatform is opgericht die jongerenverenigingen, opleidingscentra, bedrijven en NGO's samenbrengt. Zij bespreken de behoeften en uitdagingen die leven, wisselen informatie en ervaringen uit en proberen overheidsbeleid, gericht op de werkgelegenheid van jongeren, te beïnvloeden.
  • Curricula van de trainingen voor elektricien en loodgieter zijn gestandaardiseerd en aansluitend gemaakt op de vraag uit de arbeidsmarkt. Dit is ter erkenning aan de overheid voorgelegd.
  • Verschillende marktonderzoeken zijn uitgevoerd om de economische sectoren in kaart te brengen waar toekomstige afgestudeerden zeer waarschijnlijk een werkplek kunnen vinden

Probleemstelling

Met Sangue Novo wordt het grote probleem van jeugdwerkeloosheid In Guinee Bissau aangekaart. Volgens cijfers van de internationale arbeidsorganisatie zit bijna een derde van de 600.000 jongeren in het land zonder werk. De jongeren vormen ook een disproportioneel deel van de groep mensen die ondanks hun baan in verlammende armoede leven: 80% van de mensen die van minder dan $1.25 per dag moeten rondkomen is tussen de 15-35 jaar.

Jonge mannen en vrouwen met weinig tot geen educatie hebben met verschillende hindernissen te maken wanneer ze de arbeidsmarkt willen betreden, zowel bij het vinden van een reguliere baan als bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Verschillende factoren dragen hieraan bij, waaronder:

 • de stagnerende economie in Guinee-Bissau;
 • de harde competitie tussen de vele jonge mensen die de arbeidsmarkt betreden;
 • en de competenties, vaardigheden, kennis en netwerken die noodzakelijk zijn op de continu veranderende arbeidsmarkt, maar die vele jongeren ontberen.

Guinee-Bissau biedt kwetsbare en laagopgeleide jongeren weinig mogelijkheden om zich beter voor te bereiden op hun toetreding tot de arbeidsmarkt. Het aantal schoolinschrijvingen ligt laag in vergelijking met de omringende landen. Professionele trainingsmogelijkheden zijn beperkt, veelal gericht op mannen en vragen vaak een middelbare schoolopleiding. Voor jonge vrouwen en mannen met weinig tot geen opleiding is er bijna geen mogelijkheid om hun professionele en sociale vaardigheden te vergroten. Daarbovenop bieden de bestaande trainingen geen garantie voor toegang tot de arbeidsmarkt; de curricula sluiten niet aan op de wensen uit de arbeidsmarkt en zijn bovendien niet specifiek gericht op groeimarkten.

Onze strategie

Wanneer jonge, kwetsbare mannen en vrouwen in Bissau beter voorbereid zijn en begeleid worden bij het betreden van de arbeidsmarkt en als trainee werkervaring kunnen opdoen, dan hebben ze een grotere kans op het succesvol vinden van een baan bij een bedrijf of bij het opzetten van hun eigen bedrijfje. En wanneer dit is gelukt: om de baan of het bedrijfje te behouden.

Het succes wordt mede bepaald door de periodieke analyse van de arbeidsmarkt. Wanneer jongeren professionele en sociale trainingen kunnen volgen die aansluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt en wanneer ondernemers als adviseur of trainer gelinkt zijn aan het curriculum, dan is de kans groter dat ze succesvol de arbeidsmarkt betreden.

Indien de bestaande trainingscentra hun ervaringen uitwisselen, hun trainingsprogramma’s op elkaar laten aanvullen en wanneer ze verschillende toelatingscriteria hanteren voor verschillende doelgroepen (denk aan leeftijd, sekse en opleiding), dan zal het aanbod in professionele trainingen in Bissau meer gevarieerd zijn, beantwoorden aan de vraag van zowel de jongeren als de arbeidsmarkt en bijdragen aan de kansen en inzetbaarheid van jongeren.

Partners

SOS Kinderdorpen werkt tijdens projecten samen met financierende en uitvoerende partners. De financierende partners maken het project mogelijk. De uitvoerende partners zorgen dat het project naar afspraak en zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Wij onderhouden intensief contact met de uitvoerende, lokale organisaties over de voortgang en resultaten die geboekt worden.

Uitvoerende partners
Aldeias de Crianças SOS Guiné-Bissau en verschillende lokale trainigscentra zijn onze uitvoerende partners.

Financierende partners
Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en Bouwcenter.

 

Financiën

Het totale budget voor het project bedraagt € 878.868, waarvan in 2020 € 79.974 is besteed.

Het succesvolle project is voor drie jaar verlengd, startend in 2021, en wordt met particuliere fondsen gefinancierd.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.