Vragen over de financiën

Jongetje op school, Oeganda - SOS Kinderdorpen

Hier vind je antwoorden op de veelgestelde vragen over de financiën.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage aan SOS Kinderdorpen?

Dit hangt af van je donateurschap. In 2018 hebben we het dagelijks onderhoud van kinderen in 19 kinderdorpen en families binnen 28 familieversterkende programma’s binnen onze 13 focuslanden kunnen financieren. Daarnaast hebben we nog andere tijdelijke programma’s gefinancierd in andere landen waar SOS Kinderdorpen actief is en hebben we bijgedragen aan een aantal noodhulpprogramma’s. Lees meer informatie hierover in ons jaarverslag.

Hoeveel van het ingezamelde geld gaat naar het kind of een bepaald project?

Van iedere euro die je doneert, gaat ongeveer 80% naar de SOS projecten. De 20% die niet naar de projecten gaat, wordt besteed aan overhead en het werven van fondsen, voor het realiseren van meer inkomsten waardoor we meer kinderen kunnen helpen. We streven altijd naar een bestedingspercentage van rond die 80%. Dit percentage kan fluctueren: het ene jaar valt het hoger uit dan het andere jaar. Dit heeft met meerdere factoren te maken zoals: de ontwikkeling in onze inkomsten, de ontwikkeling van de kosten van onze programma’s en de omvang van de bestedingen aan nieuwe programma’s.

Wij vinden het belangrijk dat geworven fondsen zo veel mogelijk aan onze doelstellingen worden besteed en zo snel mogelijk op de plek van bestemming terechtkomen. In internationaal verband hebben we richtlijnen over de verantwoording van onze bestedingen op het gebied van planning, monitoring, verslaggeving, antifraude en corruptie. Elke SOS organisatie binnen de federatie moet zich hieraan houden. We volgen dit intern nauwlettend. Daarnaast houden zowel interne en externe accountants zorgvuldig toezicht op de financiële huishouding.

Alle bestedingen, ingezamelde gelden en andere uitgaven staan in ons jaarverslag. Dit verslag wordt gecontroleerd door een internationaal erkend accountantskantoor.

Wie controleert de financiën van SOS Kinderdorpen?

SOS Kinderdorpen Nederland laat haar financiën controleren door een onafhankelijke accountant. Daarbij voldoet SOS Kinderdorpen aan de strenge criteria van het CBF-keurmerk. Dit keurmerk is speciaal ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en wordt alleen toegekend aan fondsenwervende organisaties die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van donaties.

Hoe weet ik of SOS Kinderdorpen het ingezamelde geld goed besteedt?

Al onze bestedingen, ingezamelde gelden en andere uitgaven worden opgenomen in onze jaarcijfers. Ons financieel jaarverslag wordt vervolgens gecontroleerd door een internationaal erkend accountantskantoor. Iedereen die geïnteresseerd is in onze financiële verantwoording kan ons jaarverslag bekijken en downloaden. Voor meer vragen over onze financiën, bel 020-3032500.

Wat betekent het als ik donateur ben?

Als je donateur bent van SOS Kinderdorpen draag je op zeer concrete wijze bij aan de wereldwijde opvang van kinderen zonder ouders of veilig thuis. Je maakt het mogelijk dat wij deze kinderen weer een lieve familie voor altijd kunnen geven en dat we kunnen voorzien in hun dagelijkse kosten voor eten en kleding, onderwijs en begeleiding. Als donateur ontvang je regelmatig nieuws over ons werk.

Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?

Je kunt op elk moment je machtiging stopzetten of wijzigen door te bellen naar ons serviceteam via 020-30 32 500. Indien je het niet eens bent met een incasso, kun je deze (binnen 56 dagen) ook via je eigen bank terug laten storten (storneren).

Ik wil zelf een project opzetten / ik zoek financiële ondersteuning bij een project: kan ik fondsen bij jullie aanvragen?

We krijgen regelmatig verzoeken van particulieren of stichtingen of we zouden kunnen helpen met (het opzetten van) een project. Helaas is dat niet mogelijk, wij werken namelijk vraag-gestuurd en werven uitsluitend fondsen voor projecten die geïnitieerd worden door de nationale SOS organisaties in de programmalanden. M.a.w. wij verstrekken geen fondsen aan projecten van derden en kunnen ook geen projecten toewijzen, dit wordt niet door ons bepaald, de programmalanden zijn hierin leidend. Zij onderzoeken de noodzaak om een initiatief op te starten, dienen de aanvraag hiervoor in en voeren de programma’s uit met lokale medewerkers en monitoren deze, onze rol is “slechts” die van financier en controleur.

Vinden er wel eens projectbezoeken door medewerkers plaats?

Onze medewerkers moeten voor hun werkzaamheden soms onze projecten in het buitenland bezoeken. Dergelijke projectreizen worden alleen gemaakt indien ze absoluut noodzakelijk en relevant zijn. KLM AirCares is een partner van SOS Kinderdorpen en geeft ons zogenaamde ‘Awardmiles’ die we kunnen gebruiken om gratis tickets te boeken bij KLM en haar partners. We betalen dan alleen de brandstoftoeslag en luchthavenbelasting. Om de milieulasten van onze reizen te reduceren, proberen we zoveel mogelijk per openbaar vervoer en ‘vervoer over land’ te reizen. Voor veel bestemmingen is het echter noodzakelijk om per vliegtuig te reizen. In die gevallen worden onze reizen gecompenseerd via KLM CO2ZERO. Dit initiatief is aangesloten bij de The Gold Standard: een duurzaamheidskeurmerk voor CO2-reductie, waarvoor alleen projecten die CO2-vermindering realiseren via duurzame energie en energiebesparing in aanmerking komen.

Wat verdienen de directeur en de medewerkers van SOS Kinderdorpen?

Sinds we steeds meer programma’s over de hele wereld hebben en steunen, is er professionele begeleiding en ondersteuning nodig. Alle medewerkers van SOS Kinderdorpen verdienen een salaris dat past bij een non-profit organisatie. Onze salarissen liggen gemiddeld lager dan bij vergelijkbare functies in het bedrijfsleven. Ook worden er geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt en komen medewerkers niet in aanmerking voor een bonus. Onze ambassadeurs en leden van onze Raad van Toezicht en Raad van Advies zetten hun ervaring, kennis en tijd zelfs belangeloos voor ons in. Het salaris van de algemeen directeur is bepaald volgens alle verplichte eisen en richtlijnen en valt met € 113.659,- (op basis van 37,5 uur en inclusief vakantiegeld). Ruim binnen de gestelde adviesregeling zoals opgesteld door de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Kan ik extra geld geven aan het kind dat ik steun?

Ja, dat kan. Als je een extra bijdrage aan je SOS kind schenkt, wordt dat op een speciale spaarrekening gezet. Dit bedrag komt vrij zodra je kind het SOS kinderdorp verlaat en wordt dan gebruikt voor de opbouw van een zelfstandig bestaan.

Geef kinderen een veilig thuis

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.