‘De hulp geeft me moed om door te gaan’

Als tiener trouwde Fatima Abdi met Abdi Asso. Samen heeft het stel zes kinderen. Met de opbrengsten van hun vee en het werk dat haar man deed op het land konden ze rondkomen, tot aanhoudende droogte en besmet­telijke dierziektes hun bestaan verwoestten. Met hulp vanuit het Ethiopia Joint Response-pro­gramma kan Fatima weer stappen zetten om haar gezin een toe­komst te geven.

De afgelopen jaren stapelden de tegenslagen zich op voor Fatima en haar familie. Terugkerende hongers­nood verzwakte hun kamelen en geiten, en toen de dieren vervolgens ziek werden, stierven ze bijna allemaal. Droogte in de regio Fadis veroorzaakte bovendien de ene mislukte oogst na de andere. Fatima’s man Abdi kreeg door alle stress zulke ernstige mentale problemen dat hij niet meer kan werken. Fatima: “Ik zorg voor Abdi zoals je een kind beschermt tegen open vuur, we kunnen hem geen moment alleen laten. Voor mijn oudste dochter was de situatie onverdraaglijk. Ze is gestopt met school en op haar twaalfde getrouwd. De zorg voor Abdi en haar vijf zusjes en broertje ligt sindsdien op mijn schouders, terwijl we geen inkomsten hebben.”

Fatima Abdi uit Ethiopie met haar 4 kinderen staand voor camera

Weer naar school

Uit schaamte durfde Fatima geen hulp te vragen aan haar familie: “Ik huilde dag en nacht, probeerde wanhopig een uitweg te bedenken.” Op het dieptepunt kreeg ze steun vanuit het EJR-programma. Inmiddels gaan de kinderen weer naar school en ze hebben voldoende te eten. Het leven blijft hard, beseft Fatima: “Niemand kan voorspellen wanneer er weer regen komt, maar dankzij de hulp voel ik me gesteund. Dat geeft moed om door te gaan.”

“Niemand kan voorspellen wanneer er weer regen komt, maar dankzij de hulp voel ik me gesteund. Dat geeft moed om door te gaan.”

Fatima Abdi

Families zelfredzaam maken

In de Hoorn van Afrika, een gebied in Oostelijk Afrika dat bestaat uit Ethiopië, Somalië, Eritrea en Djibouti, is het al tijden veel vaker en langer droog. Geke Kieft, country coördina­tor voor SOS in Ethiopië, ziet de gevolgen: “In Oromia komt de mais tot je knie, terwijl het schouderhoog moet staan. Boeren vinden moeilijk voedsel voor hun vee. Hierdoor zijn veel dieren gestorven die voorheen melk, boter en vlees gaven. De landbouwgrond is ook uitgedroogd, waardoor op grote schaal hongers­nood heerst.”SOS Kinderdorpen geeft supplemen­ten en medicijnen aan ondervoede kinderen. Vanuit de Dutch Relief Alliance bieden we medische en psychosociale zorg. We verspreiden schoon drinkwater, zeep en tand­pasta, en installeren waterpompen. Geke: “We maken families ook weer zelfredzaam door zaden, kleinvee en landbouwbenodigdheden uit te delen.”

Lees ook het verhaal van Farhiya over haar uitdagingen in de Hoorn van Afrika.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.