Statement Gazastrook en Israël

Oproep tot onmiddellijke bescherming van kinderen en hun rechten in de Gazastrook en Israël

Het recente conflict in de Gazastrook en Israël heeft al geleid tot veel verlies van levens, talloze gewonden en honderdduizenden families die dakloos zijn en dringend humanitaire hulp nodig hebben. Dit is vooral zorgwekkend voor kinderen die hun ouders hebben verloren of dreigen te verliezen.

SOS Kinderdorpen doet een dringende oproep aan alle betrokken partijen in dit conflict. We vragen hen met klem om onmiddellijke actie te ondernemen ter bescherming van kinderen en om de internationale mensenrechten en humanitaire wetten te respecteren, met inbegrip van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Wat we willen is dat alle partijen zich inzetten voor:

  • Het veilig evacueren van burgers, vooral kinderen en jongeren, naar veilige plekken.
  • Het beschermen van schuilplaatsen en civiele infrastructuur tegen aanvallen.
  • Het verlenen en beschermen van toegang tot voedsel, onderdak, medische zorg en basisbehoeften zoals brandstof, drinkwater en elektriciteit.
  • Het verstrekken van essentiële humanitaire hulp aan kinderen die getroffen zijn door de oorlog en hun families, met inbegrip van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning. Kinderen zonder ouders of met het risico om ouderlijke zorg te verliezen, lopen een bijzonder hoog risico op psychische problemen.
Header GAZA Noodhulp

Kinderen en jongeren behoren tot de meest kwetsbare groepen die lijden onder geweld, ontbering en ongelijkheden als gevolg van het conflict. Ze dragen niet alleen hun eigen trauma, maar voelen ook de angsten en zorgen van de volwassenen om hen heen. Dit geldt nog sterker voor kinderen zonder ouders of met het risico om ouderlijke zorg te verliezen. De impact op alle kinderen en hun families, zowel op menselijk, humanitair als psychologisch vlak, is vaak  aanzienlijk en langdurig.

De voortdurende gevechten en aanvallen op essentiële civiele voorzieningen, zoals gezondheidszorg en onderwijs, schuilplaatsen en stroomvoorzieningen, tasten de mensenrechten ernstig aan.

SOS Kinderdorpen zet zich in om kinderen en gezinnen om toegang te geven tot hun basisbehoeften en mensenrechten, zelfs in tijden van conflict. Wij baseren onze beslissingen consequent op fundamentele humanitaire principes zoals menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid. En hierbij respecteren we het welzijn en de waardigheid van de getroffen gemeenschappen met grootse zorg.

SOS Kinderdorpen, opgericht in 1949, is ‘s werelds grootste NGO die zich richt op het ondersteunen van kinderen en jongeren zonder ouderlijke zorg, of die het risico lopen deze te verliezen.

Kinderverwaarlozing, mishandeling en verlating is overal. Gezinnen lopen het risico uit elkaar te gaan. Lokaal geleid, werken we in meer dan 138 landen en gebieden, waaronder zowel Israël als Palestijnen, om gezinnen te versterken die onder druk staan, zodat ze bij elkaar kunnen blijven. Wanneer dit niet in het belang van een kind of jongere is, bieden we kwaliteitszorg op basis van hun unieke behoeften.

Samen met partners, donateurs, gemeenschappen, kinderen, jongeren en gezinnen stellen we kinderen in staat om op te groeien met de banden die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen en hun sterkste zelf te worden. We komen op voor de rechten van elk kind en pleiten voor verandering, zodat alle kinderen kunnen opgroeien in een ondersteunende omgeving.

Ons werk wordt geleid door het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en de VN-richtlijnen voor de alternatieve zorg voor kinderen.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.