Familieversterkend programma N’Djamena

Project periode: 1 januari 2008 - 31 december 2100
Familiezorg, Familieversterkend programma

Projectsamenvatting

Familie uit familieversterkend programma Tsjaad met SOS medewerker

Het familieversterkend programma (FSP) in N’Djamena steunt kwetsbare families van wie de kinderen het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen. Als gevolg van armoede, ziekte of andere factoren, kunnen deze families hun kinderen niet geven wat ze nodig hebben: een veilig en liefdevol thuis, de juiste medische zorg, de mogelijkheid elke dag naar school te gaan en daarmee een kans op een toekomst.

Het programma is in 2008 gestart en is actief in de wijken Dembé, Ndjari, Amtoukoui, Diguel Abena, Atrone, Chagoua, Amriguebé, Boutalbangar en Walia, in het 7e en 8ste district van N’Djamena.

Tsjaad is één van de armste landen ter wereld en de meeste families komen in het familieversterkende programma vanwege hun sociaaleconomische situatie. Door ze te steunen en versterken in

 • hun basisbehoeften en voorzieningen, zoals kleding, medische zorg, schoolgeld en het recht op een identiteit;
 • hun vaardigheden op het gebied van opvoeding en zorg, zoals kennis over opvoeding, het belang van onderwijs en hygiëne;
 • het verbeteren van hun inkomsten;
 • en het activeren van het lokale sociale netwerk;

is de kans op verlating of scheiding van hun kinderen sterk afgenomen en de leefomgeving voor de kinderen verbeterd.

Doelgroep

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar die in kwetsbare families opgroeien en het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen.

Locatie

Locaties

Gerelateerde SDG's

 • No Poverty
 • Quality Education
 • Decent Work and Economic Growth
 • Reduced Inequalities

Activiteiten

Families en SOS coaches stellen samen een persoonlijk en haalbaar familie ontwikkelplan op, waarin de zorgdragers (de biologische ouders of de brede familie) gesteund worden in hun toegang tot essentiële diensten om te overleven en om zich te ontwikkelen. Dit omvat:

 • basisbenodigdheden, meubilair en medische zorg;
 • onderwijs, schoolgeld en studiebeurzen;
 • steun bij het vinden van werk en genereren van inkomsten;
 • bewustzijn creëren op het gebied van kinderrechten en het tegengaan van misbruik;
 • hygiëne en veiligheid.

Het doel is dat de families na verloop van een bepaalde periode weer zelfstandig de zorg en bescherming van hun kinderen kunnen dragen. In de praktijk zien we dat de meest kwetsbare families voor een lange periode steun nodig hebben. De zeer arme families hebben weinig veerkracht: een kleine economische terugval kan ze terug bij af brengen. Het kan ook gebeuren dat families het programma om verschillende redenen voortijdig verlaten: ze besluiten te verhuizen, een familielid komt te overlijden of families willen geen verantwoordelijkheid nemen om zich aan het gezamenlijk ontwikkelplan te houden, wat noodzakelijk is om duurzame verandering in hun leven mogelijk te maken.

Het lokale sociale netwerk is de sleutel in de strategie van het programma in N’Djamena. Om die reden worden het bijbrengen van vaardigheden op het gebied van opvoeding en zorg en het ondersteunen van inkomens genererende activiteiten (investeren in hun kansen op de arbeidsmarkt of eigen ondernemerschap) in samenwerking met lokale partners (lokale organisaties- CBO’s, NGO’s, sociale diensten, lokale autoriteiten en zelf kleine lokale initiatieven) uitgevoerd. Het streven daarbij is dat de gemeenschap uiteindelijk de diensten van het FSP kan overnemen en zelf zorg kan dragen voor de kwetsbare families in hun midden.

In N’Djamena is de gemeenschap de voornaamste uitvoerder van alle acties en activiteiten van het FSP. De lokale organisaties krijgen training in het ontwikkelen en implementeren van gemeenschappelijke ontwikkelingsprojecten, terwijl lokale NGO’s en sociale diensten direct gelinkt worden aan de deelnemers uit de FSP’s, zodat zij de diensten en goederen ontvangen die ze nodig hebben.

Activiteiten die afgelopen jaar zijn uitgevoerd in het licht van de autonome gemeenschap.

 • Het trainen van zorgdragers en jongeren in de deelnemende families op het gebied van inkomens genererende activiteiten.
 • Het creëren van gemeenschappelijke groentetuinen.
 • Het opzetten van een ziekteverzekeringsstelsel: ‘Mutuelle de santé’.
 • Capaciteitsopbouw van CBO’s om ontwikkelingsinitiatieven op zich te nemen.

Verder is een nieuwe locatie in de periferie van N’Djamena gevonden waar we het familieversterkend programma gaan uitrollen om zo nog meer families te steunen op weg naar een onafhankelijk leven.

