Jongeren helpen

Voorbereiding op een onafhankelijk leven

SOS Kinderdorpen Onderwijs en jeugdwerkgelegenheid

Zelfstandig worden: een opleiding volgen en werk vinden, is voor kwetsbare jongeren extra uitdagend. Om hen te begeleiden naar de banenmarkt ontwikkelt SOS Kinderdorpen werkgelegenheidsprogramma’s.

Kwetsbare jongeren

Jonge mensen uit kwetsbare families of zonder ouderlijke zorg missen een goed netwerk en hebben geen sociale en financiële ondersteuning terwijl zij dat juist zo nodig hebben. Het volgen van een opleiding, laat staan het vinden van een werk- en leerplek, ligt dus niet binnen hun mogelijkheden met als resultaat dat zij niet dezelfde kansen hebben op het vinden van een baan in vergelijking tot mensen die wel ondersteuning hebben. Gebrek aan werk heeft grote gevolgen: armoede, sociale uitsluiting en in het ergste geval misbruik.

Werkgelegenheidsprogramma’s voor jongeren

Met onze verschillende jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s geven we jongeren de kans om relevante en praktische ervaring en kennis op te doen en werken we aan persoonlijke vaardigheden, waardoor ze meer kans maken op de arbeidsmarkt. Binnen onze programma’s worden jongeren nauw betrokken; hun stem en ideeën over wat zij nodig hebben en willen bereiken, zijn van vitaal belang om succesvol de stappen naar (economische) zelfstandigheid te zetten.

Dankzij Nederlandse donaties financieren wij de volgende jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s:

In 25 landen wereldwijd wordt door de Nederlandse partner AkzoNobel het internationale YouthCan! Programma gesteund.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.