Resultaten

familie uit familieversterkend programma met SOS medewerker thuis

Doelen

Overkoepelend doel: het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en jongeren in kwetsbare families, die het risico lopen uit elkaar te vallen.

Specifieke doelen:

 • Verbeteren van het support systeem, de sociale vangnetten, voor kwetsbare families in de gemeenschap.
 • Economische versterking: het verbeteren van de inkomsten van de ouders of zorgdragers en van de partnergroepen waarmee we samenwerken.
 • Verbeteren van de vaardigheden van zorgdragers (ouders of brede familie) om hun kinderen te verzorgen en hun rechten te beschermen.
 • Verbeteren van de toegang voor zorgdragers (ouders of brede familie) kinderen, jongeren en gemeenschappen tot basisdiensten.

Resultaten

Afgelopen jaar ondersteunde het familieversterkend programma in N’Djamena 190 families met in totaal 639 kinderen.

 • 8 families hebben in 2017 het programma verlaten; door het FSP zijn ze nu in staat om zelfstandig de zorg voor hun kinderen te dragen.
 • 61 families hebben het programma verlaten als gevolg van verhuizing, overlijden of omdat ze zich niet aan het gezamenlijk opgestelde ontwikkelplan wilden houden.
 • 121 families met 338 kinderen blijven in het programma met als doel autonomie te verkrijgen.
 • 106 jongeren boven de 18 hebben het programma verlaten en hebben door de ontvangen steun een goede kans op de arbeidsmarkt en daarmee een zelfstandig leven.

Nieuwe families hebben de opgevallen plekken ingevuld.

 • Met het bieden van voorzieningen voor en trainingen op het gebied van gezondheid en hygiëne, kleding, meubilair, onderwijs en schoolgeld/studiebeurzen hebben 587 kinderen en jongeren (de overige kinderen waren nog te jong) de kans gekregen om zichzelf fysiek, intellectueel en emotioneel te ontwikkelen.
 • 12 jongeren hebben vakopleidingen gevolgd en konden hun eigen bedrijfje starten.

Probleemstelling

Meer dan 50% van de Tsjadische bevolking is jonger dan 18 jaar en wordt zwaar getroffen door de extreme omstandigheden in het land. Ongeveer 670.000 kinderen (op een totale bevolking van 15 miljoen mensen) groeien op zonder ouderlijke zorg als gevolg van geweld, armoede en aids. Hoewel onderwijs verplicht is, gaan tienduizenden kinderen gaan niet naar school. Rekrutering van kinderen, kindsoldaten, geweld tegen kinderen, kinderhandel, kinderarbeid en seksuele uitbuiting zijn gangbare praktijken.

Naast overlijden van één of beide ouders zijn de redenen waarom ouders zich onthouden van ouderlijke zorg talrijk en vaak een combinatie van extreme armoede, chronische ziekte, mislukte relaties en andere gezinsgerelateerde conflicten, en arbeidsmigratie. Familieleden zorgen in veel gevallen voor de verlaten kinderen. Echter, voor die kinderen die geen adequate alternatieve zorg krijgen, is er geen andere keus dan overgelaten te worden aan de zorg van oudere broers en zussen, in andere families te worden geplaatst als huishoudster of op straat te belanden. Een bijzondere categorie kinderen zijn ‘mohajirines’; kinderen die worden uitgezonden om te bedelen en als zodanig worden uitgebuit en vernederd. De Tsjadische regering is niet in staat om in adequate familiegerichte zorg te voorzien.

Onze strategie

(nieuwe TOC per januari 2021)

Partners

Familie in het familieversterkend programma in Tsjaad

Onze uitvoerende partner in N’Djamena is SOS Vilages D’Enfants Tchad, waarbij nauw wordt samengewerkt met de lokale gemeenschap – CBO’s, NGO’s, sociale diensten, lokale autoriteiten en kleine lokale initiatieven

Het project wordt mede gefinancierd door de Nederlandse donateurs, zowel particulier als zakelijk.

Financiën

Transparante communicatie en rapportage over de door Nederland gefinancierde SOS projecten is van groot belang voor onze organisatie. Door transparant en regelmatig financiële-, partner-, inhoudelijke- en resultaatinformatie te ontsluiten, willen wij onze donateurs precies laten zien wat we dankzij hun bijdrage hebben kunnen realiseren. We evalueren onze programma’s zorgvuldig en waar nodig passen we ze aan om zo optimale kwaliteit, impact, efficiency en relevantie voor de kinderen die we steunen, te bewerkstelligen.

De financiering van projecten kan volledig bij SOS Kinderdorpen Nederland liggen, maar vaker dragen wij de projectfinanciering met één of meerdere fondsenwervende organisaties binnen onze federatie. In de meeste gevallen besteden we de fondsen volledig aan de lokale uitvoerende SOS of partnerorganisatie, in dit geval: SOS Villages D’Enfants Tchad.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.